Optiray®

V08AB07
 
 
Non-ionisk monomert røntgenkontraststof til parenteral anvendelse.

Anvendelsesområder

Injektionsvæske 300 mg iod/ml 

 • Cerebral, perifer og visceral angiografi, venografi, urografi, intraarteriel og intravenøs digital subtraktionsangiografi, computertomografi samt hos børn til cerebral, perifer og visceral angiografi og til urografi.

Injektionsvæske 320 mg iod/ml 

 • Cerebral, koronar, perifer, visceral og renal angiografi, aortagrafi, venstre ventrikulografi, venografi, urografi og computertomografi.

Injektionsvæske 350 mg iod/ml 

 • Angiografi af kardiovaskulære system, inkl. koronarkar, perifer visceral og renal angiografi, aortagrafi og venstre ventrikulografi, computertomografi, urografi, venografi og intravenøs og intraarteriel digital subtraktionsangiografi.

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning 300 mg iod/ml eller 350 mg iod/ml. 1 ml indeholder henholdsvis 636 mg og 741 mg ioversol, 

 

injektions- og infusionsvæske, opløsning i flerdosisbeholdere 300 mg iod/ml, 320 mg iod/ml eller 350 mg iod/ml. 1 ml indeholder henholdsvis 636 mg, 678 mg og 741 mg ioversol. 

Doseringsforslag

Individuel dosering, som afhænger af undersøgelsestypen. Der henvises til speciallitteratur.  


Bemærk: Patienten bør observeres i mindst 30 min. 

Kontraindikationer

Tidligere svær reaktion på iodixanol, iomeprol, iopromid, ioversol eller iohexol. Krydsreaktioner ses. Reaktionen bør bekræftes ved intradermal test.  

Forsigtighedsregler

 • Må kun under tvingende omstændigheder anvendes til patienter med ubehandlet tyrotoksikose.
 • Ved kendt overfølsomhed for jodholdige kontrastmidler bør præmedicinering med antihistaminer og/eller kortikosteroider overvejes. Det er dog aldrig dokumenteret, at præmedicinering har nogen effekt.
 • Bemærk: På grund af risiko for anafylaksi skal genoplivningsudstyr være umiddelbart tilgængeligt.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Vaskulære sygdomme Varmefølelse
Almindelige (1-10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Smagsforstyrrelser
Immunsystemet Urticaria
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Hudkløe
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Takykardi
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed, Opkastning
Nervesystemet Paræstesier, Tremor
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Laryngal ødem, Laryngospasme Rhinitis
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension, Synkope
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte AV-blok
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Allergisk conjunctivitis Øjenirritation
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Nervesystemet Bevidsthedstab
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Konfusion, Somnolens, Talebesvær
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Hjertestop
Øjne Forbigående blindhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Nervesystemet Hukommelsesbesvær
Nyrer og urinveje Anuri
Luftveje, thorax og mediastinum Astma, Bronkospasme
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Erythema multiforme, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Cyanose, Trombose

Symptomer på overfølsomhed i form af hudkløe, nysen og halsirritation kræver øget opmærksomhed, idet udvikling mod anafylaktisk reaktion ikke kan udelukkes. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Optiray®

Samtidig behandling med metformin kan udløse lactacidose, hvis indgiften af kontraststof medfører en nedsættelse af nyrefunktionen:  

 • Ved GFR > 30 ml/min skal metformin ikke seponeres ved intravenøs kontraststofanvendelse.
 • Ved intraarteriel anvendelse bør indtag af metformin ophøre i forbindelse med kontraststofindgiften.
 • Ved de patienter, som anbefales et stop i indtagelsen af metformin, bør nyrefunktion kontrolleres efter 48 timer.
 • Er nyrefunktionen uændret, kan indtagelsen af metformin genoptages.
 • Ved GFR < 30 ml/min. er metformin kontraindiceret, da det udskilles renalt.

Der henvises i øvrigt til ESUR's guidelines

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Ud fra en lægefaglig vurdering kan den gravide undersøges med iodkontrast. Se endvidere Ikke-ioniske jodholdige kontraststoffer

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Farmakodynamik

Intravaskulær injektion af ioversol gør karrene ugennemsigtige, hvilket tillader radiografisk visualisering af de interne strukturer, indtil signifikant hæmodilution forekommer. 

Farmakokinetik

 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Efter i.v. indgift udskilles ca. 90 % i løbet af 24 timer ved normal nyrefunktion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber Optiray® 

Styrke 

Osmolalitet 

300 mg iod/ml 

645 mosmol/kg 

320 mg iod/ml 

700 mosmol/kg 

350 mg iod/ml 

780 mosmol/kg 

pH alle styrker 

ca. 7,1 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Kan opbevares i højst 1 måned ved 37 °C i varmeskab med ventilation til kontrastmidler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 300 mg iod/ml 452154
20 x 100 ml (power injector)
9.355,15 4,68
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 350 mg iod/ml 118032
20 x 100 ml (power injector)
10.690,15 5,35
(B) injektions- og infusionsvæske, opl., flerdosis 300 mg iod/ml 199108
10 x 500 ml
10.162,85 2,03
(B) injektions- og infusionsvæske, opl., flerdosis 320 mg iod/ml 059221
10 x 500 ml
10.630,10 2,13
(B) injektions- og infusionsvæske, opl., flerdosis 350 mg iod/ml 465011
10 x 500 ml
11.364,35 2,27
 
 

Revisionsdato

09.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...