Extraneal

B05DA
 
 

Anvendelsesområder

Peritonealdialyse.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Peritonealdialysevæske 75 mg/ml. 1 l indeholder 257 mg calciumchlorid, 75 g icodextrin, 51 mg magnesiumchlorid, 5,4 g natriumchlorid og 4,5 g natriumlactat. 

Doseringsforslag

 • Anvendes til lange skift, hvilket typisk vil sige natskiftet ved CAPD eller dagskiftet ved APD.
 • Se endvidere Peritonealdialysevæsker.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Kontraindikationer

 • Maltose- eller isomaltoseintolerans
 • Kendt allergi over for stivelsesbaserede polymerer, fx majsstivelse
 • Se endvidere Peritonealdialysevæsker.

Forsigtighedsregler

 • Ved måling af blodsukker med bed-side blodsukkerapparater eller teststrimler, der benytter glucosedehydrogenase pyrroloquinolinequinon (GDH PQQ) eller glucose-dye-oxireductase (GDO), vil maltose og andre icodextrin-metabolitter blive medbestemt. Det kan resultere i falsk forhøjede blodglucoseværdier, hvilket kan have fatal betydning for patienten, hvis vedkommende øger insulindosis på basis af målingen.
 • Visse test, der anvender glucosedehydrogenase flavin-adenin dinucleotid (GDH-FAD), giver også falsk forhøjede blodglucoseværdier.
 • PD-væsker er uden indhold af kalium, og det kan medføre hypokaliæmi.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension, Hypovolæmi, Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi Leukocytose
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Ileus, Peritonitis Gastritis
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Lungeødem
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
 • Ved eksfoliativ dermatitis bør behandlingen som minimum seponeres midlertidigt.
 • Uklar udløbsvæske (aseptisk peritonitis) kan forekomme.
 • Se også Peritonealdialysevæsker.

Graviditet

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Icodextrin er en stivelsesbaseret glucosepolymer, der fungerer som det osmotisk aktive stof.
 • Dialysevæsken er næsten isoosmolær med serum, men den fremkalder fortløbende ultrafiltrering i op til 12 timer ved CAPD.
 • Energiindholdet (kalorier) er lavere end i hyperosmolære, glucoseholdige dialysevæsker.

Farmakokinetik

 • Plasmakoncentrationen af kulhydratpolymer når steady state efter 7-10 dage med dialyse hver nat.
 • Amylase hydrolyserer polymeren til mindre partikler, der fjernes ved peritonealdialyse.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l
Calcium 1,75 mmol
Chlorid 96 mmol
Lactat 40 mmol
Magnesium 0,25 mmol
Natrium 133 mmol
Øvrige oplysninger
Osmolaritet 284 mosmol/l
pH ca. 5,5

Klargøring af peritonealdialysevæske: 

 • Posen opvarmes til 37º C vha. speciel varmeplade.
 • Derefter fjernes yderposen.
 • Dialysevæsken anvendes straks.
 • Se medfølgende brugsvejledning for yderligere information.

  

Holdbarhed 

 • Skal anvendes straks efter fjernelse af yderposen.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) peritonealdialysevæske 75 mg/ml 086264
5 x 2000 ml b5268 duo
1.021,85 0,10
(B) peritonealdialysevæske 75 mg/ml 086280
4 x 2500 ml b4945r
1.008,45 0,10
(B) peritonealdialysevæske 75 mg/ml 147330
4 x 2500 ml b5270 duo
1.008,45 0,10
 
 

Revisionsdato

03.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...