Terramycin®-Polymyxin B salve

D06AA03
 
 

Hudmiddel indeholdende antibiotika til lokal anvendelse

Anvendelsesområder

Hudinfektioner forårsaget af tetracyclin/polymyxinfølsomme bakterier.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Salve. 1 g indeholder 30 mg oxytetracyclin (som hydrochlorid) og 1 mg polymyxin B-sulphat. 

Doseringsforslag

Appliceres 2-3 gange dgl.

Kontraindikationer

  • Langvarig behandling af kronisk inficerede hudarealer og ulcus cruris på grund af risiko for resistensudvikling.
  • Allergi over for indholdsstofferne.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hud og subkutane væv Kontaktdermatitis Allergiske hudreaktioner

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Frarådes i 2. og 3. trimester. Ingen data om systemisk tilgængelighed efter kutan applikation. For oral anvendelse er der data for næsten 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Tetracycliner er kontraindicerede i 2. og 3. trimester, da de indbygges i fosterets tand- og knoglevæv og kan give leverskade hos moderen. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Ved oral anvendelse er RVD omkring 4 %. Det skønnes, at den mængde som et ammet barn eksponeres for, som følge af en lokal kutan behandling hos moder, er uden klinisk relevans. 

Midlet bør ikke anvendes på brystvorterne ved amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Terramycin®-Polymyxin B påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Terramycin®-Polymyxin B påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Oxytetracyclin 

  • Tetracyclin-antibiotikum. Metaboliseringsprodukt fra Streptomyces rimosus.
  • Er primært bakteriostatisk og menes at udøve sin antibakterielle virkning gennem hæmning af proteinsyntesen.
  • Er aktivt over for et bredt spektrum af gramnegative og grampositive bakterier.

Polymyxin B 

  • Tilhører en gruppe antibiotika afledt af Bacillus polymyxa. Polymyxin B er baktericidt og udelukkende virksomt over for gramnegative bakterier. Er især virksomt over for Pseudomonas aeruginosa.
  • Virkningsmekanismen menes at være en ændring af bakteriemembranens struktur, hvilket resulterer i en lækage af essentielle intracellulære komponenter.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe.  

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) salve 30+1 mg/g
Terramycin-Polymyxin B
135046
Tube a 15 g
197,05 13,14

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

27.05.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...