Natriumklorid "Baxter"

Natriumklorid "Baxter" Viaflo 9 mg/ml
B05BB01
 
 

Anvendelsesområder

 • Behandling af hypovolæmi med tab af ekstracellulærvæske (fx blodtab, diarré, ileus).
 • Intravenøs væsketerapi ved natriummangel. Erstatning af basale natrium- og væsketab.
 • Til opløsning af infusionssubstanser og fortynding af infusionskoncentrater.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 9 g natriumchlorid. 

Natriumklorid "Baxter" Viaflo 9 mg/ml, infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 9 g natriumchlorid. 

Doseringsforslag

 • Individuelt efter behov.
 • Infusionshastighed sædvanligvis ikke over 500 ml/time.
 • Ved blod- og væsketab med sikker hypovolæmi kan initial væsketilførsel være betydelig hurtigere.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Ved hyponatriæmi bør korrektionen sædvanligvis ikke overstige 8 mmol/l/døgn.
 • Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af arytmier, lungestase og lungeødem, også hos patienter uden kendt hjertesygdom.
 • Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status ved indgift af større mængde og daglig indgift pga. risiko for udvikling af dyshydrering, hospitalserhvervet hyponatriæmi, hyperkaliæmi og acidose.
 • Forsigtighed ved natrium-/vandretention (nyre-, hjerte- og leverinsufficiens).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1 %)
Nervesystemet Demyelisering*
Ikke kendt hyppighed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Ekstravasation** Feber
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag og flebitis ved indstiksstedet**
Metabolisme og ernæring Hyperchloræmisk acidose  (ved hurtig infusion af større mængder), Hypernatriæmi  (ved hjerte- og nyreinsufficiens), Hyponatriæmi  (hospitalserhvervet)***
Nervesystemet Encefalopati  (akut hyponatræmisk)
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose**, Hypervolæmi

* Som osmotisk demyelisering (central pontin myelinolyse). 

** Bivirkninger relateret til administrationsteknikken. 

*** Kritisk stigning i intrakranielt tryk kan udløses hos patienter, som allerede har forhøjet intrakranielt tryk. Dette sker pga. induktion af hospitalserhvervet hyponatriæmi. Akut hyponatriæmisk encefalopati, som er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning, kan medføre irreversibel hjerneskade med letal udgang. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner. Dog er indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer forbudt, undtaget ved lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser. 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Natriumklorid "Baxter" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Natriumklorid "Baxter" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Natrium er den dominerende kation i ekstracellulærvæsken og kontrollerer vandfordelingen, væske- og elektrolytbalancen samt opretholder det osmotiske tryk i blod og væv.
 • Natriumioner er associeret med chloridioner og bicarbonationer i reguleringen af syre-basebalancen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Elektrolytindhold/l: 

Chlorid 

154 mmol 

Natrium 

154 mmol 

Øvrige oplysninger: 

Osmolaritet 

308 mosmol/l 

Isotoni 

Isotonisk 

pH 

4-7 

 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml 000189
30 x 100 ml minibag plus
857,90 0,29
(B) infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml 085584
75 x 50 ml
607,55 0,16
(B) infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml 540503
60 x 100 ml
617,60 0,10
(B) infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml 085488
30 x 250 ml
373,25 0,05
(B) infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml 429098
20 x 500 ml
233,10 0,02
(B) infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml 580960
10 x 1000 ml
132,95 0,01

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

14.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...