Ophthajod

S01AX18
 
 

Antimikrobielt øjenmiddel til prækirurgisk anvendelse.  

Anvendelsesområder

Forberedelse af det kirurgiske område (øjenlåg, vipper og kinder) og skylning af øjets overflade (hornhinde, conjunctiva og fornix palpebralis) inden øjenkirurgi. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. En 1 ml indeholder 50 mg povidon, ioderet. 

Doseringsforslag

 • Det kirurgiske område renses 3 gange med steril gazeswaps, som forinden gennemvædes med povidon-opløsningen.
 • Øjenspærren anbringes på øjenlågene, hvorefter hornhinden, bindehinden og fornix skylles igennem med povidon-opløsningen.
 • Efter 3 min. gennemskylles øjet med steril fysiologisk saltvandsopløsning.

 

Bemærk: 

 • Kun til okulær og kutan anvendelse.
 • Må ikke bruges til spædbørn < 3 mdr. pga. den øgede risiko for jod-optagelse.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-15 ml/min.

  Patienter med eksisterende nyreinsufficiens skal behandles med forsigtighed, når der er risiko for systemisk optagelse af jod, da eliminering af jod forsinkes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. 

Forsigtighedsregler

 • Thyroidealidelser pga. risiko for jod-absorption.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1 %)
Det endokrine system Hypotyroidisme, Thyroideakrise*
Ikke kendt hyppighed
Det endokrine system Thyroideapåvirkning
Øjne Keratoconjunctivitis sicca Konjunktival hyperæmi, Øjenirritation
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion  (urticaria, Quinckes ødem, anafylaktisk chok og anafylaktoid reaktion), Angioødem, Hypersensitivitet
Hud og subkutane væv Kontaktdermatitis Misfarvning af huden  (reversibel, forbigående brunfarvning af huden er blevet rapporteret)

* Er rapporteret hos modtagelige patienter (fx forbrændte patienter, ved latent hypotyroidisme, patienter med et autonomt adenom, lokaliseret diffus autonomi af skjoldbruskkirtlen, nodulær struma, latent hypertyroidisme af autoimmun oprindelse eller endemisk jodmangel, gravide og ammende kvinder). 

 

Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder. 

Interaktioner

 • Povidon, ioderet bør ikke administreres samtidig med konserveringsmidler, der indeholder kviksølv og natriumthiosulfat (sidstnævnte er en modgift mod jod).
 • Samtidig brug af amiodaron bør undgås pga. risiko for at forstærke de jod-relaterede virkninger på skjoldbruskkirtlens funktion.
 • Samtidig brug af lithium bør undgås pga. risikoen for at forstærke den hæmmende virkning på skjoldbruskkirtlen og den skjoldbruskkirtelforstørrende virkning.
 • Desuden bør samtidig anvendelse af diagnostiske tests af skjoldbruskkirtlen og behandling med radioaktivt jod undgås pga. risikoen for at hæmme optagelsen af radioaktivt jod i skjoldbruskkirtlen.
 • Interaktioner med proteiner, blod, enzymer, puskomponenter og andre desinfektionsmidler såsom brintoverilte (produktion af ilt), og produkter der indeholder sølv kan forringe virkningsgraden. Octenidin-baserede antiseptiske midler skal undgås pga. misfarvning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption ved en enkeltdosis skønnes minimal. Ved behov for mere end en enkeltdosis bør andet antiseptisk lægemiddel anvendes. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3803

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. Den systemiske eksposition hos et ammet barn ved anvendelse af en enkeltdosis til moder skønnes minimal. Ved behov for mere end en enkeltdosis bør andet antiseptisk lægemiddel anvendes. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Povidon, ioderet, har en øjeblikkelig antimikrobiel effekt, der varer i mindst 45 minutter.
 • Det tilgængelige jod, som frigives fra forbindelsen under oxidations-reduktionsreaktionerne med aminosyregrupperne i mikroorganismers proteiner, har en bredspektret aktivitet mod bakterier, sporer, svampe og vira.

Farmakokinetik

 • Det tilgængelige jod i povidon, ioderet, kan krydse konjunktivalbarrieren.
 • Udskillelsen sker hovedsageligt gennem urinen.
 • Povidon alene absorberes ikke systemisk.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
 • Opbevaring: Maks. 18 måneder.
 • Dråbebeholderen er kun til engangsbrug og skal kasseres efter brug, også selvom den kun er delvist opbrugt.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Oftalmol.) øjendråber, opløsning 50 mg/ml 598663
4 ml
211,15 52,79
 
 

Revisionsdato

14.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...