Thiamine "Sterop"

A11DA01
 
 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse og behandling af thiaminmangel.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mg og 125 mg thiaminhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Thiaminmangel (Beriberi) 

 • Behandling: 10-20 mg i.m. eller som langsom i.v. infusion (over 30 minutter) 3 gange dgl. i op til 2 uger.
 • Ved alvorlige livstruende former for Beriberi: 100-300 mg pr. dag som langsom i.v. infusion.
 • Vedligeholdelsesbehandling: Der fortsættes med B1-vitamin i oral form.

 

Wernicke-Korsakoffs syndrom (ifb. med alkoholmisbrug) 

 • Profylakse, til fx indlagte patienter i høj risiko, i behandling for alkoholabstinens og underernæring: 250 mg i.m. eller i.v. 1 gang dgl. i 3-5 dage.
 • Behandling: 500-750 mg i.v. 3 gange dgl. i mindst 2 dage (der kan gives op til 1.000 mg/dosis de første 12 timer).
 • Ved god respons kan behandlingen fortsættes med 250 mg i.m eller i.v. 1 gang dgl. i 5 dage eller indtil der ikke er yderligere forbedring.
 • Vedligeholdelsesbehandling: Der fortsættes med B1-vitamin i oral form.

 

Bemærk 

 • Patienter med marginal thiaminstatus, som får glucose, bør gives 100 mg thiaminhydrochlorid i hver af de første par liter i.v.-væske for at undgå at fremkalde hjertesvigt.

Bivirkninger

Injektionsvæske: 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Melæna Kvalme
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet* Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Lungeødem
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Cyanose, Hypotension, Kredsløbskollaps

* Hypersensitivitet, herunder varmefornemmelse, svedanfald, rastløshed, prikkende fornemmelse eller slaphed. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 2.400 eksponerede for orale B-vitaminer I 1. trimester uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Der er ingen epidemiologiske data for anvendelse under graviditet. Ved store doser udskilles overskud uomdannet, og en uønsket fosterpåvirkning skønnes usandsynlig. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Koncentrationen i modermælk øges ved terapeutiske doser. Ved store ufysiologiske doser er absorptionen ringe, og koncentration i modermælken forventes derfor ikke at indebære en risiko for barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed bør vurderes af læge, hvis præparatet indtages som andet end kosttilskud.

Farmakodynamik

Thiamin omdannes til coenzymet thiaminpyrofosfat, der er nødvendigt for kulhydratmetabolismen. 

Farmakokinetik

 • Ved store ufysiologiske doser absorberes kun ca. 5 % af indgivet dosis.
 • Thiamin fordeles i organismens vandfase.
 • Der sker ingen deponering i organismen, og ved mætning af vævene udskilles overskydende vitamin overvejende uændret.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Fortynding ved brug til infusion: Blandes med 50-250 ml glucoseinfusionsvæske 5 % eller natriumchloridinfusionsvæske 0,9 %.

 

Holdbarhed  

 • Den fortyndede opløsning er stabil i op til 8 timer ved 15-25 ºC, men bør anvendes umiddelbart.
 • Opbevares ved højst 25 ºC i original pakning for at beskytte mod lys.
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml 173949
10 x 2 ml
2.958,15 147,91 147,91
(B) injektionsvæske, opl. 125 mg/ml 560054
10 x 2 ml
5.607,30 280,37 112,15

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

11.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...