Kabiven

Kabiven Perifer
B05BA10
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, emulsion i tre-kammerpose. 1 tre-kammerpose indeholder 300 ml, 450 ml, 600 ml eller 750 ml aminosyre- og elektrolytopløsning, 526 ml, 790 ml, 1.053 ml eller 1.316 ml glucoseopløsning (glucose 200 mg/ml) og 200 ml, 300 ml, 400 ml eller 500 ml lipidemulsion (Intralipid® 20%),
Kabiven Perifer, infusionsvæske, emulsion i tre-kammerpose. 1 tre-kammerpose indeholder 300 ml, 400 ml eller 500 ml aminosyre- og elektrolytopløsning, 885 ml, 1.180 ml eller 1.475 ml glucoseopløsning (110 mg/ml) og 255 ml, 340 ml eller 425 ml lipidemulsion (Intralipid® 20%). 

Doseringsforslag

 • Individuelt.
 • Voksne og børn > 10 år. Maksimalt 40 ml/kg legemsvægt/døgn i.v.
 • Børn 2-10 år. 12,5-25 ml/kg/døgn i.v. stigende med 10-15 ml/kg/døgn til maksimalt 40 ml/kg/døgn.

  

Bemærk: 

 • Kabiven skal infunderes i central vene, maksimal infusionshastighed 2,6 ml/kg legemsvægt/time.
 • Kabiven Perifer skal infunderes i perifer eller central vene, maksimal infusionshastighed 3,7 ml/kg legemsvægt/time.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Pga. risiko for udfældning af ceftriaxon-calciumsalt må der ikke samtidigt indgives ceftriaxonholdige i.v. opløsninger.
 • Hyperkaliæmi.
 • Uræmi uden mulighed for dialyse.
 • Alvorlig hyperlipidæmi og hyperglykæmi.
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.
 • Forhøjede plasmaværdier af:
  • Acetat
  • Calcium
  • Chlorid
  • Fosfat
  • Kalium
  • Magnesium
  • Natrium
  • Sulfat.

Forsigtighedsregler

 • Ved indgift til patienter med forstyrrelser i fedtstofskiftet bør plasma-triglycerid kontrolleres.
 • Nedsat leverfunktion.
 • Infusionsvæsken indeholder peanut-, soja- eller æggeprotein. Forsigtighed ved allergi over for disse proteiner.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forkert indstillet infusionshastighed. Ernæringen skulle indgives over 10-12 timer, men løb ind på kortere tid (over 4 timer). Indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Temperaturstigning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.

 

 • Flg. klasselignende bivirkninger er set med andre parenterale ernæringspræparater:
  • icterus
  • trombocytopeni
  • allergiske reaktioner
  • fedtoverbelastningssyndrom.
 • Temperaturstigning, kulderystelser og kvalme ses især ved for hurtig infusion.
 • Tromboflebitis ved infusion i perifer vene.

Interaktioner

Ceftriaxon må ikke gives samtidigt gennem samme infusionsslange pga. risiko for udfældning af ceftriaxon-calciumsalt. Ved sekventiel infusion hos patienter > 28 dage skal infusionsslangen skylles grundigt mellem infusionerne. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Referencer: 1550, 3966

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Tilfører essentielle fedtsyrer til energistofskiftet. 

Tilfører essentielle aminosyrer, som er nødvendige for proteinsyntesen. 

Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme. 

Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum. 

Farmakokinetik

 • Sojaolie metaboliseres fuldstændigt.
 • Kun små mængder aminosyrer udskilles uforandret gennem nyrerne.
 • Glucose metaboliseres primært ved glukoneogenese (energilagring) og ved glykogenolyse (energifrigivelse).
 • Natrium, kalium, magnesium og chlorid udskilles primært gennem nyrerne.
 • Calcium udskilles ligeligt fordelt gennem nyrerne og med fæces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber Kabiven 
Indhold pr. pose: 1.026 ml 1.540 ml 2.053 ml 2.566 ml
Glucose vandfri 100 g 150 g 200 g 250 g
Sojaolie, renset 40 g 60 g 80 g 100 g
Aminosyrer
heraf essentielle
34 g
17,4
51 g
26,1
68 g
34,6
85 g
43,2
Natrium 32 mmol 48 mmol 64 mmol 80 mmol
Kalium 24 mmol 36 mmol 48 mmol 60 mmol
Calcium 2 mmol 3 mmol 4 mmol 5 mmol
Magnesium 4 mmol 6 mmol 8 mmol 10 mmol
Phosphat 10 mmol 15 mmol 20 mmol 25 mmol
Chlorid 46 mmol 70 mmol 93 mmol 116 mmol
Acetat 39 mmol 58 mmol 78 mmol 97 mmol
Sulfat 4 mmol 6 mmol 8 mmol 10 mmol
Totalt kvælstofindhold 5,4 g 8,1 g 10,8 g 13,5 g
Energi total 3.990 kJ
(900 kcal)
5.880 kJ
(1.400 kcal)
7.980 kJ
(1.900 kcal)
9.660 kJ
(2.300 kcal)
Energi non-protein 800 kcal 1.200 kcal 1.600 kcal 2.000 kcal
Øvrige oplysninger:
Osmolaritet ca. 1.060 mmol/l ca. 1.060 mmol/l ca. 1.060 mmol/l ca. 1.060 mmol/l
pH ca. 5,6 ca. 5,6 ca. 5,6 ca. 5,6
Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination:
Soluvit® 1 htgl 1 htgl 2 htgl 2 htgl
Vitalipid® Adult 10 ml 10 ml 20 ml 20 ml
Tracel® 10 ml 10 ml 20 ml 20 ml
Omegaven® 50 ml 100 ml 100 ml 100 ml
Dipeptiven® 100 ml 200 ml 300 ml 300 ml
Natrium 122 mmol 183 mmol 244 mmol 305 mmol
Kalium 130 mmol 195 mmol 260 mmol 325 mmol
Calcium 3 mmol 5 mmol 6 mmol 8 mmol
Magnesium 1 mmol 2 mmol 2 mmol 3 mmol
Phosphat 5 mmol 8 mmol 11 mmol 13 mmol

  

Egenskaber Kabiven Perifer
Indhold pr. pose: 1.440 ml 1.920 ml 2.400 ml
Glucose vandfri 97 g 130 g 162 g
Sojaolie, renset 51 g 68 g 85 g
Aminosyrer
heraf essentielle
34 g
13,4
45 g
20,3
57 g
25,5
Natrium 32 mmol 43 mmol 53 mmol
Kalium 24 mmol 32 mmol 40 mmol
Calcium 2 mmol 2,7 mmol 3,3 mmol
Magnesium 4 mmol 5,3 mmol 6,7 mmol
Phosphat 11 mmol 14 mmol 18 mmol
Chlorid 47 mmol 62 mmol 78 mmol
Acetat 39 mmol 52 mmol 65 mmol
Sulfat 4 mmol 5,3 mmol 6,7 mmol
Totalt kvælstofindhold 5,4 g 7,2 g 9,0 g
Energi total 4.200 kJ
(1.000 kcal)

4.200 kJ 

(1.000 kcal) 

7.140 kJ
(1.700 kcal)
Energi non-protein 900 kcal 1.200 kcal 1.500 kcal
Øvrige oplysninger:
Osmolaritet ca. 750 mmol/l ca. 750 mmol/l ca. 750 mmol/l
pH ca. 5,6 ca. 5,6 ca. 5,6
Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination:
Soluvit® 1 htgl 1 htgl 2 htgl
Vitalipid® Adult 10 ml 10 ml 10 ml
Tracel® 10 ml 10 ml 10 ml
Omegaven® 100 ml 100 ml 100 ml
Dipeptiven® 200 ml 300 ml 300 ml
Natrium 184 mmol 245 mmol 307 mmol
Kalium 192 mmol 256 mmol 320 mmol
Calcium 5,2 mmol 6,9 mmol 8,7 mmol
Magnesium 3,2 mmol 4,3 mmol 5,3 mmol
Phosphat 11 mmol 15 mmol 18 mmol

Forligelighed ved infusion 

 • Vitaminer, sporstoffer og evt. yderligere elektrolytter tilsættes aseptisk umiddelbart før infusionen.
 • Må ikke blandes med andre lægemidler end de anførte ernæringspræparater.

  

Holdbarhed
Efter åbning af infusionsposen er infusionsvæsken og blandinger hermed fysisk og kemisk holdbar i 24 timer, men bør anvendes umiddelbart. 

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, emulsion 001588
4 x 1026 ml (4 x 900 kcal)
1.466,70
(B) infusionsvæske, emulsion  (perifer)  002194
4 x 1440 ml (4 x 1000 kcal)
2.191,65
(B) infusionsvæske, emulsion 001605
4 x 1540 ml (4 x 1400 kcal)
2.191,65
(B) infusionsvæske, emulsion  (perifer)  052533
3 x 2400 ml (3 x 1700 kcal)
2.021,25
(B) infusionsvæske, emulsion  (perifer)  052524
4 x 1920 ml (4 x 1400 kcal)
2.575,75
(B) infusionsvæske, emulsion 052515
3 x 2566 ml (3 x 2300 kcal)
2.021,25
(B) infusionsvæske, emulsion 052505
4 x 2053 ml (4 x 1900 kcal)
2.575,75

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-03-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. august 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...