Optiray®

V08AB07
 
 
Non-ionisk monomert røntgenkontraststof til parenteral anvendelse.

Anvendelsesområder

Injektionsvæske 300 mg iod/ml 

 • Cerebral, perifer og visceral angiografi, venografi, urografi, intraarteriel og intravenøs digital subtraktionsangiografi, computertomografi samt hos børn til cerebral, perifer og visceral angiografi og til urografi.

Injektionsvæske 320 mg iod/ml 

 • Cerebral, koronar, perifer, visceral og renal angiografi, aortagrafi, venstre ventrikulografi, venografi, urografi og computertomografi.

Injektionsvæske 350 mg iod/ml 

 • Angiografi af kardiovaskulære system, inkl. koronarkar, perifer visceral og renal angiografi, aortagrafi og venstre ventrikulografi, computertomografi, urografi, venografi og intravenøs og intraarteriel digital subtraktionsangiografi.

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning 300 mg iod/ml eller 350 mg iod/ml. 1 ml indeholder henholdsvis 636 mg og 741 mg ioversol, 

 

injektions- og infusionsvæske, opløsning i flerdosisbeholdere 300 mg iod/ml, 320 mg iod/ml eller 350 mg iod/ml. 1 ml indeholder henholdsvis 636 mg, 678 mg og 741 mg ioversol. 

Doseringsforslag

Individuel dosering, som afhænger af undersøgelsestypen. Der henvises til speciallitteratur.  


Bemærk: Patienten bør observeres i mindst 30 min. 

Kontraindikationer

Tidligere svær reaktion på ioversol.

Forsigtighedsregler

 • Må kun under tvingende omstændigheder anvendes til patienter med ubehandlet tyrotoksikose.
 • Ved kendt overfølsomhed for jodholdige kontrastmidler bør præmedicinering med antihistaminer og/eller kortikosteroider overvejes. Det er dog aldrig dokumenteret at præmedicinering har nogen effekt.
 • Bemærk: På grund af risiko for anafylaksi skal genoplivningsudstyr være umiddelbart tilgængeligt.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Smagsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Dyspnø.
Paræstesier, Tremor.
Sløret syn.
Svimmelhed.
Synkope.
Meget sjældne (< 0,01%) Agitation, Angst, Konfusion, Somnolens, Talebesvær.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
AV-blok.
Lungeødem.
Ikke kendt DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.
Forbigående blindhed.
Hjertestop.
Toksisk epidermal nekrolyse.

Symptomer på overfølsomhed i form af hudkløe, nysen og halsirritation kræver øget opmærksomhed, idet udvikling mod anafylaktisk reaktion ikke kan udelukkes. 

Interaktioner

Samtidig behandling med metformin kan udløse lactacidose, hvis indgiften af kontraststof medfører en nedsættelse af nyrefunktionen: 

 • Metformin er kontraindiceret ved GFR < 30 ml/min. Hos andre med stabil nyrefunktion skal metforminindtagelsen stoppes før eller i forbindelse med scanningen. Metforminindtagelsen må først startes 48 timer efter indgiften af kontraststof.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Ud fra en lægefaglig vurdering kan den gravide undersøges med iodkontrast. Se endvidere Ikke-ioniske jodholdige kontraststoffer

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Intravaskulær injektion af ioversol gør karrene ugennemsigtige, hvilket tillader radiografisk visualisering af de interne strukturer, indtil signifikant hæmodilution forekommer. 

Farmakokinetik

 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Efter i.v. indgift udskilles ca. 90% i løbet af 24 timer ved normal nyrefunktion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber Optiray®
Styrke Osmolalitet
300 mg iod/ml 645 mosmol/kg
320 mg iod/ml 700 mosmol/kg
350 mg iod/ml 780 mosmol/kg
pH alle styrker ca. 7,1

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Kan opbevares i højst 1 måned ved 37°C i varmeskab med ventilation til kontrastmidler.

Indholdsstoffer

Ioversolinjektions- og infusionsvæske, opl.  300 mg iod/mlinjektions- og infusionsvæske, opl.  350 mg iod/mlinjektions- og infusionsvæske, opl., flerdosis  300 mg iod/mlinjektions- og infusionsvæske, opl., flerdosis  320 mg iod/mlinjektions- og infusionsvæske, opl., flerdosis  350 mg iod/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumcalciumedetat : injektions- og infusionsvæske, opl. 300 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 350 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl., flerdosis 300 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl., flerdosis 320 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl., flerdosis 350 mg iod/ml
Sterilt vand : injektions- og infusionsvæske, opl. 300 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 350 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl., flerdosis 300 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl., flerdosis 320 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl., flerdosis 350 mg iod/ml
Trometamol : injektions- og infusionsvæske, opl. 300 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl. 350 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl., flerdosis 300 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl., flerdosis 320 mg iod/ml, injektions- og infusionsvæske, opl., flerdosis 350 mg iod/ml

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 300 mg iod/ml 049595
10 x 75 ml
3.520,90
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 300 mg iod/ml 371796
10 x 100 ml
5.229,20
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 350 mg iod/ml 443196
10 x 75 ml
3.928,20
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 350 mg iod/ml 576198
10 x 100 ml
5.629,65
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 350 mg iod/ml 570000
10 x 125 ml
6.578,75
(B) injektions- og infusionsvæske, opl., flerdosis 300 mg iod/ml 516888
5 x 500 ml
5.809,15
(B) injektions- og infusionsvæske, opl., flerdosis 320 mg iod/ml 123409
5 x 500 ml
6.027,60
(B) injektions- og infusionsvæske, opl., flerdosis 350 mg iod/ml 562194
5 x 500 ml
6.625,70
 
 

Revisionsdato

17.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...