Kineret®

L04AC03
 
 

Human interleukin 1-receptorantagonist fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i gensplejsede E.coli-stammer. 

Anvendelsesområder

 • Reumatoid artritis i kombination med methotrexat, hvor methotrexat alene ikke er tilstrækkelig.
 • Stills sygdom, herunder Stills sygdom hos voksne og systemisk juvenil idiopatisk artritis som monoterapi eller i kombination med csDMARDs, hvor NSAID eller glukokortikoid er kontraindiceret eller ikke giver tilstrækkelig respons.
 • Periodiske febersymptomer.
  • Behandling af kryopyrin-associerede periodiske syndromer (CAPS).
  • Familiær middelhavsfeber (FMF), eventuelt i kombination med colchicin.
 • COVID-19 hos voksne med lungebetændelse, hvor supplerende oxygen (med lavt eller højt flow) er påkrævet, og som er i risiko for svært respirationssvigt, bestemt ved plasmakoncentration af opløselig urokinase-plasminogenaktivator (suPAR) >= 6 ng/ml.

Anakinra bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af ovennævnte sygdomme. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i sprøjte. 1 sprøjte (0,67 ml) indeholder 100 mg anakinra. 

Doseringsforslag

Reumatoid artritis 

 • Voksne. 100 mg s.c. 1 gang dgl. på samme tidspunkt hver dag.
  Bemærk. Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

 

CAPS 

 • Voksne og børn ≥ 8 mdr. og legemsvægt ≥ 10 kg
  • Initialt 1-2 mg/kg/døgn s.c.
  • Vedligeholdelsesdosis. Dosisøgning kan være påkrævet inden for 1-2 mdr. baseret på terapeutisk respons, sædvanligvis 3-4 mg/kg/døgn (højst 8 mg/kg/døgn).

 

FMF 

 • Voksne og børn ≥ 50 kg
  • 100 mg s.c. dgl.
 • Børn < 50 kg
  • 1-2 mg/kg s.c. dgl., kan optrappes til 4 mg s.c. dgl. ved utilstrækkeligt respons.
  • Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 2 år.

 

Stills sygdom 

 • Voksne og børn ≥ 50 kg
  • 100 mg s.c. dgl.
 • Børn < 50 kg samt spædbørn > 8 mdr.
  • 1-2 mg/kg s.c. dgl.

 

Covid-19 

 • Voksne
  • 100 mg s.c. dgl. i 10 dage

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 30-60 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. 

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisintervallet bør evt. forlænges til hver 2. dag. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Vaccination med levende vacciner bør undgås under behandlingen.
 • Forsigtighed ved akut eller kronisk infektion, maligne sygdomme og granulocytopeni samt gentagne infektioner eller andre sygdomme, der øger risikoen for infektioner, herunder specielt astma. Ved infektion skal behandlingen seponeres og kan evt. genoptages, når infektionen er behandlet. Behandlingen af COVID-19 kan dog fortsættes trods (sekundære) infektioner.
 • Behandling bør ikke påbegyndes ved granulocyttal < 1,5 x 109/l. Granulocyttallet bør kontrolleres 1 gang månedligt de første 6 måneder. Den parakliniske monitorering omfatter hæmoglobin, leukocytter og differentialtælling, trombocytter og P-kreatinin. I starten udføres disse undersøgelser ugentligt, derpå hver 4.-6. uge.
 • Inden behandlingsstart skal der screenes for latent tuberkulose og for hepatitis B og C. Selvom tilfælde af tuberkulose under behandling med anakinra endnu ikke er rapporteret, foretages screeningen også her.
 • Virkningen af behandlingen er ikke klarlagt hos COVID-19-patienter med suPAR < 6 ng/ml. Behandlingen bør ikke iværksættes hos patienter, der har behov for ikke-invasiv eller invasiv mekanisk ventilering eller ekstrakorporeal membranoxygenering (ECMO) pga. manglende erfaring.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni
Infektioner og parasitære sygdomme Alvorlige infektioner
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og anafylaktisk reaktion)
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hud og subkutane væv lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS*
Ikke kendt hyppighed
Lever og galdeveje Ikke-infektiøs hepatitis

* Set fortrinsvis hos patienter med systemisk juvenil idiopatisk artritis (SJIA).

 

Interaktioner

Samtidig brug af andre biologiske midler, fx TNF-antagonister, anbefales ikke pga. øget infektionsrisiko. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4505

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Kompetitiv interleukin-1-receptorantagonist. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 95 %.
 • Maksimal plasmakoncentration 3-7 timer efter s.c. administration.
 • Plasmahalveringstid 4-6 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 6,5. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 72 timer ved stuetemperatur (højst 25°C), hvorefter evt. ikke anvendt injektionsvæske skal kasseres.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg/0,67 ml 418642
7 stk. (graduerede)
2.569,80 367,11 367,11

Referencer

4505. Chang Z, Spong CY, Jesus AA et al. Anakinra use during pregnancy in patients with cryopyrin-associated periodic syndromes (CAPS). Arthritis Rheumatol. 2014; 66(11):3227-32, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25223501 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

13.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...