Nutrineal® PD4

Udgået: 06.03.2023
B05D
 
 

Peritonealdialysevæske med aminosyrer. 

Anvendelsesområder

Peritonealdialyse.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Peritonealdialysevæske. 1 l indeholder 951 mg alanin, 1.071 mg L-arginin, 184 mg calciumchlorid, 510 mg glycin, 714 mg histidin, 850 mg isoleucin, 1.020 mg leucin, 955 mg lysinhydrochlorid, 51 mg magnesiumchlorid, 850 mg methionin, 5.380 mg natriumchlorid, 4.480 mg natriumlactat, 570 mg phenylalanin, 595 mg prolin, 510 mg serin, 646 mg threonin, 270 mg tryptophan, 300 mg tyrosin og 1.393 mg valin. 

Doseringsforslag

 • Ved den kontinuerlige ambulante peritonealdialyse kan 25 % af den dagligt anvendte peritonealdialysevæske (1 af de 4 poser) erstattes med den aminosyreholdige væske.
 • Kan også anvendes til APD.
 • Se endvidere Peritonealdialysevæsker.

Kontraindikationer

 • Se Peritonealdialysevæsker.
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

 • Stigning i carbamidkoncentrationen og tiltagende acidose ses som følge af tilførslen af aminosyrer.
 • Præparatet bør ikke anvendes ved manifest leverinsufficiens og forøget serum-ammoniumkoncentration.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Gastritis, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Undersøgelser Forhøjet plasma-carbamid
Metabolisme og ernæring Acidose Nedsat appetit
Vaskulære sygdomme Hypervolæmi
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi
Psykiske forstyrrelser Depression
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Hypovolæmi
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Peritonitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning, Utilpashed
Immunsystemet Angioødem, Hypersensitivitet
Hud og subkutane væv Hudkløe

Graviditet

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Aminosyrerne fungerer som det osmotisk aktive stof.
 • Dialysevæsken fjerner uræmiske affaldsstoffer.
 • Koncentrationen af elektrolytter i dialysevæsken svarer til elektrolytsammensætningen i normal ekstracellulær væske bortset fra lactat.

Farmakokinetik

 • Lactat er en biologisk forløber til hydrogencarbonat.
 • 70-80 % af aminosyrerne absorberes efter 6 timer i peritonealhulen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l
Calcium 1,25 mmol
Chlorid 105 mmol
Lactat 40 mmol
Magnesium 0,25 mmol
Natrium 132 mmol
Øvrige oplysninger:
Aminosyreindhold/l 87,16 mmol
Osmolaritet 365 mosmol/l
Isotoni Let hypertonisk
pH ca. 6,6

  

Håndtering 

Klargøring af peritonealdialysevæske 

 • Posen opvarmes til 37º C vha. speciel varmeplade.
 • Derefter fjernes yderposen.
 • Dialysevæsken anvendes straks.
 • Se medfølgende brugsvejledning for yderligere information.

  

Holdbarhed 

 • ikke opbevares ved temperaturer < 4ºC.
 • Skal anvendes straks efter fjernelse af yderposen.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
peritonealdialysevæske
Alanin (951 mg/l)
Arginin (1,071 g/l)
Calciumchlorid (184 mg/l)
Glycin (0,510 g/l)
Histidin (0,714 g/l)
Isoleucin (0,850 g/l)
Leucin (0,850 g/l)
Lysin (0,955 g/l)
Magnesiumchlorid (51 mg/l)
Methionin (0,850 g/l)
Natriumchlorid (5,380 g/l)
Natriumlactat (4,480 g/l)
Phenylalanin (0,570 g/l)
Prolin (0,595 g/l)
Serin (0,510 g/l)
Threonin (0,646 g/l)
Tryptophan (0,270 g/l)
Tyrosin (0,300 g/l)
Valin (1,393 g/l)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) peritonealdialysevæske 006864
4 x 2500 ml kpb9674r
Udgået 06-03-2023
(B) peritonealdialysevæske 459214
5 x 2000 ml kpb9656g duo
Udgået 06-03-2023
 
 

Revisionsdato

24.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...