Brevibloc®

C07AB09
 
 

Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og uden membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg esmololhydrochlorid. 

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg esmololhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Sædvanligvis 0,5 mg/kg som i.v. bolusinjektion over 1 min. efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med 0,05-0,3 mg/kg/min. i.v.
 • Se detaljeret flowdiagram i Produktresume.
 • Bør kun gives på sygehus under kontrol af ekg og blodtryk.

 

Bemærk 

Der er få data vedr. behandling af børn og unge < 18 år. Se data i Produktresume

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-10 ml/min.

  Forsigtighed ved i.v.-infusion pga. forsinket udskilles af syremetabolitten.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Alvorlig sinusbradykardi (< 50 slag/min.)
 • Syg sinussyndrom
 • AV-blok af 2. eller 3. grad.
 • Kardiogent shock
 • Svær hjerteinsufficiens
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Pulmonal hypertension
 • Akut astmaanfald
 • Metabolisk acidose
 • Allergi over for β-blokkere pga. risiko for krydsreaktion
 • Tilstande med udtalt bradykardi eller/og lavt blodtryk
 • Samtidig eller nylig behandling med verapamil.

Forsigtighedsregler

 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Ældre, initialdosis bør være lavere
 • Claudicatio intermittens
 • Diabetes
 • Prinzmetals angina
 • Bør anvendes med stor forsigtighed ved Raynauds syndrom.
 • Kan maskere symptomerne på tyrotoksikose.

 

Natriumindhold 

1 ml inj.- eller infusionsvæske indeholder ca. 0,12 mmol, som svarer til ca. 7 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Somnolens
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Angina pectoris, AV-blok, Bradykardi, Hjerteinsufficiens, Ventrikulær ekstrasystoli
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Mundtørhed, Obstipation, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Temperaturstigning
Knogler, led, muskler og bindevæv Knoglesmerter, Kramper
Psykiske forstyrrelser Talebesvær, Tankeforstyrrelser
Nyrer og urinveje Urinretention
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Dyspnø, Lungeødem Nasal tilstopning
Vaskulære sygdomme Perifer iskæmi, Pulmonal hypertension, Synkope
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Hjertestop
Immunsystemet Angioødem, Forværring af psoriasis

Interaktioner

 • Forsigtighed ved brug af esmolol sammen med andre antihypertensive midler eller midler, som kan forårsage hypotension eller bradykardi, da virkningerne af esmolol kan forøges, eller bivirkningerne ved hypotension eller bradykardi kan forværres.
 • Kan øge den hypotensive effekt af alle inhalationsanæstetika.
 • Samtidig indgift af verapamil bør undgås og efter seponering af verapamil, bør der gå mindst 48 timer før indgift af esmolol.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet og medfører et fald i hjertets minutvolumen. Esmolol har hurtig indtrædende virkning af meget kort varighed, og dosis kan dermed hurtigt justeres. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i de røde blodlegemer til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 9 minutter.
 • Mindre end 2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Injektionsvæske og infusionsvæske. pH 4,5-5,5. 

  

Tilberedning af infusionsvæske 

Injektionsvæske kan opblandes i natriumchlorid- og glucose-infusionsvæsker.  

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Se brugsvejledning/produktresumé vedr. håndtering af infusionsposerne. 

  

Forligelighed ved infusion  

Må ikke blandes med andre lægemidler eller fortyndes med andre infusionsvæsker. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 097973
5 x 10ml
646,65 12,93 3.233,25
(B) infusionsvæske, opløsning 10 mg/ml 097961
250 ml
3.165,85 12,66 3.165,85
(B) infusionsvæske, opløsning 10 mg/ml 491262
250 ml
3.206,05 12,82 3.206,05
 
 

Revisionsdato

30.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...