Thyrogen®

H01AB01
 
 

Thyroideastimulerende hormon (TSH), fremstillet ved rekombinant genteknologi i kinesiske hamsterovarieceller. Identisk med humant TSH. 

Anvendelsesområder

 • Forbehandling ved scanning med radioaktivt iod.
 • Bestemmelse af plasma-thyroglobulin hos patienter i behandling med thyroideahormon efter operation for thyroideacancer.
 • Terapeutisk anvendelse for at øge optagelsen af radioaktivt iod i thyroideacancerrestvæv på halsen eller metastaser.

Thyrotropin-alfa bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til thyroideacancer. 

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning i hætteglas. 1 hætteglas indeholder 0,9 mg thyrotropin-alfa. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 0,9 mg i.m. 2 gange med 24 timers interval.
 • Ved scanning indgives radioaktivt iod 24 timer efter den sidste thyrotropininjektion, og der foretages scanning 48-72 timer efter administration af iod.
 • Ved plasma-thyroglobulinundersøgelse tages blodprøver 72 timer efter den sidste thyrotropininjektion.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kulderystelser
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter Nakkesmerter
Nervesystemet Paræstesier
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Varmefølelse
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Kardiovaskulære hændelser Palpitationer
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorsmerte
Nervesystemet Tremor
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudkløe, Rødme, Øget svedtendens

  

 • Risiko for såvel øget stofskifte som vækst af thyroideavæv, idet både normalt og patologisk thyroideavæv stimuleres.
 • Hemiplegi og hemiparese er set pga. vækst af CNS-metastaser. 
 • I meget sjældne tilfælde ses neoplasmer, hævelser, metastasesmerter.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Se endvidere Thyroideahormoner

Se også Klassifikation - graviditet 

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Thyrogen® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Thyrogen® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Stimulerer thyroidea til produktion og sekretion af thyroideahormonerne levothyroxin (T4) og liothyronin (T3). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration ca. 13 timer efter i.m. injektion.
 • Plasmahalveringstid ca. 22 timer.
 • Nedbrydes i vævet ved hjælp af peptidaser.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning ca. 7 

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

Indholdet af et hætteglas opløses uden omrystning i 1,2 ml vand til injektionsvæske. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer ved 2-8°C beskyttet mod lys, men bør anvendes inden for 3 timer.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Endokrin.) pulver til injektionsvæske, opl. 0,9 mg/ml
Thyrogen
008370
2 x 1 ml
12.238,70 6.119,35 6.119,35
(NBS) (Endokrin.) pulver til injektionsvæske, opl. 0,9 mg/ml
Thyrogen
114455
2 x 1 ml (Orifarm)
12.873,50 6.436,75 6.436,75
 
 

Revisionsdato

16.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...