Ultravist®

V08AB05
 
 
Non-ionisk monomert røntgenkontraststof til parenteral anvendelse.

Anvendelsesområder

 • Infusionsvæske 370 mg iod/ml. Computertomografi. Flebografi. Urografi. Angiokardiografi. Fistulografi.

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning 370 mg iod/ml. 1 ml indeholder 769 mg iopromid.  

Doseringsforslag

Individuel dosering, som afhænger af undersøgelsestypen. Der henvises til speciallitteratur.
Bemærk: Patienten bør observeres i mindst 30 min. 

Kontraindikationer

Tidligere svær reaktion på iodixanol, iomeprol, iopromid, ioversol eller iohexol. Krydsreaktioner ses. Reaktionen bør bekræftes ved intradermal test.  

Forsigtighedsregler

 • Må kun under tvingende omstændigheder anvendes til patienter med ubehandlet tyrotoksikose.
 • Ved kendt overfølsomhed for jodholdige kontrastmidler bør præmedicinering med antihistaminer og/eller kortikosteroider overvejes. Det er dog aldrig dokumenteret at præmedicinering har nogen effekt.
 • Bemærk: På grund af risiko for anafylaksi skal genoplivningsudstyr være umiddelbart tilgængeligt.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Conjunctivitis, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Vaskulære sygdomme Hypertension Vasodilatation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Arytmier
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Konfusion, Somnolens
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Hjertestop, Myokardieiskæmi
Psykiske forstyrrelser Angst
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Myokardieinfarkt
Mave-tarm-kanalen Diarré
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Cerebral iskæmi

De fleste alvorlige hudreaktioner opstod inden for 8 uger. Hos børn kan den første forekomst af udslæt fejlfortolkes som en infektion. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ultravist®

Samtidig behandling med metformin kan udløse lactacidose, hvis indgiften af kontraststof medfører en nedsættelse af nyrefunktionen:  

 • Patienter med eGFR > 30 ml/min/1,73m2 og uden tegn på akut nyreinsufficiens, som får kontraststoffet intravenøst eller arterielt, så kontraststoffet er fortyndet (anden passage), når det når nyrerne:
  • Fortsæt med metformin uændret.
 • Patienter med eGFR < 30 ml/min/1,73m2 som får kontraststoffet intravenøst eller intraarterielt med anden passage (fortyndet kontraststof):
  • Giv kontraststoffet intraarterielt med første passage (ufortyndet kontraststof).
 • Patienter med akut nyreinsufficiens
  • Stop indtagelsen af metformin fra det tidspunkt, hvor kontraststoffet gives. Mål eGFR 48 timer senere og genstart indtagelsen af metformin, hvis nyrefunktionen er uændret.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Ud fra en lægefaglig vurdering kan den gravide undersøges med iodkontrast. Se endvidere Ikke-ioniske jodholdige kontraststoffer

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Farmakodynamik

Iod dæmper røntgenstrålerne mere end det omliggende bløde væv. Denne forskel muliggør røntgenbilleddiagnostik. 

Farmakokinetik

 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Efter i.v. indgift udskilles ca. 90 % i løbet af 24 timer ved normal nyrefunktion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber Ultravist®  

Styrke 

Osmolalitet 

370 mg iod/ml 

770 mosmol/kg 

pH 

6,5-8 

 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 370 mg iod/ml 558057
10 x 100 ml
5.356,85 5,36
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 370 mg iod/ml 525771
8 x 500 ml
20.041,85 5,01
 
 

Revisionsdato

13.09.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...