Terramycin®-Polymyxin B øjensalve

S01AA30
 
 

Anvendelsesområder

Øjeninfektioner forårsaget af tetracyclin/polymyxinfølsomme bakterier. 

Dispenseringsform

Øjensalve. 1 g indeholder 5 mg oxytetracyclin (som hydrochlorid) og 1 mg polymyxin B-sulfat. 

Doseringsforslag

1 salvestreng (ca. 1 cm) indføres under nederste øjenlåg 4-6 gange dgl.  

Instruktioner

Sådan bruger du øjensalve

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.  

Forsigtighedsregler

Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres.
Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Okulær hyperæmi, Øjenirritation, Øjenkløe.
Der er rapporteret allergiske hudreaktioner, men frekvensen er ukendt.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data for systemisk absorption. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Oxytetracyclin 

  • Tetracyclin-antibiotikum. Metaboliseringsprodukt fra Streptomyces rimosus.
  • Er primært bakteriostatisk og menes at udøve sin antibakterielle virkning gennem hæmning af proteinsyntesen.
  • Er aktivt over for et bredt spektrum af gramnegative og grampositive bakterier.

Polymyxin B 

  • Tilhører en gruppe antibiotika afledt af Bacillus polymyxa. Polymyxin B er baktericidt og udelukkende virksomt over for gramnegative bakterier. Er især virksomt over for Pseudomonas aeruginosa.
  • Virkningsmekanismen menes at være en ændring af bakteriemembranens struktur, hvilket resulterer i en lækage af essentielle intracellulære komponenter.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  

Efter åbning:  

  • Kan opbevares i højst 4 uger ved stuetemperatur (under 25°C).
  • Må ikke opbevares i køleskab.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjensalve 5 + 1 mg/g 157768
3,5 g
184,95

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

13.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...