Natriumklorid "SAD"

B05XA03
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi ved natriummangel, herunder ved: 

 • hyponatriæmi med svære symptomer
 • forhøjet intrakranielt tryk.

 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mmol chlorid og natrium (svarende til 58,5 mg natriumchlorid). 

Doseringsforslag

 • Individuelt efter behov.
 • Sædvanligvis bolus på 1 mmol/kg legemsvægt i.v. til ønsket effekt og/eller ønsket plasma-natrium-værdi.
 • Ved kontinuerlig infusion sædvanligvis ikke over 50 mmol/time.

 

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Tæt monitorering af P-elektrolytter tilrådes. 

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er utilstrækkelig ved stærkt nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Hyperosmotiske tilstande
 • Inkompenseret hjerteinsufficiens.

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens
 • Hypertension
 • Ved hyponatriæmi bør korrektionen sædvanligvis ikke overstige 8 mmol/l/døgn.
 • Nekrose ved paravenøs infusion.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1 %)
Nervesystemet Demyelisering*
Ikke kendt hyppighed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Ekstravasation Feber
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Metabolisme og ernæring Hyperchloræmisk acidose, Hypernatriæmi
Nervesystemet Tremor
Vaskulære sygdomme Hypervolæmi, Hypotension

* Som osmotisk demyelisering (central pontin myelinolyse). 

 

Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af: 

 • arytmier
 • lungestase
 • lungeødem

også hos patienter uden kendt hjertesygdom. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen kliniske data. Aktive indholdsstoffer er fysiologiske molekyler, og behandlingsindikationen er oftest absolut. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Restriktioner

Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Natrium er den dominerende kation i ekstracellulærvæsken og kontrollerer vandfordelingen, væske- og elektrolytbalancen samt opretholder det osmotiske tryk i blod og væv.
 • Natriumioner er associeret med chloridioner og bicarbonationer i reguleringen af syre-basebalancen.

Firma

Tilskud

Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
konc. til infusionsvæske, opl. 1 mmol/ml 741165
20 ml PL

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

11.08.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...