Visipaque®

V08AB09
 
 

Non-ionisk dimert røntgenkontraststof til parenteral eller oral anvendelse. 

Anvendelsesområder

Røntgenkontraststof til brug ved 

 • angiokardiografi, cerebral angiografi (konventionel og i.a. DSA), perifer angiografi (konventionel og i.a. DSA), abdominal angiografi (i.a. DSA), urografi, venografi samt ved computertomografi
 • lumbal, torakal og cervikal myelografi
 • artrografi
 • studier af mave-tarm-kanalen.

Dispenseringsform

Injektionsvæske 270 mg iod/ml eller 320 mg iod/ml. 1 ml indeholder henholdsvis 550 mg og 652 mg iodixanol. 

Doseringsforslag

Individuel dosering som afhænger af undersøgelsestypen. Der henvises til speciallitteratur.

Kontraindikationer

Tidligere svær reaktion på iodixanol, iomeprol, iopromid, ioversol eller iohexol. Krydsreaktioner ses. Reaktionen bør bekræftes ved intradermal test.  

Forsigtighedsregler

 • Må kun under tvingende omstændigheder anvendes til patienter med ubehandlet tyrotoksikose.
 • Ved kendt overfølsomhed for jodholdige kontrastmidler bør præmedicinering med antihistaminer og/eller kortikosteroider overvejes. Det er dog aldrig dokumenteret, at præmedicinering har nogen effekt.
 • Bemærk: På grund af risiko for anafylaksi skal genoplivningsudstyr være umiddelbart tilgængeligt.

Bivirkninger

 • Skemaet viser bivirkninger ved intravaskulær anvendelse.
 • Ved oralt brug ses almindeligvis diarré, abdominalsmerte, kvalme og opkastning.
 • Ved hysterosalpingografi ses meget almindeligt abdominalsmerter og vaginalblødning, almindeligt hovedpine, kvalme og varmefølelse.
 • Intratekal injektion. Forbigående uspecifikke ændringer i form af lavfrekvent aktivitet er set i EEG. Aseptisk meningitis kan forekomme, men har oftest et godartet forløb.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Immunsystemet Hypersensitivitet Urticaria
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt, Rødme
Vaskulære sygdomme Varmefølelse
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier, Myokardieinfarkt
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Kulderystelser, Temperaturstigning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet
Nervesystemet Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste, Nysen
Vaskulære sygdomme Hypotension
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Hjertestop Palpitationer
Øjne Blindhed  (forbigående), Synsforstyrrelser  (forbigående) Øjenlågsødem
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré
Immunsystemet Angioødem
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper, Rygsmerter
Nervesystemet Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Paræstesier, Tremor  (forbigående)
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Dyspnø, Laryngal ødem, Lungeødem Halsirritation
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension, Iskæmi, Synkope
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Hjerte Angina pectoris, Hjerteinsufficiens, Koronararteriespasmer
Det endokrine system Hypertyroidisme, Hypotyroidisme
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Bevidsthedspåvirkning, Koma
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsstop
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Bulløs dermatitis, Dermatitis, Erythema multiforme, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Hudafskalning
Vaskulære sygdomme Tromboflebitis, Trombose

Interaktioner

Anden medicin sammen med Visipaque®

Samtidig behandling med metformin kan udløse lactacidose, hvis indgiften af kontraststof medfører en nedsættelse af nyrefunktionen:  

 • Ved GFR > 30 ml/min skal metformin ikke seponeres ved intravenøs kontraststofanvendelse.
 • Ved intraarteriel anvendelse bør indtag af metformin ophøre i forbindelse med kontraststofindgiften.
 • Ved de patienter, som anbefales et stop i indtagelsen af metformin, bør nyrefunktion kontrolleres efter 48 timer.
 • Er nyrefunktionen uændret, kan indtagelsen af metformin genoptages.
 • Ved GFR < 30 ml/min. er metformin kontraindiceret, da det udskilles renalt.

Der henvises i øvrigt til ESUR's guidelines

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Ud fra en lægefaglig vurdering kan den gravide undersøges med iodkontrast. Se endvidere Ikke-ioniske jodholdige kontraststoffer

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Farmakodynamik

Efter injektion vil organisk bundet iod absorbere stråling i blodkarrene/vævet. 

Farmakokinetik

 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer ved normal nyrefunktion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolaritet 290 mosmol/l
 • pH 6,8-7,6.

 

Holdbarhed 

Kan opbevares i varmeskab ved 37 °C op til 1 måned før administration. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 270 mg iod/ml 019121
10 x 50 ml (USB)
1.596,15 3,19
(B) injektionsvæske, opl. 270 mg iod/ml 582882
10 x 100 ml (USB)
2.943,15 2,94
(B) injektionsvæske, opl. 270 mg iod/ml 583120
10 x 150 ml (USB)
2.075,05 1,38
(B) injektionsvæske, opl. 270 mg iod/ml 583401
10 x 200 ml (USB)
5.844,10 2,92
(B) injektionsvæske, opl. 270 mg iod/ml 583450
6 x 500 ml
5.495,65 1,83
(B) injektionsvæske, opl. 320 mg iod/ml 019132
10 x 50 ml (USB)
1.779,05 3,56
(B) injektionsvæske, opl. 320 mg iod/ml 583518
10 x 100 ml (USB)
3.554,60 3,55
(B) injektionsvæske, opl. 320 mg iod/ml 583609
10 x 200 ml
3.417,35 1,71
(B) injektionsvæske, opl. 320 mg iod/ml 583708
6 x 500 ml
6.392,80 2,13
 
 

Revisionsdato

09.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...