Genotropin®

Genotropin Miniquick
H01AC01
 
 
Væksthormon fremstillet ved genteknologi (colibakterier). Identisk med humant somatropin.

Anvendelsesområder

  

Bemærk: 

Behandling med væksthormon bør indledes på en sygehusafdeling, der har særlig erfaring inden for dette område. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 pen GoQuick indeholder 5 mg eller 12 mg somatropin.
Genotropin® Miniquick, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 tokammerampul (engangssprøjte) indeholder 0,2 mg, 0,4 mg, 0,6 mg, 0,8 mg, 1 mg, 1,2 mg, 1,4 mg, 1,6 mg, 1,8 mg eller 2 mg somatropin. 

Doseringsforslag

Væksthormonmangel 

 • Børn
  • 0,025-0,035 mg/kg legemsvægt/døgn s.c., svarende til 0,7-1 mg/m2 legemsoverflade/døgn til afsluttet vækst. Ved fortsat væksthormonmangel efter afsluttet vækst skal dosis reduceres, se nedenfor.
 • Voksne
  • Væksthormonmangel opstået i barndommen. Sædvanligvis 0,2-0,5 mg/døgn. Dosis justeres løbende baseret på klinisk respons og serum-IGF-I-koncentrationen.
  • Væsthormonmangel opstået i voksenalderen. Initialt 0,1-0,3 mg/døgn. Dosis kan øges månedligt baseret på klinisk respons og serum-IGF-I-koncentrationen.
  • Kvinder kan have behov for højere doser end mænd, og dosisbehovet falder med alderen hos voksne af begge køn.
  • Stor individuel variation i vedligeholdelsesdosis, men sjældent over 1,0 mg/døgn.

 

Turners syndrom 

 • 0,045-0,050 mg/kg legemsvægt/døgn s.c., svarende til 1,4 mg/m2 legemsoverflade/døgn (5013).

 

Small for Gestational Age (SGA) 

Vækstforstyrrelser hos børn født små i forhold til gestationsalder (SGA) og uden spontan vækstforøgelse ved 4-års-alderen eller senere.  

 • Sædvanligvis 0,035 mg/kg/døgn svarende til 1,0 mg/m2/døgn. Højere doser har været anvendt.

 

Kronisk nyresygdom med dårlig højdevækst 

 • 0,045- 0,050 mg/kg legemsvægt/døgn s.c., svarende til 1,4 mg/m2 legemsoverflade/døgn.

 

Prader-Willis syndrom 

 • Børn. 0,035 mg/kg legemsvægt/døgn s.c. svarende til 1 mg/m2 legemsoverflade/døgn.

 

Bemærk: 

 • Dosis bør gives om aftenen.
 • Dosis gives s.c. og der bør skiftes indstikssted for at undgå lipoatrofi.
 • Den angivne maksimale døgndosis bør ikke overskrides.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Referencer: 5013

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af somatropin (Omnitrope ® injektionsvæske, opl. i cylinderampul 5 mg/1,5 ml) indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Instruktioner

 

 

 

 

Kontraindikationer

 • Aktiv hjernetumor eller anden aktiv malign sygdom.
 • Akut kritisk sygdom.
 • Fremning af vækst hos børn med lukkede epifyselinjer.

Forsigtighedsregler

 • Børn med lukkede epifyselinjer vurderes for fortsat væksthormonmangel inden behandling fortsættes med voksendosis.
 • Patienter med diabetes eller glucoseintolerance skal monitoreres nøje.
 • Thyroideastatus kontrolleres, da GH øger den perifere dejodering af T4 til T3, hvilket kan demaskere subklinisk myksødem.
 • Ved symptomer forenelig med øget intrakraniel tryk anbefales fundoskopi.
 • Før behandling påbegyndes hos patienter med Prader-Willis syndrom, bør disse undersøges for tegn på øvre luftvejsobstruktion, søvnapnø eller luftvejsinfektioner.
 • Behandling med somatripin kan medføre reduktion i serumkoncentrationen af kortisol.
 • Under behandlingen skal der monitoreres for tegn på skoliose.

Bivirkninger

 • De almindeligste bivirkninger omfatter normalt hovedpine, led- og muskelsmerter, kvalme og kraftesløshed.
 • Somatropin nedsætter insulinfølsomheden. Nedsat glucosetolerans, diabetes og hyperglykæmi forekommer.
 • Hos voksne er bivirkninger pga. væskeophobning almindelige (fx perifere ødemer), mens de hos børn ses mindre hyppigt. Disse bivirkninger er normalt forbigående.
 • Benign intrakraniel trykstigning er set - formodentlig relateret til væskeophobning.
 • I meget sjældne tilfælde er set leukæmi hos børn, men alt tyder på, at incidensen er på niveau med baggrundspopulationen.
 • Tilfælde af pancreatitis er forekommet hos patienter behandlet med somatropin. Risikoen synes større hos børn, og særligt børn med Turners syndrom, i forhold til voksne.
 • Udvikling af antistoffer er forekommet med varierende hyppighed, alt efter dosisstørrelse.
 • Forbigående reaktioner på indstiksstedet (fx blødning, atrofi, urticaria).
 • Efter markedsføring er der rapporteret om hududslæt, hudkløe og gynækomasti.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Genotropin®
 • Glukokortikoider kan modvirke effekten af somatropin. Samtidig anvendelse af disse farmaka kræver omhyggelig justering af glukokortikoiddosis.
 • Øget dosis somatropin kan være nødvendig ved samtidig østrogenbehandling.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af somatropin (Omnitrope ® injektionsvæske, opl. i cylinderampul 5 mg/1,5 ml) indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Forbudt

Anvendelse af Genotropin® medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, både i og uden for konkurrence.  

Farmakodynamik

Væksthormon. 

Farmakokinetik

 • Bindes til specifikke proteiner i plasma.
 • Plasmahalveringstid 20-25 min. efter i.v. injektion og 2-4 timer efter s.c. injektion.
 • Effekten på de metaboliske funktioner varer betydeligt længere, formentligt fordi GH stimulerer dannelse af IGF-I, hvis halveringstid er betydeligt længere.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Genotropin® Miniquick, pulver til injektionsvæske. pH efter opløsning ca. 6,8. 

 

Håndtering 

Genotropin® GoQuick (pen) og Genotropin® Miniquick : 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulver til injektionsvæske i det ene kammer i tokammerampullen opløses forsigtigt uden omrystning i solvens, se medfølgende brugsvejledning. Se film under instruktioner.

 

Holdbarhed 

Genotropin® GoQuick: 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 1 måned ved stuetemperatur (højst 25°). Må ikke genplaceres i køleskab efter opbevaring ved stuetemperatur.
 • Brugsfærdig injektionsvæske i tokammerampul er holdbar i 4 uger i køleskab (2-8°C).

Genotropin® Miniquick: 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 6 måneder ved stuetemperatur (højst 25°). Må ikke genplaceres i køleskab efter opbevaring ved stuetemperatur.
 • Brugsfærdiginjektionsvæske i tokammerampul er kemisk holdbar i 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,2 mg
Andre
0,4 mg
Andre
0,6 mg
Andre
0,8 mg
Andre
1 mg
Andre
1,2 mg
Andre
1,4 mg
Andre
1,6 mg
Andre
1,8 mg
Andre
2,0 mg
Andre
5 mg
Konservering
Andre
12 mg
Konservering
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,2 mg  (miniquick)  436618
7 x 0,2 mg
438,15 62,59 208,64
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,4 mg  (miniquick)  436717
7 x 0,4 mg
859,45 122,78 204,63
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,6 mg  (miniquick)  436733
7 x 0,6 mg
1.280,85 182,98 203,31
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 0,8 mg  (miniquick)  109611
7 x 0,8 mg
1.702,15 243,16 202,64
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg  (miniquick)  109629
7 x 1,0 mg
2.123,45 303,35 202,23
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,2 mg  (miniquick)  109637
7 x 1,2 mg
2.544,80 363,54 201,97
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,4 mg  (miniquick)  083048
7 x 1,4 mg
2.966,10 423,73 201,78
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,6 mg  (miniquick)  436758
7 x 1,6 mg
3.387,45 483,92 201,63
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,8 mg  (miniquick)  083212
7 stk
3.808,80 544,11 201,52
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2,0 mg  (miniquick)  083220
7 stk
4.230,10 604,30 201,43
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 5 mg 089190
1 stk. (GoQuick)
1.470,60 1.470,60 196,08
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 12 mg 089212
1 stk. (GoQuick)
3.074,45 3.074,45 170,80

Foto og identifikation

Foto

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  0,2 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 0,2 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  0,4 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 0,4 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  0,6 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 0,6 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  0,8 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 0,8 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 1 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1,2 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 1,2 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1,4 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 1,4 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1,6 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 1,6 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1,8 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 1,8 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2,0 mg

Mål i mm: 90 x 28
Genotropin® MiniQuick 2 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  5 mg

Farve: Grøn
Mål i mm: 219 x 22
Genotropin® 5 mg GoQuick® fyldt pen
 
 
 
 
Set fra bagsiden med dosisvindue. Uden penhætte.
 
Genotropin® 5 mg GoQuick® fyldt pen
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  12 mg

Farve: Lilla
Mål i mm: 219 x 22
Genotropin® 12 mg GoQuick® fyldt pen
 
 
 
 
Set fra bagsiden med dosisvindue. Uden penhætte.
 
Genotropin® 12 mg GoQuick® fyldt pen
 
 
 
 
 

Referencer

5013. Sas TC, de Muinck Keizer-Schrama SM, Stijnen T et al. Normalization of Height in Girls With Turner Syndrome After Long-Term Growth Hormone Treatment: Results of a Randomized Dose-Response Trial. J Clin Endocrinol Metab. 1999; 84(12):4607-12, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10599727/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

28.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...