Visipaque®

V08AB09
 
 

Non-ionisk dimert røntgenkontraststof til parenteral eller oral anvendelse. 

Anvendelsesområder

Røntgenkontraststof til brug ved 

 • angiokardiografi, cerebral angiografi (konventionel og i.a. DSA), perifer angiografi (konventionel og i.a. DSA), abdominal angiografi (i.a. DSA), urografi, venografi samt ved computertomografi
 • lumbal, torakal og cervikal myelografi
 • artrografi
 • studier af mave-tarmkanalen.

Dispenseringsform

Injektionsvæske 270 mg iod/ml eller 320 mg iod/ml. 1 ml indeholder henholdsvis 550 mg og 652 mg iodixanol. 

Doseringsforslag

Individuel dosering som afhænger af undersøgelsestypen. Der henvises til speciallitteratur.

Kontraindikationer

Tidligere svær reaktion på iodixanol, iomeprol, iopromid, ioversol eller iohexol. Krydsreaktioner ses. Reaktionen bør bekræftes ved intradermal test.  

Forsigtighedsregler

 • Må kun under tvingende omstændigheder anvendes til patienter med ubehandlet tyrotoksikose.
 • Ved kendt overfølsomhed for jodholdige kontrastmidler bør præmedicinering med antihistaminer og/eller kortikosteroider overvejes. Det er dog aldrig dokumenteret, at præmedicinering har nogen effekt.
 • Bemærk: På grund af risiko for anafylaksi skal genoplivningsudstyr være umiddelbart tilgængeligt.

Bivirkninger

Varmefølelse, kvalme og opkastninger. Urticaria. Sjældent ses anafylaktiske reaktioner. Symptomer på overfølsomhed i form af hudkløe, nysen og halsirritation kræver øget opmærksomhed, idet udvikling mod anafylaktisk reaktion ikke kan udelukkes. Hududslæt inden for en uge efter indgiften af kontraststof. Ses signifikant hyppigere efter iodixanol end efter de ikke-ioniske monomerer.

Interaktioner

Samtidig behandling med metformin kan udløse lactacidose, hvis indgiften af kontraststof medfører en nedsættelse af nyrefunktionen:  

 • Ved GFR > 30 ml/min skal metformin ikke seponeres ved intravenøs kontraststofanvendelse.
 • Ved intraarteriel anvendelse bør indtag af metformin ophøre i forbindelse med kontraststofindgiften.
 • Ved de patienter, som anbefales et stop i indtagelsen af metformin, bør nyrefunktion kontrolleres efter 48 timer.
 • Er nyrefunktionen uændret, kan indtagelsen af metformin genoptages.
 • Ved GFR < 30 ml/min. er metformin kontraindiceret, da det udskilles renalt.

Der henvises i øvrigt til ESUR's guidelines

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Ud fra en lægefaglig vurdering kan den gravide undersøges med iodkontrast. Se endvidere Ikke-ioniske jodholdige kontraststoffer

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Farmakodynamik

Efter injektion vil organisk bundet iod absorbere stråling i blodkarrene/vævet. 

Farmakokinetik

 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer ved normal nyrefunktion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolaritet 290 mosmol/l
 • pH 6,8-7,6.

 

Holdbarhed 

Kan opbevares i varmeskab ved 37°C op til 1 måned før administration. 

Indholdsstoffer

Iodixanolinjektionsvæske, opl.  270 mg iod/mlinjektionsvæske, opl.  320 mg iod/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Calciumchlorid : injektionsvæske, opl. 270 mg iod/ml, injektionsvæske, opl. 320 mg iod/ml
Natriumcalciumedetat : injektionsvæske, opl. 270 mg iod/ml, injektionsvæske, opl. 320 mg iod/ml
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 270 mg iod/ml, injektionsvæske, opl. 320 mg iod/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 270 mg iod/ml, injektionsvæske, opl. 320 mg iod/ml
Trometamol : injektionsvæske, opl. 270 mg iod/ml, injektionsvæske, opl. 320 mg iod/ml

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 270 mg iod/ml 019121
10 x 50 ml (USB)
1.609,45 3,22
(B) injektionsvæske, opl. 270 mg iod/ml 582882
10 x 100 ml (USB)
2.967,80 2,97
(B) injektionsvæske, opl. 270 mg iod/ml 583120
10 x 150 ml (USB)
2.092,40 1,39
(B) injektionsvæske, opl. 270 mg iod/ml 583401
10 x 200 ml (USB)
5.893,20 2,95
(B) injektionsvæske, opl. 270 mg iod/ml 583450
6 x 500 ml
5.541,85 1,85
(B) injektionsvæske, opl. 320 mg iod/ml 019132
10 x 50 ml (USB)
1.793,90 3,59
(B) injektionsvæske, opl. 320 mg iod/ml 583518
10 x 100 ml (USB)
3.584,40 3,58
(B) injektionsvæske, opl. 320 mg iod/ml 583609
10 x 200 ml
3.446,00 1,72
(B) injektionsvæske, opl. 320 mg iod/ml 583708
6 x 500 ml
6.446,50 2,15
 
 

Revisionsdato

10.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...