Gentacoll®

J01GB03
 
 

Anvendelsesområder

 • Som adjuvans til:
  • den kirurgiske behandling af infektioner i knoglevæv forårsaget af gentamicinfølsomme bakterier
  • den kirurgiske behandling af komplicerede sårinfektioner i bløddele og karproteser.

Dispenseringsform

Implantat. 1 implantat indeholder 1,3 mg gentamicin (som sulfat)/cm2. Implantaterne måler 5x5 cm eller 10x10 cm og indeholder gentamicin (som sulfat) svarende til 32,5 mg eller 130 mg gentamicin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Legemsvægt < 50 kg: 1-3 stk. (10 cm x 10 cm).
 • Legemsvægt > 50 kg: Højst 5 stk. (10 cm x 10 cm).

 

Implantatet er sterilt og resorberes fra vævet. 

 

Bemærk: 

 • Ingen dokumentation for sikkerhed vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Tæt monitorering af P-gentamicin og nyrefunktion anbefales. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

Ved samtidig systemisk behandling med aminoglykosid bør plasmakoncentration og nyrefunktion følges. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Øre og labyrint Høretab Øregener
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner
Nervesystemet Svimmelhed
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Hud og subkutane væv Hudkløe, Rødme

Interaktioner

Interaktioner ved systemisk brug: 

 • Gentamicin i kombination med cisplatin kan medføre irreversibel nyreskade og kombination med carboplatin også ototoksicitet. Efter indgift af cisplatin er patienten formentlig disponeret for den nefrotoksiske virkning gennem lang tid. Kombination bør undgås.
 • Den nefrotoksiske virkning kan forstærkes af polymyxin, ciclosporin og loop-diuretika. Loop-diuretika hæmmer den renale tubulære ekskretion af gentamicin hos nogle patienter og øger derved risikoen for nefro- og ototoksicitet. Ved anvendelse af loop-diuretika i store doser i forbindelse med behandling af shocknyrer ved septisk shock skal der udvises særlig forsigtighed, og indgift af gentamicin og loop-diuretika bør adskilles med mindst 2 timer.
 • Den baktericide virkning forstærkes af β-laktamantibiotika.
 • Den hæmmes af tetracycliner og chloramphenicol samt polymyxiner.
 • Den neuromuskulære blokade forstærkes af neuromuskulært blokerende midler.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Ototoksicitet, inkl. døvhed, har været rapporteret for ældre udgåede aminoglykosider og ifølge producenten også for gentamicin. Renal dysplasi hos et barn efter behandling i 1. trimester er meddelt. Epidemiologiske data for ca. 100 graviditets-eksponeringer efter systemisk anvendelse tyder på en lav risiko for misdannelser og ototoksicitet. Se endvidere Aminoglykosider til systemisk brug

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3708, 3709

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Ved intravenøs anvendelse er den relative vægtjusterede dosis ca. 2 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Den systemiske absorption er kun halvt så stor ved implantat. Blodig diarré er beskrevet for et 5-dage gammelt barn, hvis mor var i behandling med gentamicin og clindamycin.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Virkemåde, mikrobiologisk virkningsspektrum og resistensforhold, se Aminoglykosider til systemisk brug

Farmakokinetik

 • Frigivelse af gentamicin fra implantatet medfører høje koncentrationer lokalt i 3-4 dage.
 • Kollagen (bæresubstans) fra implantatet resorberes fuldstændigt.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) implantat 1,3 mg/cm2 074733
1 stk. (20 x 5 cm)
2.373,90 2.373,90 4.379,89
(B) implantat 1,3 mg/cm2 374036
1 stk. (5 x 5 cm)
622,50 622,50 4.611,11
(B) implantat 1,3 mg/cm2 443586
1 stk. (10 x 10 cm)
2.373,90 2.373,90 4.379,89

Referencer

3708. Kirkwood A, Harris C, Timar N et al. Is gentamicin ototoxic to the fetus?. J Obstet Gynaecol Can. 2007; 29(2):140-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17346484 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3709. Czeizel AE, Rockenbauer M, Olsen J et al. A teratological study of aminoglycoside antibiotic treatment during pregnancy. Scand J Infect Dis. 2000; 32(3):9-13, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10879604 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

10.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...