Solaraze

D11AX18
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel til lokal anvendelse på hud. 

Anvendelsesområder

Aktinisk keratose.

Dispenseringsform

Gel. 1 g indeholder 30 mg diclofenac (som diclofenacnatrium). 

Doseringsforslag

Voksne. Appliceres 2 gange dgl. i 2-3 måneder. Højst 8 g gel dgl. 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer.
 • Astma eller anden svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID, undtagen COX-2-hæmmere.

Forsigtighedsregler

 • Direkte sollys, herunder solarium, skal undgås under behandlingen.
 • Må ikke anvendes på:
  • sår
  • inficeret hud
  • eksfoliativ dermatitis.
 • Må ikke komme i kontakt med øjnene.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin-derivater og COX-2-hæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er lav.
 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Conjunctivitis
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Øget muskeltonus
Nervesystemet Hyperæstesi, Paræstesier
Hud og subkutane væv Bulløs dermatitis, Dermatitis, Eksem, Erytem, Kontaktdermatitis, Sårdannelse Hudhypertrofi, Hudkløe, Hududslæt, Tør hud
Vaskulære sygdomme Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Blødning
Øjne Øjensmerter Tåreflåd
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme
Immunsystemet Ansigtsødem
Hud og subkutane væv Alopeci Makulopapuløst hududslæt, Skæl
Meget sjældne (< 0,01 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Infektioner og parasitære sygdomme Pustuløst hududslæt
Nyrer og urinveje Nyresvigt
Luftveje, thorax og mediastinum Astma
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet

Der er indrapporteret tilfælde af midlertidig misfarvning af hår på applikationsstedet. Denne misfarvning forsvinder sædvanligvis, når behandling indstilles. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Behandling af meget store hudområder (over 30 % af legemsoverfladen) bør dog undgås. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

NSAID. Virkemåden ved aktinisk keratose er ikke kendt, men kan være relateret til hæmning af cyclooxygenase, der fører til reduceret prostaglandin E2 (PGE2)-syntese.  

Farmakokinetik

Absorberes systemisk i varierende grad (< 12 %). 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) gel 3% 378686
100 g
597,00 5,97

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

28.10.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...