Neulasta

L03AA13
 
 

Human granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i en gensplejset E-coli-stamme. Polyethylenglycol-modificeret derivat af filgrastim. 

Anvendelsesområder

  • Reduktion i varigheden af neutropeni og forekomsten af febril neutropeni hos patienter behandlet med cytotoksisk kemoterapi for non-myeloid malignitet.

Pegfilgrastim bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne og hæmatologiske lidelser og disses behandling. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 injektionssprøjte indeholder 6 mg pegfilgrastim (konjugat af filgrastim og et macrogol). 

Doseringsforslag

Voksne. 6 mg s.c. mindst 24 timer efter hver cytotoksisk kemoterapi. 

 

Bemærk: 

Forsigtighedsregler

  • Human granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) kan fremme vækst af myeloide og visse ikke-myeloide celler in vitro, og forsigtighed tilrådes ved kronisk myeloid leukæmi, myelodysplastiske syndromer eller sekundær akut myeloid leukæmi.
  • Pga. den potentielle risiko i forbindelse med svær leukocytose tilrådes kontrol af leukocyttallet med regelmæssige intervaller under behandlingen.
  • Forsigtighed ved nylig forekomst af pulmonale infiltrater eller pneumoni pga. risiko for interstitiel pneumonitis og andre pulmonale bivirkninger.
  • Beskyttelseshætten indeholder latex, som kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Knoglesmerter.
Hovedpine.
Kvalme.
Almindelige (1-10%) Leukocytose, Trombocytopeni.
Brystsmerter.
Muskuloskeletale smerter.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS), Interstitiel pneumonitis, Lungefibrose, Lungeinfiltrater, Lungeødem.
Akut febril neutrofil dermatose  (Sweets syndrom), Seglcellekrise, Splenomegali.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Forhøjet serum-urat.
Glomerulonefritis.
Hæmoptyse.
Kapillær lækagesyndrom, Kutan vasculitis.
Miltruptur.
Sjældne (0,01-0,1%) Pulmonal blødning.
Stevens-Johnsons syndrom.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Fysiologisk vækstfaktor - bør kun anvendes i tilslutning til antineoplastisk behandling. 

 

Se: Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
På grund af molekylets størrelse og proteinstruktur er en reel eksponering af barnet usandsynlig.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

CSF stimulerer via binding til specifikke membranreceptorer proliferation og differentiering af hæmopoietiske myeloide knoglemarvsceller og regulerer derved produktionen og frigørelsen af funktionelle neutrofile granulocytter og forstadieceller til blodbanen. 

Farmakokinetik

  • Maksimal plasmakoncentration efter 16-120 timer.
  • Plasmahalveringstiden øges med stigende dosis pga. mætningskinetik.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 4. 

  

Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
  • Kan opbevares i højst 3 døgn ved stuetemperatur (højst 30ºC). Må ikke genplaceres i køleskab efter opbevaring ved stuetemperatur. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 6 mg 056936
0,6 ml
8.836,80 441,84
 
 

Revisionsdato

28.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...