Glypressin®

H01BA04
 
 
Syntetisk fremstillet antidiuretisk hormon til behandling af øsofagusvaricer. Vasopressin-analog.

Anvendelsesområder

Blødende øsofagusvaricer

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ampul (8,5 ml) indeholder 1 mg terlipressinacetat svarende til 0,85 mg terlipressin. 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 mg terlipressinacetat svarende til 0,85 mg terlipressin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 2 mg terlipressinacetat (1,7 mg terlipressin) i.v. hver 4. time.
 • Ved legemsvægt < 50 kg eller ved forekomst af bivirkninger kan efterfølgende doser nedsættes til 1 mg terlipressinacetat (0,85 mg terlipressin) i.v. hver 4. time.
 • Behandlingen opretholdes i 24 timer efter blødningsophør.
 • Behandlingsvarighed højst 48 timer.

  

Bemærk: 

 • Blodtryk, hjertefrekvens og væskebalance bør kontrolleres under behandlingen.

Kontraindikationer

Septisk shock.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed bør udvises ved hypertension eller hjertesygdom.
 • Natriumindhold
  1 ampul med injektionsvæske indeholder 1,3 mmol natrium, som svarer til ca. 76 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Bradykardi.
Abdominalsmerter, Diarré.
Hovedpine.
Hypertension, Perifer iskæmi, Vasokonstriktion.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Atrieflimren, Myokardieinfarkt, Ventrikulære arytmier.
Dyspnø, Lungeødem, Respirationsstop.
Cyanose.
Ikke kendt hyppighed Hjerteinsufficiens, Torsades de pointes-takykardi.
Sammentrækninger i uterus.
Hudnekrose.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Behandling er en specialistopgave; der er teoretisk risiko for nedsat placentaperfusion og uteruskontraktioner.  

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af terlipressin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

 

Forgiftning

Forhøjet blodtryk hos patienter med erkendt hypertension kan kontrolleres med 150 mikrogram clonidin i.v. (kræver udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen). Behandlingskrævende bradykardi bør behandles med atropin

Farmakodynamik

 • Terlipressin er en prodrug, som spaltes enzymatisk til lysinvasopressin. 
 • Bevirker vasokonstriktion og reduktion af blodtrykket i vena portae.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration af lysinvasopressin efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 40 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 3-4. 

  

Håndtering 

Pulver og solvens til injektionsvæske 

Tilbedredning af injektionsvæske 

 • Indholdet af et hættegals opløses i medfølgende solvens.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Holdbarhed 

 • Ampuller: 
  Opbevares i køleskab (2-8º) beskyttet mod lys.
 • Pulver og solvens til injektionsvæske: 
  Opbevares beskyttet mod lys.

Indholdsstoffer

Terlipressininjektionsvæske, opl.  1 mgpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Mannitol : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 1 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 1 mg, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 1 mg 565982
5 x 8,5 ml
1.329,50 31,28 3.188,25
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg 031942
5 sæt
1.329,50 265,90 3.188,25
 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...