TachoSil

B02BC30
 
 

Anvendelsesområder

 • Forbedring af hæmostase.
 • Fremme af vævsforsegling og suturstøtte ved kar-, thorax- og abdominalkirurgiske indgreb, herunder forsegling af luftlækage ved lungekirurgi.
 • Støttende forsegling af dura mater for at forebygge postoperativ lækage af cerebrospinalvæske efter neurokirurgi.

Dispenseringsform

Vævsklæbermatrix. 1 cm2 indeholder 5,5 mg humant fibrinogen og 2 IE humant trombin. 

Doseringsforslag

  

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn. 
 • ikke anvendes intravaskulært pga. risiko for livstruende tromboemboliske reaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Muligheden for at overføre smitsomme stoffer kan ikke udelukkes, når der anvendes lægemidler fremstillet af humant blod eller plasma.
 • Der foreligger ikke tilstrækkelige data til at understøtte brugen til gastro-intestinal anastomose.
 • Inden applikation skal det tilstødende væv omkring applikationsområdet rengøres omhyggeligt for at undgå vævsadhæsion uønskede steder.
 • Før applikation skal det sikres, at vævsområder uden for det ønskede anvendelsesområde er tilstrækkeligt renset for tilbageværende blod for at forhindre adhæsion til uønskede områder og dermed fx gastro-intestinal obstruktion.

Bivirkninger

Der er indberettet tilfælde af produktrester, der kan have forårsaget en fremmedlegemereaktion i form af granulom. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion), Hypersensitivitet
Undersøgelser Udvikling af antistoffer
Meget sjældne (< 0,01 %)
Vaskulære sygdomme Tromboemboli  (ved intravaskulær anvendelse)
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Tarmobstruktion*
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet

*Tarmobstruktion pga. adhæsion til gastro-intestinalt væv er set ved abdominalkirurgi. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption skønnes lav. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Det skønnes ikke sandsynligt, at barnet tilføres en klinisk betydende mængde af produktet under amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Ved kontakt med fysiologiske væsker, fx blod, lymfe eller isotonisk natriumchlorid, vil fibrin og trombin opløses og diffundere delvist ind i sårfladen og initiere den sidste fase af den fysiologiske blodkoagulation.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Humant fibrinogen og humant trombin findes på overfladen af en svamp bestående af ekvint kollagen. Svampen nedbrydes biologisk i løbet af ca. 12 uger.  

 

Håndtering 

 • Anvendelsesprincip
  • Vævsklæbermatrix fugtes med steril isotonisk natriumchlorid eller appliceres i tør tilstand afhængig af sårfladen.
  • Derefter vendes den gule, aktive side mod den sivende såroverflade, og vævsklæbermatrix trykkes let mod overfladen i 3-5 min.
 • Bemærk
  • For at undgå tilklæbning fugtes handsker og instrumenter, der kommer i berøring med vævsklæbermatrix, med steril isotonisk natriumchloridopløsning.

 

Holdbarhed 

 • Skal anvendes straks efter åbning af ydre foliepakning.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) vævsklæbermatrix 095005
1 stk. 9,5 cm x 4,8 cm
2.267,75 2.267,75
(BEGR) vævsklæbermatrix 119654
1 stk. 3 cm x 2,5 cm
673,20 673,20
(BEGR) vævsklæbermatrix 172250
1 stk. (prærullet)4,8cm x4,8cm
1.562,85 1.562,85
(BEGR) vævsklæbermatrix 511963
2 stk. 4,8 cm x 4,8 cm
2.492,90 1.246,45
(BEGR) vævsklæbermatrix 093927
5 stk. 3,0 cm x 2,5 cm
3.298,75 659,75
(BEGR) vævsklæbermatrix 457026
5 stk. 3,0 cm x 2,5 cm (2care4
3.361,55 672,31
 
 

Revisionsdato

07.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...