Solaraze

D11AX18
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel til lokal anvendelse på hud. 

Anvendelsesområder

Aktinisk keratose.

Dispenseringsform

Gel. 1 g indeholder 30 mg diclofenac (som diclofenacnatrium). 

Doseringsforslag

Voksne. Appliceres 2 gange dgl. i 2-3 måneder. Højst 8 g gel dgl. 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer.
 • Astma eller anden svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID, undtagen COX-2-hæmmere.

Forsigtighedsregler

 • Direkte sollys, herunder solarium, skal undgås under behandlingen.
 • Må ikke anvendes på:
  • sår
  • inficeret hud
  • eksfoliativ dermatitis.
 • Må ikke komme i kontakt med øjnene.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin-derivater og COX-2-hæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er lav.
 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Conjunctivitis.
Kontaktdermatitis, Reaktioner og ubehag på applikationsstedet.
Øget muskeltonus.
Hyperæstesi, Paræstesier.
Bulløs dermatitis, Dermatitis, Eksem, Erytem, Hudhypertrofi, Hudkløe, Hududslæt, Sårdannelse, Tør hud.
Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Blødning.
Øjensmerter.
Abdominalsmerter.
Ansigtsødem.
Alopeci.
Meget sjældne (< 0,01 %) Gastro-intestinal blødning.
Allergiske reaktioner.
Pustuløst hududslæt.
Nyresvigt.
Astma.
Fotosensibilitet.

Der er indrapporteret tilfælde af midlertidig misfarvning af hår på applikationsstedet. Denne misfarvning forsvinder sædvanligvis, når behandling indstilles. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Behandling af meget store hudområder (over 30 % af legemsoverfladen) bør dog undgås. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

NSAID. Virkemåden ved aktinisk keratose er ikke kendt, men kan være relateret til hæmning af cyclooxygenase, der fører til reduceret prostaglandin E2 (PGE2)-syntese.  

Farmakokinetik

Absorberes systemisk i varierende grad (< 12 %). 

Indholdsstoffer

Diclofenacgel  3%gel  30 mg/g  (2care4) gel  30 mg/g  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol : gel 3%
Andre:
Macrogoler : gel 3%

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) gel 3% 378686
100 g
498,45 4,98
(B) gel 30 mg/g  (2care4) 486873
100 g
Udgået 29-11-2021
(B) gel 30 mg/g  (Orifarm) 103768
100 g (4 x 25 g)
497,45 4,97

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

28.10.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...