Havrix®

J07BC02
 
 

Anvendelsesområder

Aktiv immunisering mod hepatitis A virus-infektion hos: 

 • Personer, der rejser til områder, hvor hepatitis A forekommer endemisk
 • Patienter med kronisk leversygdom eller med risiko for dette (fx kronisk hepatitis B og kronisk hepatitis C)
 • Personer med tæt kontakt til hepatitis A-virus smittede patienter
 • Andre med risiko for hepatitis A, fx forældre, der adopterer børn fra endemiske egne
 • Personer i erhverv med vedvarende risiko.

 

Jf. senest opdaterede vaccinationsforslag i EPI-NYT

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension. 1 ml indeholder 1.440 ELISA-enheder inaktiveret hepatitis A-virus, adsorberet til aluminiumhydroxidhydrat. 

Doseringsforslag

Voksne og unge ≥ 16 år 

 • 1 ml i.m.
 • Boostervaccination med 1 ml anbefales 6-12 mdr. senere.

 

Børn 1-16 år 

 • 0,5 ml i.m.
 • Boostervaccination med 0,5 ml anbefales 6-12 mdr. senere.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært i regio deltoidea hos voksne og børn eller i det anterolaterale lår hos mindre børn.
 • Må ikke gives intravaskulært.


Forhold til andre vacciner 

 • Samtidig immunisering med andre vacciner, der indeholder inaktiverede virus, der gives på forskellige injektionssteder, synes ikke at påvirke antistofsvaret.
 • Samtidig administration af hepatitis A-vaccine og immunglobulin påvirker ikke serokonverteringsraten, men kan give anledning til relativt lavere anti-HAV-antistoftitre, end hvis vaccinen gives alene. Hepatitis A-vaccine og immunglobulin skal administreres på forskellige indstikssteder.

 

Beskyttelse 

 • Vaccination gentages mellem 6 og 12 måneder efter første dosis. I kliniske studier var praktisk talt alle seropositive 1 måned efter boosterdosis. Hvis boosterdosis ikke er givet mellem 6 og 12 måneder efter første dosis, kan administration af boosterdosen udskydes i op til 5 år.
 • Ved boostervaccination 6-12 måneder efter første vaccination forventes beskyttelsen at være 30-40 år, muligvis livslangt.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Febrile tilstande.
 • Kendt eksposition for andre infektionssygdomme.
 • Vaccination bør fortages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes ved fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Irritabilitet
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Træthed
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter
Infektioner og parasitære sygdomme Luftvejsinfektion* Influenzalignende symptomer
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Rhinitis
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser
Immunsystemet Allergiske reaktioner Urticaria
Nervesystemet Paræstesier
Hud og subkutane væv Hudkløe
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Nervesystemet Guillain-Barrés syndrom
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Kramper
Hud og subkutane væv Erythema multiforme
Vaskulære sygdomme Vasculitis

* Luftvejsinfektion i de øvre luftveje. 

Bivirkningerne er generelt milde og forbigående. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4357, 4358

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Farmakodynamik

Virker ved at udløse et specifikt immunrespons med dannelse af antistoffer mod hepatitis A virus (HAV). 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder formalininaktiveret hepatitis A-virus.

 

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes kraftigt før brug.
 • Vaccinen må ikke blandes med andre vacciner eller lægemidler i samme injektionssprøjte.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne, idet injektionsvæske, som har været frosset, ikke må anvendes.
 • Stabilitetsdata indikerer, at vaccinen er stabil ved temperaturer op til højst 25°C i 3 dage. Disse data er kun ment som en hjælp til sundhedspersonale i tilfælde af kortvarigt temperaturudsving.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, susp. 1440 EU/ml 472332
0,5 ml (endosissprøjte)
228,40 456,80
(B) injektionsvæske, susp. 1440 EU/ml 585869
1 ml (endosissprøjte)
327,55 327,55
(B) injektionsvæske, susp. 1440 EU/ml 498691
10 x 1 ml (endosissprøjte)
3.130,05 313,01

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4357. Zhao Y, Jin H, Zhang X et al. Viral hepatitis vaccination during pregnancy. Hum Vaccin Immunother. 2016; 12:894-902, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26833263 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4358. Moro PL, Museru OI, Niu M et al. Reports to the Vaccine Adverse Event Reporting System after hepatitis A and hepatitis AB vaccines in pregnant women. Am J Obstet Gynecol. 2014; 210:561, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24378675 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

10.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...