Glyoktyl®

A06AG10
 
 
Rektalt laksans med blødgørende og slimhindestimulerende virkning.

Anvendelsesområder

 • Obstipation
 • Tarmtømning før:
  • operation
  • sigmoideoskopi
  • røntgenundersøgelse.

Dispenseringsform

Klysma. 1 ml indeholder 6 mg docusatnatrium og 770 mg glycerol. 

Doseringsforslag

Voksne og børn. 7,5 ml (1 klysma). 

  

Bemærk: Gives kun til børn efter lægeordination. 

Kontraindikationer

 • Gastro-intestinal perforation
 • Toksisk megacolon.

Forsigtighedsregler

 • Gastro-intestinal obstruktion
 • Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

Bivirkninger

Rektal blødning kan forekomme.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner  (herunder urticaria og anafylaktisk reaktion).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Pga. risiko for øget uterustonus bør andre midler foretrækkes. Kan anvendes i forbindelse med fødsel. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Øger vandindholdet i fæces, som derved blødgøres.
 • Glycerol stimulerer nerveenderne i rectum og fremkalder derved defækationsrefleks.
 • Virkningen indtræder efter 5-20 minutter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

  

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) klysma 6+906 mg/ml 173484
7,5 ml
ikke fast pris
(HF) klysma 6+906 mg/ml 006590
4 x 7,5 ml
ikke fast pris
(HF) klysma 6+906 mg/ml 173716
15 x 7,5 ml
ikke fast pris
(HF) klysma 6+906 mg/ml 173781
100 x 7,5 ml
ikke fast pris

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

28.10.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...