Acetylcystein "SAD"

V03AB23
 
 

Antidot til paracetamol.  

Anvendelsesområder

Paracetamolforgiftning. Se Paracetamol (forgiftninger)

Dispenseringsform

Infusionskoncentrat. 1 ml indeholder 200 mg acetylcystein. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 50 kg 

 1. Bolus over 4 timer:
  200 mg/kg legemsvægt i isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske til samlet slutvolumen på 500 ml. Dråbetællerhastighed: 125 ml/time.
 2. Efterbehandling over 16 timer:
  100 mg/kg legemsvægt i 1.000 ml isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske til samlet slutvolumen på 1.000 ml. Dråbetællerhastighed: 63 ml/time.

 

Vægt > 110 kg. NAC doseres = vægt 110 kg. 

 

Voksne og børn < 50 kg 

Samme doser som til voksne, men der skal bruges mindre væskemængde for at undgå overhydrering. 

 1. Bolus over 4 timer:
  10.000 mg (50 ml) opblandes i isotonisk glucose-infusionsvæske til samlet slutvolumen på 200 ml (50 mg/ml). Indløbshastighed 1 ml/kg/time.
 2. Efterbehandling over 16 timer:
  3.125 mg (15,7 ml) opblandes i isotonisk glucose-infusionsvæske til samlet slutvolumen på 500 ml (6,25 mg/ml). Indløbshastighed 1 ml/kg/time.

 

Hvis blodprøver efter 16 timers behandling ikke viser tegn på hepatocellulær skade (P-ALAT < 70 U/l) og P-paracetamol < 0,150 mmol/liter afsluttes behandlingen efter pkt. 2. 

For øvrige patienter gentages pkt. 2. 

 

Behandlingen afbrydes, når INR er faldende eller stationær ved 3 målinger med > 8 timers mellemrum og samtidig normal eller faldende P-ALAT. 


Se i øvrigt Paracetamol (forgiftninger)

Kontraindikationer

Svær anafylaksi. Tæt monitorering for udvikling af allergiske og egentlige anafylaktiske reaktioner. Ved livstruende reaktioner skiftes til L-methionin

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Der blev fremstillet en infusionsblanding, der var 10 gange stærkere end ordineret. Hjertestop.
Infusionen blev givet med for høj hastighed. Anafylaktisk shock.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Hyppigst er urticaria, hudkløe, sjældnere bronkospasme, anafylaktisk reaktion, som behandles med parenteral administration af antihistamin og glukokortikoid. Efter pausering fortsættes behandlingen med acetylcystein uanset bivirkninger, medmindre disse i sig selv bliver livstruende. I så fald skal antidotbehandlingen ændres til L-methionin.
Acetylcysteinbehandlingen kan medføre et isoleret fald i koagulationsfaktor II-VII-X (stigende INR) og derved unødigt forlænge behandlingen hos en patient, der i øvrigt ikke (længere) har leverpåvirkning som følge af paracetamolforgiftningen. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Ved paracetamolforgiftning behandles i henhold til kliniske retningslinjer. Behandling af gravide følges op med obstetrisk kontrol pga. paracetamols reprotoksiske effekter. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Obs. donors tappeegnethed afhænger af indikation.

Farmakodynamik

Forgiftning med paracetamol medfører dannelse af en arylerende, cytotoksisk metabolit, som uskadeliggøres ved konjugering til glutathion. Det resulterende fald i glutathion modvirkes ved behandling med acetylcystein.

Farmakokinetik

Metaboliseres hurtigt i leveren. Plasmahalveringstid 2-3 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af infusionsvæske 

Opblandes i isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg/ml 747311
100 ml GL

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...