Terramycin®-Polymyxin B salve

D06AA03
 
 

Hudmiddel indeholdende antibiotika til lokal anvendelse

Anvendelsesområder

Hudinfektioner forårsaget af tetracyclin/polymyxinfølsomme bakterier.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Salve. 1 g indeholder 30 mg oxytetracyclin (som hydrochlorid) og 1 mg polymyxin B-sulphat. 

Doseringsforslag

Appliceres 2-3 gange dgl.

Kontraindikationer

  • Langvarig behandling af kronisk inficerede hudarealer og ulcus cruris på grund af risiko for resistensudvikling.
  • Allergi over for indholdsstofferne.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Frarådes i 2. og 3. trimester. Ingen data om systemisk tilgængelighed efter kutan applikation. For oral anvendelse er der data for næsten 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Tetracycliner er kontraindicerede i 2. og 3. trimester, da de indbygges i fosterets tand- og knoglevæv og kan give leverskade hos moderen. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Ved oral anvendelse er RVD omkring 4%. Det skønnes, at den mængde som et ammet barn eksponeres for, som følge af en lokal kutan behandling hos moder, er uden klinisk relevans. 

Midlet bør ikke anvendes på brystvorterne ved amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Oxytetracyclin 

  • Tetracyclin-antibiotikum. Metaboliseringsprodukt fra Streptomyces rimosus.
  • Er primært bakteriostatisk og menes at udøve sin antibakterielle virkning gennem hæmning af proteinsyntesen.
  • Er aktivt over for et bredt spektrum af gramnegative og grampositive bakterier.

Polymyxin B 

  • Tilhører en gruppe antibiotika afledt af Bacillus polymyxa. Polymyxin B er baktericidt og udelukkende virksomt over for gramnegative bakterier. Er især virksomt over for Pseudomonas aeruginosa.
  • Virkningsmekanismen menes at være en ændring af bakteriemembranens struktur, hvilket resulterer i en lækage af essentielle intracellulære komponenter.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe.  

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) salve 30+1 mg/g 135046
Tube a 15 g
198,40

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

27.05.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...