bicaVera Glucose

bicaVera 1,5 % Glucose, 1,25 mmol/l calcium, bicaVera 1,5% Glucose, 1,75 mmol/l calcium, bicaVera 2,3 % Glucose, 1,25 mmol/l calcium, bicaVera 2,3% Glucose, 1,75 mmol/l calcium, bicaVera 4,25 % Glucose, 1,25 mmol/l calcium, bicaVera 4,25% Glucose, 1,75 mmol/l calcium
B05DB
 
 

Anvendelsesområder

Peritonealdialyse.
Se endvidere:

Dispenseringsform

bicaVera 1,5% Glucose, 1,25 mmol/l calcium, peritonealdialysevæske. 1 l indeholder 183,8 mg calciumchlorid, 15 g (83 mmol) vandfri glucose, 101,7 mg magnesiumchlorid, 5,786 g natriumchlorid og 2,94 g natriumhydrogencarbonat. 

bicaVera 2,3% Glucose,1,25 mmol/l calcium, peritonealdialysevæske. 1 l indeholder 183,8 mg calciumchlorid, 23 g (128 mmol) vandfri glucose, 101,7 mg magnesiumchlorid, 5,786 g natriumchlorid og 2,94 g natriumhydrogencarbonat. 

bicaVera 4,25% Glucose, 1,25 mmol/l calcium, peritonealdialysevæske. 1 l indeholder 183,8 mg calciumchlorid, 42,5 g (236 mmol) vandfri glucose, 101,7 mg magnesiumchlorid, 5,786 g natriumchlorid og 2,94 g natriumhydrogencarbonat. 

bicaVera 1,5% Glucose, 1,75 mmol/l calcium, peritonealdialysevæske. 1 l indeholder 257,3 mg calciumchlorid, 15 g (83 mmol) vandfri glucose, 101,7 mg magnesiumchlorid, 5,786 g natriumchlorid og 2,94 g natriumhydrogencarbonat. 

bicaVera 2,3% Glucose,1,75 mmol/l calcium, peritonealdialysevæske. 1 l indeholder 257,3 mg calciumchlorid, 23 g (128 mmol) vandfri glucose, 101,7 mg magnesiumchlorid, 5,786 g natriumchlorid og 2,94 g natriumhydrogencarbonat. 

bicaVera 4,25% Glucose, 1,75 mmol/l calcium, peritonealdialysevæske. 1 l indeholder 257,3 mg calciumchlorid, 42,5 g (236 mmol) vandfri glucose, 101,7 mg magnesiumchlorid, 5,786 g natriumchlorid og 2,94 g natriumhydrogencarbonat. 

Doseringsforslag

Vedvarende kontinuerlig peritonealdialysebehandling (CAPD) 

1,5-2,5 l peritonealdialysevæske instilleres i bughulen 1-4 gange i døgnet. 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

PD-væsker er uden indhold af kalium, og det kan medføre hypokaliæmi. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Peritonitis.
Kraftesløshed.
Vægtøgning.
Hypercalcæmi, Hypokaliæmi.
Hypertension, Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter, Peritonealmembran insufficiens.
Hyperkapni, Svimmelhed.
Ansigtsødem.
Acidose, Dehydrering, Hyperglykæmi.
Dyspnø.
Hypervolæmi, Hypotension, Årebrok.
Ikke kendt Eosinofili.
Angioødem.

Alvorlig dehydrering kan opstå ved brug af PD-væsker med høj glucosekoncentration. 

 

Se Peritonealdialysevæsker

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Ved diffusion bevæger stoffer sig gennem peritoneum pga. koncentrationsgradient, og ved ultrafiltration fjernes væske fra kredsløbet pga. en osmotisk gradient. Brug af peritonealdialysevæske medfører dermed, at toksiske affaldsstoffer fjernes fra blodet. 

Farmakokinetik

Glucose absorberes langsomt og reducerer dermed diffusionsgradienten mellem dialysevæske og den ekstracellulære væske. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber efter blanding  

Indhold
pr. liter
 

bicaVera 1,5% Glucose 

bicaVera 2,3% Glucose 

bicaVera 4,25% Glucose 

Glucose 

83 mmol 

128 mmol 

236 mmol 

Calcium 

1,25 mmol 

eller 

1,75 mmol 

1,25 mmol 

eller 

1,75 mmol 

1,25 mmol 

eller 

1,75 mmol 

Chlorid 

104,5 mmol 

104,5 mmol 

104,5 mmol 

Hydrogencarbonat 

34 mmol 

34 mmol 

34 mmol 

Magnesium 

0,5 mmol 

0,5 mmol 

0,5 mmol 

Natrium 

134 mmol 

134 mmol 

134 mmol 

Øvrige oplysninger: 

Osmolaritet 

358 mosmol/l 

399 mosmol/l 

509 mosmol/l 

Isotoni 

Let hypertonisk 

Moderat hypertonisk 

Hypertonisk 

pH 

ca. 7,4 

ca. 7,4 

ca. 7,4 

Håndtering 

Klargøring af peritonealdialysevæske (stay safe- eller sleep safe-systemet) 

  • Posen opvarmes til 37º C vha. speciel varmeplade.
  • Derefter fjernes yderposen.
  • Dialysevæske i de to kamre blandes før instillation i bughulen jf. medfølgende detaljerede brugsvejledning for stay safe- eller sleep safe-systemet.

 

Holdbarhed 

  • Må ikke opbevares under 4°C.
  • Efter fjernelse af yderposen og blanding af opløsningerne i de to kamre jf. klargøring af peritonealdialysevæske:
    • Brugsfærdig peritonealdialysevæske (uden tilsatte lægemidler) er kemisk og fysisk holdbar i højst 24 timer, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Calciumchloridperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæske
Glucoseperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæske
Magnesiumchloridperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæske
Natriumchloridperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæske
Natriumhydrogencarbonatperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæskeperitonealdialysevæske

Hjælpestoffer

Andre:
Sterilt vand : peritonealdialysevæske , peritonealdialysevæske , peritonealdialysevæske 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) peritonealdialysevæske 197200
4 x 2000 ml stay safe
637,25
(B) peritonealdialysevæske 420664
4 x 2000 ml stay safe
637,25
(B) peritonealdialysevæske 522440
4 x 2000 ml stay safe
637,25
(B) peritonealdialysevæske 444276
4 x 2500 ml stay safe
826,10
(B) peritonealdialysevæske 151579
4 x 2500 ml stay safe
826,10
(B) peritonealdialysevæske 460388
4 x 2500 ml stay safe
826,10
(B) peritonealdialysevæske 180171
4 x 3000 ml sleep safe
672,30
(B) peritonealdialysevæske 589414
4 x 3000 ml sleep safe
672,30
(B) peritonealdialysevæske 373708
4 x 3000 ml sleep safe
672,30
(B) peritonealdialysevæske 062849
4 x 2000 ml
637,25
(B) peritonealdialysevæske 374441
4 x 2000 ml
637,25
(B) peritonealdialysevæske 447561
4 x 2000 ml
637,25
(B) peritonealdialysevæske 418746
4 x 3000 ml
672,30
(B) peritonealdialysevæske 413919
4 x 3000 ml
672,30
(B) peritonealdialysevæske 451990
4 x 3000 ml
672,30
 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 30. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...