Cerezyme®

A16AB02
 
 

Middel til behandling af Gauchers sygdom. Imiglucerase er fremstillet ved genteknologi. 

Anvendelsesområder

Enzymsubstitutionsterapi hos patienter med:
 

 • Gauchers sygdom type 1, som har klinisk betydende manifestationer af sygdommen
 • Gauchers sygdom type 3 - den kroniske neuropatiske form af sygdommen.

 

Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med særligt kendskab til Gauchers sygdom. 

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 400 IE imiglucerase. 

Doseringsforslag

 • Individuelt, afhængig af de kliniske manifestationer og opnåelse af terapeutiske mål.
 • Initial dosis vil ofte være 60 IE/kg legemsvægt hver 2. uge og aftrappes til minimum 15-20 IE/kg legemsvægt hver 2. uge over flere år alt efter terapeutisk respons.

Forsigtighedsregler

1 hætteglas indeholder 12,2 mmol natrium, der svarer til 433 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner, Urticaria.
Dyspnø, Hoste.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Artralgi, Rigiditet, Rygsmerter.
Paræstesier.
Cyanose, Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 1931

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Analog til humant β-glucocerebrosidase, som katalyserer hydrolysen af glucocerebrosid til glucose og ceramid.
 • Mangel på dette enzym medfører ophobning af glucocerebrosid i monocytmakrofagsystemet med udvikling af store lipidholdige celler, Gaucher-celler. Imiglucerase korrigerer denne mangel.

Farmakokinetik

 • Steady state-enzymaktivitet efter ca. 30 minutter ved i.v. infusion over 1 time.
 • Plasmahalveringstid for enzymaktiviteten 4-10 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning ca. 6,1. 

  

Håndtering
Tilberedning af infusionsvæske
 

 • Indholdet af et hætteglas opløses forsigtigt uden omrystning i 10,2 ml sterilt vand, se medfølgende brugsvejledning.
 • Opløsningen fortyndes yderligere med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til et totalt volumen på 100-200 ml.
 • Skal indgives gennem et infusionsfilter med 0,2 mikrometer porestørrelse.


Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka.
 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 24 timer i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys, men bør anvendes inden 3 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til infusionsvæske, opl. 400 IE 465609
1 x 400 IE
19.535,95 14.655,63

Referencer

1931. Granovsky-Grisaru S, Belmatoug N, vom Dahl S et al. The management of pregnancy in Gaucher disease. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011; 156:3-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21269752 (Lokaliseret 23. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

25.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...