Acetylcystein "SAD"

V03AB23
 
 

Antidot til paracetamol.  

Anvendelsesområder

Paracetamolforgiftning. Se Paracetamol (forgiftninger)

Dispenseringsform

Infusionskoncentrat. 1 ml indeholder 200 mg acetylcystein. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 50 kg 

 1. Bolus over 4 timer:
  200 mg/kg legemsvægt i isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske til samlet slutvolumen på 500 ml. Dråbetællerhastighed: 125 ml/time.
 2. Efterbehandling over 16 timer:
  100 mg/kg legemsvægt i 1.000 ml isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske til samlet slutvolumen på 1.000 ml. Dråbetællerhastighed: 63 ml/time.

 

Vægt > 110 kg. NAC doseres = vægt 110 kg. 

 

Voksne og børn < 50 kg 

Samme doser som til voksne, men der skal bruges mindre væskemængde for at undgå overhydrering. 

 1. Bolus over 4 timer:
  10.000 mg (50 ml) opblandes i isotonisk glucose-infusionsvæske til samlet slutvolumen på 200 ml (50 mg/ml). Indløbshastighed 1 ml/kg/time.
 2. Efterbehandling over 16 timer:
  3.125 mg (15,7 ml) opblandes i isotonisk glucose-infusionsvæske til samlet slutvolumen på 500 ml (6,25 mg/ml). Indløbshastighed 1 ml/kg/time.

 

Hvis blodprøver efter 16 timers behandling ikke viser tegn på hepatocellulær skade (P-ALAT < 70 U/l) og P-paracetamol < 0,150 mmol/liter afsluttes behandlingen efter pkt. 2. 

For øvrige patienter gentages pkt. 2. 

 

Behandlingen afbrydes, når INR er faldende eller stationær ved 3 målinger med > 8 timers mellemrum og samtidig normal eller faldende P-ALAT. 


Se i øvrigt Paracetamol (forgiftninger)

Kontraindikationer

Svær anafylaksi. Tæt monitorering for udvikling af allergiske og egentlige anafylaktiske reaktioner. Ved livstruende reaktioner skiftes til L-methionin

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Der blev fremstillet en infusionsblanding, der var 10 gange stærkere end ordineret. Hjertestop.
Infusionen blev givet med for høj hastighed. Anafylaktisk shock.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Ved paracetamolforgiftning behandles i henhold til kliniske retningslinjer. Behandling af gravide følges op med obstetrisk kontrol pga. paracetamols reprotoksiske effekter. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Forgiftning med paracetamol medfører dannelse af en arylerende, cytotoksisk metabolit, som uskadeliggøres ved konjugering til glutathion. Det resulterende fald i glutathion modvirkes ved behandling med acetylcystein.

Farmakokinetik

Metaboliseres hurtigt i leveren. Plasmahalveringstid 2-3 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Tilberedning af infusionsvæske 

Opblandes i isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg/ml 747311
100 ml GL

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...