Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo

B05BB02
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning 4,5 mg/ml + 25 mg/ml. 1 l indeholder 25 g (139 mmol) glucose og 4,5 g natriumchlorid. 

Infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml + 50 mg/ml. 1 l indeholder 50 g (278 mmol) glucose og 9 g natriumchlorid. 

Doseringsforslag

 • Individuelt efter behov.
 • Sædvanligvis 0,5-2 l i.v. i døgnet.
 • Infusionshastighed sædvanligvis ikke over 500 ml/time, evt. langsommere ved risiko for lungeødem.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens.
 • Tilstande med ødem og natriumretention.
 • Ved hyponatriæmi bør korrektionen sædvanligvis ikke overstige 10 mmol/l/døgn.
 • Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af arytmier, lungestase og lungeødem, også hos patienter uden kendt hjertesygdom.
 • Infusionsvæsken er efter indgift let hypoton og kan derfor forårsage mindre fald i plasma-natrium hos akut syge, som ofte har ikke-osmotisk vasopressinfrigivelse. Hos patienter med potentielt forhøjet intrakranielt tryk (fx meningitis, intrakraniel blødning og tilstande med hjerneødem) kan selv et mindre fald i plasma-natrium (4-5 mmol/l) forårsaget af isotonisk natriumchlorid-glucose-infusionsvæske give kritisk intrakraniel trykstigning.
 • Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status ved indgift af større mængde og daglig indgift pga. risiko for udvikling af dyshydrering, hospitalserhvervet hyponatriæmi, hyperkaliæmi og alkalose.
 • Tilstande med potentielt forhøjet ICP.
 • Infusionsvæske 4,5 mg/ml + 25 mg/ml: Ved tilstande med potentielt forhøjet intrakranielt tryk.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Elektrolytforstyrrelser  (asymptomatiske).
Ikke kendt Dyb venetrombose, Hypervolæmi.
Encefalopati  (hyponatræmisk).
Hypersensitivitet**.
Hyponatriæmi  (hospitalserhvervet)*.

* Kritisk stigning i intrakranielt tryk kan udløses hos patienter, som allerede har forhøjet intrakranielt tryk. Dette sker pga. induktion af hospitalserhvervet hyponatriæmi. Akut hyponatriæmisk encefalopati, som er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning, kan medføre irreversibel hjerneskade med letal udgang. 

** Potentiel manifestation hos patienter med majsallergi. 

 

 • Infusionsvæske 4,5 mg/ml + 25 mg/ml giver risiko for hyponatriæmi ved tilstande med non-osmotisk arginin-vasopressin-sekretion.
 • Risiko for natriumretention ved hjerteinsufficiens.
 • Tromboflebitis ved langvarig infusion i perifere vener.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.

Farmakokinetik

Glucose metaboliseres primært til glycogen (energilagring) og ved glykolyse (energifrigivelse).  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
 

Infusionsvæske 

4,5 mg/ml 

+ 

25 mg/ml 

Infusionsvæske 

9 mg/ml 

+ 

50 mg/ml 

Elektrolytindhold/l
Chlorid 77 mmol 154 mmol
Natrium 77 mmol 154 mmol
Øvrige oplysninger
Osmolaritet 293 mosmol/l 585 mosmol/l
Isotoni Isotonisk Hypertonisk
Energiindhold/l 420 kJ (100 kcal) 840 kJ (200 kcal)
pH 3,5-6,5 3,5-6,5

Håndtering 

  

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Indholdsstoffer

Glucoseinfusionsvæske, opløsning  9 mg/ml + 50 mg/mlinfusionsvæske, opløsning  4,5 mg/ml + 25 mg/ml
Natriumchloridinfusionsvæske, opløsning  9 mg/ml + 50 mg/mlinfusionsvæske, opløsning  4,5 mg/ml + 25 mg/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Sterilt vand : infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml + 50 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 4,5 mg/ml + 25 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 9 mg/ml + 50 mg/ml 135317
20 x 500 ml
300,05
(B) infusionsvæske, opløsning 4,5 mg/ml + 25 mg/ml 580439
10 x 1000 ml
165,20

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

27.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...