Mannitol "Fresenius Kabi"

B05BC01
 
 
Stærkt hypertonisk infusionsvæske med osmotisk betinget diuretisk virkning.

Anvendelsesområder

 • Akut hjerneødem samt reduktion af hjernevolumen før intrakranielle indgreb.
 • Sænkning af forhøjet intraokulært tryk.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 150 g (823 mmol) mannitol. 

Doseringsforslag

Akut behandling 

 • 75 g eller 1 g/kg legemsvægt i løbet af 30 min.

  

Længerevarende behandling 

 • 15-35 g eller 0,2-0,5 g/kg legemsvægt hver 4.-8. time.

  

Bemærk:
Infusion af mannitolopløsning bør foretages gennem centralt venekateter eller velfungerende perifert venekateter placeret i en større vene. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.

  Må kun anvendes ved svært nedsat nyrefunktion, hvis der opnås tilstrækkeligt urinflow efter en testdosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Svær hjerteinsufficiens
 • Svær lungestase
 • Lungeødem
 • Ødem i forbindelse med øget kapillær permeabilitet
 • Svær dehydrering
 • Aktiv intrakraniel blødning.

Forsigtighedsregler

Paravenøs injektion kan medføre alvorlige vævsnekroser med risiko for gangræn.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension, Tromboflebitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Urinretention
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Hjerteinsufficiens
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. Det er dog ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for terapeutiske mængder af lægemidlet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Virker som osmotisk diuretisk stof. 

Farmakokinetik

Udskilles uomdannet gennem nyrerne ved glomerulær filtration. Reabsorberes kun i ringe grad fra tubuli, hvorved der fremkommer osmotisk diurese.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolaritet ca. 930 mosmol/l.
 • Isotoni: Hypertonisk.
 • pH ca. 6.


Håndtering 

Bemærk: 

 • Elektrolytfri mannitolopløsning kan give aggregation af blodlegemer og må ikke gives sammen med blod eller med samme udstyr.
 • Mannitol-infusionsvæske er så koncentreret, at der kan forekomme udkrystallisation, især ved lav temperatur. Krystallerne skal opløses før anvendelse, fx ved opvarmning af posen i ca. 50°C varmt vand, efterfulgt af afkøling til legemstemperatur.

 

Holdbarhed 

 • Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.

 

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) infusionsvæske, opløsning 150 mg/ml 135033
20 x 500 ml (Freeflex)
633,25 0,06

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

27.11.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...