Glyoktyl®

A06AG10
 
 
Rektalt laksans med blødgørende og slimhindestimulerende virkning.

Anvendelsesområder

 • Obstipation
 • Tarmtømning før:
  • operation
  • sigmoideoskopi
  • røntgenundersøgelse.

Dispenseringsform

Klysma. 1 ml indeholder 6 mg docusatnatrium og 770 mg glycerol. 

Doseringsforslag

Voksne og børn. 7,5 ml (1 klysma). 

 

Bemærk: 

 • Gives kun til børn < 2 år efter lægeordination.
 • Tubespidsen indføres i hele sin længde i endetarmen; men hos børn < 3 år indføres dog højst den halve længde af tubens spids.

Kontraindikationer

 • Gastro-intestinal perforation
 • Toksisk megacolon.

Forsigtighedsregler

 • Gastro-intestinal obstruktion
 • Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

Bivirkninger

Rektal blødning kan forekomme.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion Urticaria
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Rektal blødning Anal irritation, Proktalgi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Utilpashed
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser  (tab)

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Pga. risiko for øget uterustonus bør andre midler foretrækkes. Kan anvendes i forbindelse med fødsel. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Øger vandindholdet i fæces, som derved blødgøres.
 • Glycerol stimulerer nerveenderne i rectum og fremkalder derved defækationsrefleks.
 • Virkningen indtræder efter 5-20 minutter.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

  

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) rektalvæske, opløsning 6+906 mg/ml 173484
7,5 ml
ikke fast pris
(HF) rektalvæske, opløsning 6+906 mg/ml 006590
4 x 7,5 ml
ikke fast pris
(HF) rektalvæske, opløsning 6+906 mg/ml 173716
15 x 7,5 ml
ikke fast pris
(HF) rektalvæske, opløsning 6+906 mg/ml 173781
100 x 7,5 ml
ikke fast pris

Foto og identifikation

Foto

Rektalvæske, opløsning  6+906 mg/ml

Glyoktyl® rektalvæske i tube
 
 
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

06.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...