Ringer-lactat "Fresenius Kabi"

B05BB01
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi ved væske- og elektrolyttab med hypovolæmi, fx ved: 

 • forbrændinger
 • opkastninger
 • tarmsygdomme
 • blodtab.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 0,2 g calciumchlorid, 0,3 g kaliumchlorid, 6 g natriumchlorid og 3,1 g natriumlactat. 

Doseringsforslag

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes, hvis lactatmetabolismen er hæmmet, fx ved levercirrose. 

Forsigtighedsregler

 • Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af:
  • arytmier
  • lungestase
  • lungeødem
  • (også hos patienter uden kendt hjertesygdom).
 • Tilstande med ødem og natriumretention.
 • Tilstande med potentielt forhøjet intrakranielt tryk.
 • Infusionsvæsken er efter indgift let hypoton og kan derfor forårsage mindre fald i plasma-natrium hos akut syge, som ofte har ikke-osmotisk vasopressinfrigivelse. Hos patienter med potentielt forhøjet intrakranielt tryk (fx meningitis, intrakraniel blødning og tilstande med hjerneødem) kan selv et mindre fald i plasma-natrium (4-5 mmol/l) forårsaget af Ringer-lactat give kritisk intrakraniel trykstigning.
 • Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status ved indgift af større mængde og daglig indgift pga. risiko for udvikling af dyshydrering, hospitalserhvervet hyponatriæmi, hyperkaliæmi og alkalose.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Vaskulære sygdomme Tromboflebitis
Ikke kendt hyppighed
Metabolisme og ernæring Hyperchloridæmi  (ved hurtig infusion, især ved nedsat nyrefunktion), Hyponatriæmi  (hospitalserhvervet)*, Natriumretention  (ved hjerte- eller nyreinsufficiens)
Nervesystemet Encefalopati  (akut hyponatriæmisk)

*Kritisk stigning i intrakranielt tryk kan udløses hos patienter, som allerede har forhøjet intrakranielt tryk. Dette sker pga. induktion af hospitalserhvervet hyponatriæmi. Akut hyponatriæmisk encefalopati, som er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning, kan medføre irreversibel hjerneskade med letal udgang. 

Interaktioner

Samtidig behandling med ceftriaxon og Ringer-lactat er kontraindiceret pga. risiko for udfældning af ceftriaxon-calciumsalt. Dette gælder også ved separate infusionsslanger eller separate infusionssteder.  

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Man skal være opmærksom på hyponatriæmi ved anvendelse under graviditet, specielt ved samtidig anvendelse af oxytocin i forbindelse med fødsel. Fysiologisk substitution. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.

Farmakokinetik

 • Lactat optages og metaboliseres af lever, nyrer og hjerte.
 • En mindre del lactat forbrændes til hydrogencarbonat, mens resten anvendes i glukoneogenesen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

Elektrolytindhold/l: 

Calcium 

1,5 mmol 

Chlorid 

109 mmol 

Kalium 

4 mmol 

Lactat 

28 mmol 

Natrium 

130 mmol 

Øvrige oplysninger: 

Osmolaritet 

260 mosmol/l 

Isotoni 

Isotonisk 

pH 

ca. 6,5 

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler.
 • Må ikke blandes med citratblod eller andre blodprodukter inden indløb i venen.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) infusionsvæske, opløsning 042651
10 x 1000 ml (Freeflex)
209,45 0,02

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

24.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...