Neostigmin "SAD"

N07AA01
 
 

Kolinesterasehæmmer. Antidot til ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere. 

Anvendelsesområder

Myasthenia gravis, tarmatoni og blæreatoni. Revertering af residual ikke-depolariserende neuromuskulær blokade.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg neostigminbromid. 

Doseringsforslag

Myasthenia gravis.  

0,25-1 mg i.m. eller s.c. 1-4 gange dgl. 


Tarm- og blæreatoni.  

0,25-0,5 mg i.m. eller s.c. hver 4.-6. time i 2-3 dage.
 

Revertering af neuromuskulær blokade.  

0,5-1 mg i.v. 1-3 gange, evt. i kombination med atropin. 

Kontraindikationer

 • Mekanisk obstruktion i gastro-intestinalkanalen eller urinvejene.
 • Må ikke anvendes sammen med suxamethon.
 • Peritonitis.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Astma
 • Epilepsi
 • Hypotension
 • Hjerteinsufficiens.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Bradykardi.
Bronkospasme.
Hypotension.
Miosis, Tåreflåd.
Øget spytsekretion.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Muskelkramper.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.
AV-blok.

Ved behandling af patienter med myasthenia gravis kan forekomme tilvænning, der forsvinder efter en pause på 1-2 uger. 

Interaktioner

 • Stoffernes virkning på det parasympatiske perifere nervesystem ophæves af atropin, mens den muskelrelakserende virkning af suxamethon potenseres/forlænges.
 • Antihistaminer og glukokortikoider kan mindske effekten af kolinesterasehæmmere.
 • β-blokkere kan øge risikoen for bradykardi og hypotension.
 • Samtidig anvendelse af ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere (fx mivacurium) kan give forsinket revertering efter neuromuskulær blokade i forbindelse med anæstesi.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for under 50 graviditeter med eksposition i 1. trimester. Der er ikke fundet tegn på overhyppighed af fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3907

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Udmeldes ved indikationen myasthenia gravis.

Forgiftning

Kolinergt syndrom.  

Behandling: Massiv overdosering kan behandles med atropin, evt. gentaget afhængig af effekt. 

 

Bemærk: Ved snævervinklet glaukom skal øjnene dryppes med pilocarpin 2% samtidig med injektion af atropin. 

Farmakodynamik

Kolinesterasehæmmer. Hæmmer reversibelt enzymet kolinesterase, der nedbryder neurotransmitteren acetylkolin, hvorved acetylkolin øger stimuleringen af nikotinerge og muskarine receptorer. Passerer ikke blod-hjerne-barrieren. Virkningsvarighed 3-4 timer. Virkningsvarighed 3-4 timer.  

Farmakokinetik

 • Hydrolyseres af plasmaesteraser og metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
injektionsvæske 0,5 mg/ml 744868
5 ml amp

Referencer

3907. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth defects and drugs in pregnancy. Birth defects and drugs in pregnancy. 1977; , http://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19782703483 (Lokaliseret 22. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

30.07.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...