Bumacor

A03BB01
 
 
Antikolinergikum med kvartært nitrogenatom.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg hyoscinbutylbromid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 20 mg s.c., i.m. eller langsomt i.v. Døgndosis bør ikke overstige 100 mg.

 

Bemærk: 

 • Må ikke gives i.m. ved samtidig antikoagulationsbehandling pga. risiko for intramuskulært hæmatom.

Kontraindikationer

 • Megacolon
 • Mekanisk stenose
 • Paralytisk eller obstruktiv ileus
 • Hiatus hernie
 • Ikke-kongenit pylorusstenose og forsinket ventrikeltømning
 • Myasthenia gravis
 • Ubehandlet snævervinklet glaukom
 • Takykardi
 • Prostatahyperplasi.

Forsigtighedsregler

 • Tendens til takyarytmi
 • Hjertesygdomme
 • Tendens til tarm- eller urinvejsobstruktion
 • Risiko for intraokulær trykstigning ved udiagnostiseret snævervinklet glaukom.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Hyoscin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Øjne Akkommodationsbesvær
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Nervesystemet Svimmelhed
Ikke kendt hyppighed
Øjne Forhøjet intraokulært tryk* Pupildilatation
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Nyrer og urinveje Urinretention
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudreaktioner, Rødme, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension

* Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning). 

Referencer: 5823, 5822

Interaktioner

Anden medicin sammen med Bumacor
 • Antihistaminika, antipsykotika (især phenthiaziner) og tricykliske antidepressiva kan forstærke den antikolinerge virkning.
 • Samtidig behandling med metoclopramid kan ophæve virkningen af begge lægemidler.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Antikolinergikum. 

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption er ringe.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed
 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning af ampullen skal indholdet bruges straks, og evt. overskydende opløsning skal bortskaffes.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 20 mg/ml 041040
10 x 1 ml
657,65 65,77 197,31

Referencer

5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.elsevier.com/books/drug-induced-ocular-side-effects/fraunfelder/978-0-323-65375-6 (Lokaliseret 22. februar 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 22. februar 2023)

 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...