Sugammadex "Reddy"

V03AB35
 
 

Selektiv antidot til revertering af ikke-depolariserende neuromuskulær blokade induceret af rocuronium. 

Anvendelsesområder

Revertering af neuromuskulær blokade induceret af rocuronium.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mg sugammadexnatrium. 

Doseringsforslag

Rutinemæssig revertering

Voksne 

 • 4 mg/kg legemsvægt, hvis genopvågningen efter en rocuronium- eller vecuroniuminduceret blokade har nået mindst 1-2 post-tetanic counts (PTC).
 • 2 mg/kg legemsvægt anbefales, hvis der er sket en spontan genopvågning op til mindst genetablering af T2 efter en rocuronium- eller vecuroniuminduceret blokade.
 • Gives som i.v. bolus over 10 sek.

Børn 2-17 år 

 • 4 mg/kg legemsvægt, hvis genopvågningen efter en rocuroniuminduceret blokade har nået mindst 1-2 post-tetanic counts (PTC).
 • 2 mg/kg legemsvægt anbefales til revertering af rocuroniuminduceret blokade ved genetablering af T2.
 • Gives som i.v. bolus over 10 sek.

Øjeblikkelig revertering

Voksne 

 • 16 mg/kg legemsvægt ved behov for øjeblikkelig revertering efter indgivelse af rocuronium.
 • Gives som i.v. bolus over 10 sek.


Bemærk: 

 • Øjeblikkelig revertering er ikke undersøgt ved børn og unge < 17 år.
 • Begrænset erfaring vedr. børn < 2 år.
 • Anafylaksiberedskab skal være til stede. Bør kun anvendes i anæstesiologisk regi. Se endvidere Perifert virkende muskelrelaksantia.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat nyrefunktion (inkl. dialyse) pga. begrænset erfaring. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal observeres for evt. tilbagevenden af blokaden.
 • Der anbefales 24 timers pause før evt. genadministration af rocuronium efter øjeblikkelig revertering. Såfremt neuromuskulær blokade er påkrævet inden 24 timer, bør man vælge et middel uden steroidstruktur, dvs. enten mivacurium, cisatracurium eller suxamethon.
 • Ved rutinemæssig revertering kan rocuronium genanvendes efter 5 min.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi Takykardi
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Anæstesi-komplikation
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Bevidsthed under anæstesi
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Hjertestop
Bronkospasme er beskrevet hos patienter med lungesygdom.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Absorberes ikke.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Sugammadex "Reddy" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Sugammadex "Reddy" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Kompleksbinder rocuronium, hvorved der opnås revertering af neuromuskulær blokade.  

Farmakokinetik

Udskilles gennem nyrerne. Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Forligelighed 

Må ikke blandes med andre lægemidler.
Injektionsvæsken kan fortyndes med isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske til 10 mg/ml for en mere præcis afmåling af dosis til børn og unge. 

 

Holdbarhed
Brugsfærdig injektionsvæske er holdbar i 24 timer ved 2-8°C, men bør anvendes med det samme. 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 100 mg/ml 087555
10 x 2 ml
1.084,85 54,24
(BEGR) injektionsvæske, opl. 100 mg/ml 599155
10 x 5 ml
1.618,85 32,38
 
 

Revisionsdato

18.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...