Normosang®

B06AB01
 
 
Humant hæmin udvundet fra erytrocytter fra raske bloddonorer.

Anvendelsesområder

Akutte anfald af hepatisk porfyri

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 25 mg humant hæmin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn.  

 • 3 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion 1 gang dgl. i 4 dage. 
 • Højst 250 mg/dag.

Indgivelse 

 • I.v. infusion i en stor vene i underarmen eller central vene over mindst 30 min.

Bemærk: Behandlingen indledes hurtigst muligt i anfaldet. 
 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Forsigtighedsregler

 • Hæmin indeholder jern. Derfor bør serum-ferritin kontrolleres hos patienter, der modtager mange og hyppige hæminkure.
 • Forsigtighed bør udvises ved:
 • Hvis den intravenøse kanyle er anlagt for længe, kan der pga. irritation opstå karskader og deraf følgende ekstravasation.
 • Alkoholindhold
  Koncentrat til infusionsvæske indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Forhøjet serum-ferritin.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.

Interaktioner

Hæmin omsættes via CYP450-enzymer og kan derfor nedsætte virkningen af andre midler (fx østrogener, barbiturater og steroider), der omsættes via samme system, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Hæmin (slutproduktet i hæmsyntesen) nedsætter aktiviteten af ALA-syntetase (det hastighedsbegrænsende første trin i hæmsyntesen) via negativ feedback, og bremser således hæmsyntesen og dermed produktionen af neurotoksiske, intermediære metabolitter.

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid ca. 11 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Den beregnede mængde koncentrat til infusionsvæske tilsættes 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske i glasflaske.
 • Opløsningen er sort og ustabil.
 • Det anbefales at bruge et infusionsfilter med 25 mikrometer porestørrelse.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske skal anvendes inden for 1 time.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml 101105
4 x 10 ml
27.020,40
 
 

Revisionsdato

20.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...