Glycerylnitrat "SAD"

C01DA02
 
 

Hurtigtvirkende kardilaterende organisk nitrat til intravenøs anvendelse. 

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg glyceryltrinitrat. 

Doseringsforslag

Individuelt. 

Initialt. 0,2-0,5 mikrogram/kg/min. 


Bemærk: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Kontraindikationer

 • Konstriktiv pericarditis
 • Perikardial tamponade
 • Samtidig anvendelse af fosfodiesterasehæmmere til behandling af erektil dysfunktion (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).

Forsigtighedsregler

 • Anæmi
 • Hypotension med eller uden andre shocktegn,
 • Cerebrovaskulær sygdom
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Glaukom
 • Aortastenose
 • Mitralstenose
 • Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati
 • Risiko for toleransudvikling.

 

Alkoholindhold 

Infusionsvæsken indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis. 

 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af minutter og timer på infusionshastighed. I stedet for 2 ml/t gives infusionen med 2 ml/minuttet. Opkastning. Indlæggelse med forgiftningssymptomer.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Hud og subkutane væv Rødme
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Utilpashed
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner
Vaskulære sygdomme Synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Methæmoglobinæmi
Meget sjældne (< 0,01 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme, Opkastning

Interaktioner

Anden medicin sammen med Glycerylnitrat "SAD"
 • Sildenafil, tadalafil og vardenafil forstærker den hypotensive virkning af nitrater og må ikke anvendes samtidig.
 • Bør på grund af indholdet af alkohol ikke anvendes ved samtidig behandling med disulfiram eller metronidazol.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af halveringstiden er en effekt på barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

I sjældne tilfælde kan forekomme methæmoglobinæmi, se Hemiglobindannere (forgiftning)

Farmakodynamik

 • Udløser universel vasodilatation og øger myokardiets gennemblødning. Fører til et fald i hjertets iltbehov pga. perifer vasodilatation med reduktion i såvel pre- som afterload.
 • Virkningen indtræder øjeblikkeligt og er maksimal efter 1,5-2 minutter.

 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres hurtigt i leveren til glyceryldi- og mononitrater med lavere aktivitet.
 • Plasmahalveringstid 1-3 minutter.
 • Metabolitterne har ca. 20 gange længere halveringstid, men deres betydning for effekten er uklar.
 • Metabolitterne udskilles i urinen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

10-20 ml koncentrat til infusionsvæske (50-100 mg) opblandes i 250-500 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.  

Forligelighed ved infusion 

 • Bør ikke blandes med andre farmaka.
 • Infusionsbeholder og infusionssæt må ikke være fremstillet af polyvinylchlorid (PVC), da det binder glyceryltrinitrat.

 

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg/ml 746867
20 ml

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

20.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...