Microlax®

A06AG11
 
 
Rektalt laksans, der øger vandindholdet i fæces og virker blødgørende.

Anvendelsesområder

 • Obstipation
 • Tarmtømning før:
  • operation
  • sigmoideoskopi
  • røntgenundersøgelse.

Dispenseringsform

Rektalvæske, opløsning, endosis. 1 ml indeholder 90 mg natriumcitrat og 9 mg natriumlaurylsulfoacetat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn. 5 ml rektalvæske (1 tube) ad gangen. 

 

Bemærk: 

 • Ved anvendelse til børn under 3 år indføres rektaltubens spids højst i spidsens halve længde.
 • Gives kun til børn under 3 år efter lægeordination.

Kontraindikationer

 • Gastro-intestinal perforation
 • Toksisk megacolon.

Forsigtighedsregler

 • Gastro-intestinal obstruktion
 • Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget sjældne (< 0,01 %)
Mave-tarm-kanalen Rektal blødning
Immunsystemet Allergiske reaktioner

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Øger vandindholdet i fæces, som derved blødgøres.
 • Virkningen indtræder efter ca. 15 minutter.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 9 mg/ml + 90 mg/ml
Natriumcitrat (90 mg/ml)
Konservering
9 mg/ml + 90 mg/ml  (2care4)
Natriumcitrat (90 mg/ml)
Konservering
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

  

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 9 mg/ml + 90 mg/ml 041996
4 rektaltuber a 5 ml
ikke fast pris
(HF) rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 9 mg/ml + 90 mg/ml 173344
12 rektaltuber a 5 ml
ikke fast pris
(HF) rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 9 mg/ml + 90 mg/ml  (2care4) 469471
12 x 5 ml
ikke fast pris
(HF) rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 9 mg/ml + 90 mg/ml 016622
50 rektaltuber a 5 ml
ikke fast pris
(HF) rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder 9 mg/ml + 90 mg/ml  (2care4) 510298
50 x 5 ml
ikke fast pris

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

21.10.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...