Ampres

N01BA04
 
 

Lokalanæstetikum af typen aminobenzoesyre-ester. 

Anvendelsesområder

Spinalanæstesi, epiduralblokade, infiltration og perifere nerveblokader hos voksne, hvor planlagt operation ikke overstiger 40 minutter. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg chlorprocainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuel dosering afhængig af typen af blokade samt alder og vægt.
 • Maksimal dosis 50 mg (5 ml).
 • Det anbefales at reducere dosis hos patienter med generel nedsat almentilstand eller eksisterende sygdomme (fx vaskulær okklusion, arteriosklerose, diabetisk polyneuropati).

 

Bemærk: 

 • Hele dosen injiceres langsomt, efter sikring af korrekt placering ved aspiration af minimum mængde cerebrospinalvæske (CSF).
 • Patientens vitale funktioner holdes under nøje observation, og vedvarende verbal kontakt opretholdes.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.
 • Generelle og specifikke kontraindikationer for spinalanæstesi bør tages i betragtning, uanset hvilken bedøvelse der anvendes.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-15 ml/min.

  Forsigtighed ved fremskreden nyresygdom. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved fremskreden leversygdom. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for det aktive stof, lægemidler tilhørende estergruppen af parabenzoesyre, andre lokalanæstetika af estertypen eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
 • Intravenøs regionalanæstesi.

Forsigtighedsregler

 • Fuldstændigt eller delvist AV-blok eller dekompenseret hjertesvigt.
 • Ældre patienter og patienter i dårlig almentilstand.
 • Porfyri.
 • Ved genetisk betinget plasmakolinesterase-mangel.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Vaskulære sygdomme Hypotension
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Angst Rastløshed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi
Nervesystemet CNS-depression
Vaskulære sygdomme Hypertension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier, Hjertestop
Øjne Dobbeltsyn
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (urticaria, hudkløe, larynxødem, taky-kardi mm.)
Nervesystemet Bevidsthedstab, Neuropati
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression

Interaktioner

 • Samtidig administration af vasopressorer (fx til behandling af hypotension i forbindelse med fødselsblokade) og oxytoksiske lægemidler af ergot-typen kan forårsage alvorlig, vedvarende hypertension eller cerebrovaskulære hændelser.
 • Patienter i behandling med antiarytmika klasse III (fx amiodaron) bør være under tæt overvågning og ekg-monitorering, da hjertepåvirkninger kan være additive.
 • Chlorprocains metabolit para-aminobenzoesyre hæmmer virkningen af sulfonamider.
 • Kombinationen af forskellige lokalanæstetika udløser additive virkninger, der påvirker det kardiovaskulære system og CNS.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Forgiftning

Indgift af fedt (Intralipid®) kan muligvis reducere den toksiske virkning.  

Symptomer fra CNS vil altid ses før kardielle symptomer.  

Farmakodynamik

 • Lokalanalgetikum af estertypen. Blokerer impulsledningen langs nervefibrene sandsynligvis ved at hæve nervens elektriske eksitationstærskel, hæmme spredningen af nerveimpulser og nedsætte depolariseringshastigheden.
 • Anæstesien indtræder 5-10 minutter efter anlæggelse af infiltration og varer op til 100 min.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres af plasma-cholinesterase. Metabolitterne udskilles gennem nyrerne.
 • Plasmakoncentrationen er ubetydelig ved intratekal brug.
 • Plasmahalveringstid 21-25 sek., hos nyfødte forlænget til det dobbelte.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3-4. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • ikke opbevares i køleskab eller fryses.
 • Skal anvendes straks efter åbning af ampullen.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 550505
10 x 5 ml
820,85 16,42

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

03.06.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...