bicaVera Glucose

bicaVera 1,5 % Glucose, 1,25 mmol/l calcium, bicaVera 2,3 % Glucose, 1,25 mmol/l calcium, bicaVera 4,25 % Glucose, 1,25 mmol/l calcium
B05DB
 
 

Anvendelsesområder

Peritonealdialyse.
Se endvidere:

Dispenseringsform

bicaVera 1,5 % Glucose, 1,25 mmol/l calcium, peritonealdialysevæske. 1 l indeholder 183,8 mg calciumchlorid, 15 g (83 mmol) vandfri glucose, 101,7 mg magnesiumchlorid, 5,786 g natriumchlorid og 2,94 g natriumhydrogencarbonat. 

bicaVera 2,3 % Glucose,1,25 mmol/l calcium, peritonealdialysevæske. 1 l indeholder 183,8 mg calciumchlorid, 23 g (128 mmol) vandfri glucose, 101,7 mg magnesiumchlorid, 5,786 g natriumchlorid og 2,94 g natriumhydrogencarbonat. 

bicaVera 4,25 % Glucose, 1,25 mmol/l calcium, peritonealdialysevæske. 1 l indeholder 183,8 mg calciumchlorid, 42,5 g (236 mmol) vandfri glucose, 101,7 mg magnesiumchlorid, 5,786 g natriumchlorid og 2,94 g natriumhydrogencarbonat. 

Doseringsforslag

Vedvarende kontinuerlig peritonealdialysebehandling (CAPD) 

1,5-2,5 l peritonealdialysevæske instilleres i bughulen 1-4 gange i døgnet. 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

PD-væsker er uden indhold af kalium, og det kan medføre hypokaliæmi. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Peritonitis.
Kraftesløshed.
Vægtøgning.
Hypercalcæmi, Hypokaliæmi.
Hypertension, Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter, Peritonealmembran insufficiens.
Hyperkapni, Svimmelhed.
Ansigtsødem.
Acidose, Dehydrering, Hyperglykæmi.
Dyspnø.
Hypervolæmi, Hypotension, Årebrok.
Ikke kendt Eosinofili.
Angioødem.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Ved diffusion bevæger stoffer sig gennem peritoneum pga. koncentrationsgradient, og ved ultrafiltration fjernes væske fra kredsløbet pga. en osmotisk gradient. Brug af peritonealdialysevæske medfører dermed, at toksiske affaldsstoffer fjernes fra blodet. 

Farmakokinetik

Glucose absorberes langsomt og reducerer dermed diffusionsgradienten mellem dialysevæske og den ekstracellulære væske. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber efter blanding  

Indhold
pr. liter
 

bicaVera 1,5 % Glucose 

bicaVera 2,3 % Glucose 

bicaVera 4,25 % Glucose 

Glucose 

83 mmol 

128 mmol 

236 mmol 

Calcium 

1,25 mmol 

1,25 mmol 

1,25 mmol 

Chlorid 

104,5 mmol 

104,5 mmol 

104,5 mmol 

Hydrogencarbonat 

34 mmol 

34 mmol 

34 mmol 

Magnesium 

0,5 mmol 

0,5 mmol 

0,5 mmol 

Natrium 

134 mmol 

134 mmol 

134 mmol 

Øvrige oplysninger: 

Osmolaritet 

358 mosmol/l 

399 mosmol/l 

509 mosmol/l 

Isotoni 

Let hypertonisk 

Moderat hypertonisk 

Hypertonisk 

pH 

ca. 7,4 

ca. 7,4 

ca. 7,4 

Håndtering 

Klargøring af peritonealdialysevæske (stay safe- eller sleep safe-systemet) 

  • Posen opvarmes til 37º C vha. speciel varmeplade.
  • Derefter fjernes yderposen.
  • Dialysevæske i de to kamre blandes før instillation i bughulen jf. medfølgende detaljerede brugsvejledning for stay safe- eller sleep safe-systemet.

 

Holdbarhed 

  • Må ikke opbevares under 4°C.
  • Efter fjernelse af yderposen og blanding af opløsningerne i de to kamre jf. klargøring af peritonealdialysevæske:
    • Brugsfærdig peritonealdialysevæske (uden tilsatte lægemidler) er kemisk og fysisk holdbar i højst 24 timer, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Calciumchloridperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæske
Glucoseperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæske
Magnesiumchloridperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæske
Natriumchloridperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæske
Natriumhydrogencarbonatperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæske

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) peritonealdialysevæske  1,5 % glucose  197200
4 x 2000 ml stay safe
635,55
(B) peritonealdialysevæske  2,3 % glucose  420664
4 x 2000 ml stay safe
635,55
(B) peritonealdialysevæske  4,25 % glucose  522440
4 x 2000 ml stay safe
635,55
(B) peritonealdialysevæske  1,5 % glucose  444276
4 x 2500 ml stay safe
823,85
(B) peritonealdialysevæske  2,3 % glucose  151579
4 x 2500 ml stay safe
823,85
(B) peritonealdialysevæske  1,5 % glucose  180171
4 x 3000 ml sleep safe
670,50
(B) peritonealdialysevæske  2,3 % glucose  589414
4 x 3000 ml sleep safe
670,50
(B) peritonealdialysevæske  4,25 % glucose  373708
4 x 3000 ml sleep safe
670,50
 
 

Revisionsdato

23.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...