Glycerylnitrat "SAD"

C01DA02
 
 

Hurtigtvirkende kardilaterende organisk nitrat til intravenøs anvendelse. 

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg glyceryltrinitrat. 

Doseringsforslag

Individuelt. 

Initialt. 0,2-0,5 mikrogram/kg/min. 


Bemærk: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Kontraindikationer

 • Konstriktiv pericarditis
 • Perikardial tamponade
 • Samtidig anvendelse af fosfodiesterasehæmmere til behandling af erektil dysfunktion (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).

Forsigtighedsregler

 • Anæmi
 • Hypotension med eller uden andre shocktegn,
 • Cerebrovaskulær sygdom
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Glaukom
 • Aortastenose
 • Mitralstenose
 • Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati
 • Risiko for toleransudvikling.

 

Alkoholindhold 

Infusionsvæsken indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis. 

 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af minutter og timer på infusionshastighed. I stedet for 2 ml/t gives infusionen med 2 ml/minuttet. Opkastning. Indlæggelse med forgiftningssymptomer.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Svimmelhed.
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Takykardi.
Døsighed.
Rødme.
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Methæmoglobinæmi.
Meget sjældne (< 0,01 %) Abdominalsmerter.

Interaktioner

 • Sildenafil, tadalafil og vardenafil forstærker den hypotensive virkning af nitrater og må ikke anvendes samtidig.
 • Bør på grund af indholdet af alkohol ikke anvendes ved samtidig behandling med disulfiram eller metronidazol.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af halveringstiden er en effekt på barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

I sjældne tilfælde kan forekomme methæmoglobinæmi, se Hemiglobindannere (forgiftning)

Farmakodynamik

 • Udløser universel vasodilatation og øger myokardiets gennemblødning. Fører til et fald i hjertets iltbehov pga. perifer vasodilatation med reduktion i såvel pre- som afterload.
 • Virkningen indtræder øjeblikkeligt og er maksimal efter 1,5-2 minutter.

 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres hurtigt i leveren til glyceryldi- og mononitrater med lavere aktivitet.
 • Plasmahalveringstid 1-3 minutter.
 • Metabolitterne har ca. 20 gange længere halveringstid, men deres betydning for effekten er uklar.
 • Metabolitterne udskilles i urinen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

10-20 ml koncentrat til infusionsvæske (50-100 mg) opblandes i 250-500 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.  

Forligelighed ved infusion 

 • Bør ikke blandes med andre farmaka.
 • Infusionsbeholder og infusionssæt må ikke være fremstillet af polyvinylchlorid (PVC), da det binder glyceryltrinitrat.

 

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg/ml 746867
20 ml

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

20.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...