Oftaquix

S01AE05
 
 

Anvendelsesområder

Øjeninfektioner, forårsaget af levofloxacinfølsomme bakterier, der er resistente over for primære behandlingsforsøg (fusidin, chloramphenicol eller tobramycin). 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg levofloxacin (som levofloxacinhemihydrat).
Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 enkeltdosisbeholder (0,5 ml) indeholder 2,5 mg levofloxacin (som levofloxacinhemihydrat). 

Doseringsforslag

  • Initialt. 1 dråbe i det afficerede øje hver 2. time de første 2 dage.
  • Derefter. 1 dråbe 4 gange dgl. fra 3.-5. dag.

 

Bemærk: 

  • Bør ikke anvendes til børn under 1 år på grund af manglende dokumentation for sikkerhed og effekt.
  • Øjendråberne skal anvendes umiddelbart efter åbning af en enkeltdosisbeholder.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

  • Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres.
  • Øjendråber, opløsning, flerdosisbeholder. Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning, Okulær hyperæmi, Øjenirritation, Øjenkløe.
Sjældne (0,01-0,1 %) Corneaerosion*, Corneal abrasio.
Meget sjældne (< 0,01 %) Allergiske reaktioner.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. 

 

Alvorlige hud- og slimhindereaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom, er i meget sjældne tilfælde beskrevet ved lokal anvendelse af fluorquinoloner. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Virkemåde, virkningsspektrum og resistensforhold se Fluorquinoloner (antibiotika til systemisk brug).

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Efter anbrud af posen: 3 måneder.
  • Efter anbrud af enkeltdosisbeholderen bør øjendråberne anvendes straks.

Håndtering 

Pakningen skal opbevares med bunden opad for bedre inddrypning. 

Indholdsstoffer

Levofloxacinøjendråber, opløsning  5 mg/mløjendråber, endosis  5 mg/ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 5 mg/ml
Andre:
Natriumchlorid : øjendråber, opløsning 5 mg/ml, øjendråber, endosis 5 mg/ml
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 5 mg/ml, øjendråber, endosis 5 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 5 mg/ml 010573
5 ml
150,00
(B) øjendråber, endosis 5 mg/ml 085205
30 x 0,3 ml
151,35

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

14.05.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...