Aethoxysklerol®

C05BB02
 
 

Skleroserende middel til varicebehandling. 

Anvendelsesområder

 • Sklerosering af benvaricer, øsofagusvaricer og hæmorider 
 • Aspiration af hydroceler.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg, 10 mg eller 30 mg polydocanol. 

Doseringsforslag

Voksne 

Benvaricer 

 • Injektionsvæske 5 mg/ml - 10 mg/ml: 0,1 - 0,3 ml.
 • Injektionsvæske 30 mg/ml: Initialt 0,5 - 1 ml, senere op til 2 ml pr. injektion.
 • Styrken er afhængig af venelumen (airblokteknik).

Øsofagusvaricer 

 • Injektionsvæske 10 mg/ml: 5 - 15 ml i portioner á 1 ml, indtil blødning standser.

Hæmorider 

 • Injektionsvæske 30 mg/ml. 0,5 - 3 ml i submucosa. Maksimalt 1,0 ml for hver knude.

Aspiration af hydroceler 

 • Injektionsvæske 30 mg/ml. 1 ml pr. 10 ml cystevæske, maksimalt 5 ml.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret ved kronisk nyresygdom. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Akut shocktilstand
 • Akut DVT
 • Fremskreden ateriosklerose
 • Immobilisering
 • Høj tromboserisiko
 • Svær hypertension
 • Arteriel insufficiens i benene
 • Aktiv flebitis
 • Diabetes mellitus
 • Akutte febersygdomme
 • Behandling med disulfiram, da præparatet indeholder ethanol.

 

Benvaricer i forbindelse med insufficiente perforanter bør ikke behandles med skleroserende midler. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Symptomer på mikroangiopati eller neuropati
 • Kronisk betændelsesagtige tarmsygdomme, fx Morbus Crohn
 • Betændelsesagtige hudsygdomme i behandlingsområdet
 • Kendt hyperkoagulabilitet
 • Kendt stærk tilbøjelighed til allergi
 • Ødemer i benene
 • Begrænset mobilitet
 • Meget dårlig almentilstand
 • Arterielt manglende afløb ved behandling af riskostevaricer.

Alkoholindhold
Injektionsvæsken indeholder en mindre mængde alkohol.  

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Synkebesvær, Øsofagusstriktur.
Feber.
Nekrose på indstiksstedet.
Brystsmerter.
Sårdannelse.
Almindelige (1-10 %) Øsofaguserosion.
Ubehag på indstiksstedet.
Brændende fornemmelse i huden.
Dyspnø, Pleuraekssudat, Pneumoni.
Hyperpigmentering, Pigmentforandringer i huden.
Hæmatom, Neovaskularisering.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Infektioner.
Kontaktdermatitis.
Neurolæsioner.
Pneumothorax.
Tromboflebitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Blødningstendens.
Lungeemboli, Trombose.
Meget sjældne (< 0,01 %) Hjertestop, Kardiovaskulære hændelser.
Synsforstyrrelser.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Bevidsthedspåvirkning, Hemiparese, Migræne, Paræstesier.
Adult Respiratory Distress Syndrome, Astma, Lungeødem.
Synkope, Vasculitis.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Ødelægger plasmamembranerne i endotelet, hvorved der bl.a. frigives vævstromboplastin, som fremmer koagulationprocessen. Samtidig begynder en indvækst af bindevæv i det dannede koagel, hvorved venen/varicen under ideelle forhold omdannes til en bindevævsstreng.

Farmakokinetik

Terminal plasmahalveringstid ca. 4 timer.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 6,5-8. 

Indholdsstoffer

Polidocanolinjektionsvæske, opl.  5 mg/mlinjektionsvæske, opl.  10 mg/mlinjektionsvæske, opl.  30 mg/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, opl. 5 mg/ml, injektionsvæske, opl. 10 mg/ml, injektionsvæske, opl. 30 mg/ml
Ethanol : injektionsvæske, opl. 5 mg/ml, injektionsvæske, opl. 10 mg/ml, injektionsvæske, opl. 30 mg/ml
Kaliumdihydrogenphosphat : injektionsvæske, opl. 5 mg/ml, injektionsvæske, opl. 10 mg/ml, injektionsvæske, opl. 30 mg/ml
Macrogoler : injektionsvæske, opl. 5 mg/ml, injektionsvæske, opl. 10 mg/ml, injektionsvæske, opl. 30 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 5 mg/ml, injektionsvæske, opl. 10 mg/ml, injektionsvæske, opl. 30 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml 462069
5 amp. a 2 ml
218,60
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 462093
5 amp. a 2 ml
252,20
(B) injektionsvæske, opl. 30 mg/ml 405647
5 amp. a 2 ml
386,70
 
 

Revisionsdato

04.06.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...