Antitrombin III "Baxalta"

B01AB02
 
 
Koncentreret plasmafraktion fra humant blod indeholdende antitrombin. Fysiologisk hæmmer af aktiverede koagulationsfaktorer. Våd-varmebehandlet og PCR-testet.

Anvendelsesområder

 • Arvelig antitrombinmangel.
 • Erhvervet antitrombinmangel, fx ved svær leversygdom, dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), sepsis, udbredt venøs tromboemboli eller langvarig, intens heparinbehandling.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 IE eller 1.000 IE humant antitrombin. 

Doseringsforslag

 • Individuelt. Initialdosis i IE = (100 - målt aktivitet i %) x legemsvægt.
 • Maksimal injektions/infusionshastighed: 250 IE (5 ml)/min.
 • Behandlingsvarigheden afhænger af den kliniske tilstand.
 • Suppleres med sædvanlig antikoagulationsbehandling afhængig af behandlingsindikationen.
 • Behandlingen bør foregå i samråd med koagulationsekspert.
 • Der er ingen erfaring med behandling af børn.

Kontraindikationer

Heparininduceret trombocytopeni i anamnesen. 

Forsigtighedsregler

Under behandlingsforløbet bør patienten overvåges for overfølsomhedsreaktioner. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Trombocytopeni  (antistofmedieret heparininduceret)
Hjerte Takykardi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder lungereaktioner), Angioødem Urticaria
Nervesystemet Tremor
Vaskulære sygdomme Hypotension Flushing

Interaktioner

Virkningen af antitrombin forstærkes kraftigt af heparin. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund. Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Fysiologisk molekyle. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Hæmmer de aktiverede koagulationsfaktorer XIIa, XIa, Xa, IXa, VIIa og trombin. 

Efter i.v. injektion indtræder effekten efter få minutter.  

 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 3 døgn.
 • Plasmahalveringstiden forkortes af samtidig heparinindgift samt ved tilstande med betydende aktivering af koagulationssystemet.
 • Plasmakoncentrationsområdet for aktivt antitrombin er 0,1- 0,2 g/l hos raske.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Specifik aktivitet: 1,0-2,5 IE antitrombin/mg protein. 1 IE svarer til aktiviteten af antitrombin i 1 ml normalt humant plasma.
 • Beregnet til intravenøs infusion efter opløsning i medfølgende solvens (henholdsvis 10 ml og 20 ml).
 • pH efter opløsning 6,8-7,4.
 • Den brugsfærdige opløsning indeholder 50 IE antitrombin/ml.

  

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre farmaka. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8º C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig opløsning skal anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 508331
500 IE
3.397,25 6,79 14.274,16
(B) pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 416311
1000 IE
6.777,70 6,78 14.238,87

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

28.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juni 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...