Pulmozyme®

R05CB13
 
 

Dornase alfa (rekombinant human deoxyribonuclease I (rh DNase)) fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i gensplejsede ovarieceller fra hamstere. Stoffet er identisk med human DNase isoleret fra urin. 

Anvendelsesområder

Forbedring af lungefunktionen hos patienter med cystisk fibrose, som har en FVC-værdi større end 40 % af den forventede værdi, og som er over 5 år. 

Dispenseringsform

Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg (1.000 enheder) dornase alfa. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 5 år 

2,5 mg (2.500 enheder) inhaleres ufortyndet 1 gang dgl. ved hjælp af en nebulisator med kompressor. Nogle patienter over 21 år kan have fordel af 2,5 mg 2 gange dgl. 

Bemærk: 

 • Bør ikke blandes med andre farmaka eller opløsninger i nebulisatoren.
 • Manglende erfaring vedr. børn under 5 år.
 • Manglende erfaring ved FVC < 40 %.
 • Af hensyn til sporbarheden skal handelsnavn og batch nummer noteres i journalen.

Bivirkninger

Oftest er bivirkningerne lette og forbigående.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Conjunctivitis
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Urticaria
Psykiske forstyrrelser Talebesvær
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Laryngitis Pharyngitis, Rhinitis
Hud og subkutane væv Hududslæt

 

 • I starten af behandlingen kan forekomme nedsættelse af lungefunktionen eller øgning af ekspektoratet.
 • Serumantistoffer mod deoxyribonuclease er påvist hos få patienter i korttidsstudier, men ikke IgE-antistoffer.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Ved cystisk fibrose indeholder sputum høje koncentrationer af polymeriseret DNA fra degenererede leukocytter, og dette er medvirkende til at øge sputums viskositet og gøre det vanskeligt at hoste op. Dornase alfa spalter ekstracellulært DNA og reducerer derved viskoelasticiteten af sputum. 

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption er ringe.
 • Koncentrationen i sputum falder hurtigt efter inhalation.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 7. 

  

Håndtering 

 • Inhalationsvæsken bør ikke blandes eller fortyndes med andre lægemidler eller opløsninger.
 • Se i øvrigt medfølgende brugsvejledning.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8º C) beskyttet mod lys.
 • Tåler kortvarig opbevaring i op til 24 timer ved højst 30º C.
 • Ampullerne er til engangsbrug og kan ikke opbevares efter åbning.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) inhalationsvæske til nebulisator 1 mg/ml 148213
30 x 2,5 ml
4.993,70 66,58 166,46
(B) inhalationsvæske til nebulisator 1 mg/ml  (Abacus) 385647
30 x 2,5 ml
4.945,65 65,94 164,86
(B) inhalationsvæske til nebulisator 1 mg/ml  (2care4) 549073
30 x 2,5 ml
4.959,00 66,12 165,30
 
 

Revisionsdato

26.10.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...