Brevibloc®

C07AB09
 
 

Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og uden membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg esmololhydrochlorid. 

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg esmololhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Sædvanligvis 0,5 mg/kg som i.v. bolusinjektion over 1 min. efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med 0,05-0,3 mg/kg/min. i.v.
 • Se detaljeret flowdiagram i Produktresume.
 • Bør kun gives på sygehus under kontrol af ekg og blodtryk.

 

Bemærk 

Der er få data vedr. behandling af børn og unge < 18 år. Se data i Produktresume

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-10 ml/min.

  Forsigtighed ved i.v.-infusion pga. forsinket udskilles af syremetabolitten.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Alvorlig sinusbradykardi (< 50 slag/min.)
 • Syg sinussyndrom
 • AV-blok af 2. eller 3. grad.
 • Kardiogent shock
 • Svær hjerteinsufficiens
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Pulmonal hypertension
 • Akut astmaanfald
 • Metabolisk acidose
 • Allergi over for β-blokkere pga. risiko for krydsreaktion
 • Tilstande med udtalt bradykardi eller/og lavt blodtryk
 • Samtidig eller nylig behandling med verapamil.

Forsigtighedsregler

 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Ældre, initialdosis bør være lavere
 • Claudicatio intermittens
 • Diabetes mellitus
 • Prinzmetals angina
 • Bør anvendes med stor forsigtighed ved Raynauds syndrom.
 • Kan maskere symptomerne på tyrotoksikose.

 

Natriumindhold 

1 ml inj.- eller infusionsvæske indeholder ca. 0,12 mmol, som svarer til ca. 7 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Øget svedtendens.
Hypotension.
Almindelige (1-10 %) Kvalme, Opkastning.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Reaktioner på indstiksstedet.
Nedsat appetit.
Hovedpine, Paræstesier.
Agitation, Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Somnolens.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Angina pectoris, AV-blok, Bradykardi, Hjerteinsufficiens, Ventrikulær ekstrasystoli.
Synsforstyrrelser.
Abdominalsmerter.
Knoglesmerter, Kramper.
Talebesvær, Tankeforstyrrelser.
Urinretention.
Bronkospasme, Dyspnø, Lungeødem.
Perifer iskæmi, Pulmonal hypertension, Synkope.
Ikke kendt Hjertestop.
Angioødem, Forværring af psoriasis.

Interaktioner

 • Forsigtighed ved brug af esmolol sammen med andre antihypertensive midler eller midler, som kan forårsage hypotension eller bradykardi, da virkningerne af esmolol kan forøges, eller bivirkningerne ved hypotension eller bradykardi kan forværres.
 • Kan øge den hypotensive effekt af alle inhalationsanæstetika.
 • Samtidig indgift af verapamil bør undgås og efter seponering af verapamil, bør der gå mindst 48 timer før indgift af esmolol.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet og medfører et fald i hjertets minutvolumen. Esmolol har hurtig indtrædende virkning af meget kort varighed, og dosis kan dermed hurtigt justeres. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i de røde blodlegemer til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 9 minutter.
 • Mindre end 2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Injektionsvæske og infusionsvæske. pH 4,5-5,5. 

  

Tilberedning af infusionsvæske 

Injektionsvæske kan opblandes i natriumchlorid- og glucose-infusionsvæsker.  

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Se brugsvejledning/produktresumé vedr. håndtering af infusionsposerne. 

  

Forligelighed ved infusion  

Må ikke blandes med andre lægemidler eller fortyndes med andre infusionsvæsker. 

Indholdsstoffer

Esmololinjektionsvæske, opl.  10 mg/mlinfusionsvæske, opløsning  10 mg/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Eddikesyre : injektionsvæske, opl. 10 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 10 mg/ml
Natriumacetat : injektionsvæske, opl. 10 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 10 mg/ml
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 10 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 10 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 10 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 097973
5 x 10ml
649,00 3.245,00
(B) infusionsvæske, opløsning 10 mg/ml 097961
250 ml.
3.177,60 3.177,60
 
 

Revisionsdato

06.09.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...