Ciloxan® øjendråber, opløsning og øjensalve

S01AE03
 
 

Anvendelsesområder

Øjeninfektioner, forårsaget af ciprofloxacinfølsomme bakterier, der er resistente over for primære behandlingsforsøg (fusidin, chloramphenicol eller tobramycin). 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 3 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid).
Øjensalve. 1 g indeholder 3 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Øjendråber
Initialt. 1 dråbe i det afficerede øje hver 2. time de første 2 dage. Derefter 1 dråbe hver 4. time. 

 

Øjensalve
Initialt. 1 salvestreng (ca. 1,25 cm) indføres under nederste øjenlåg hver eller hver 2. time de første 2 dage, derefter hver 4. time. 

 

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring vedr. børn under 1 år.
 • Ciprofloxacin til okulær brug anbefales ikke til nyfødte børn med ophthalmia neonatorum forårsaget af gonokokker eller klamydia, da virkningen hos disse patienter ikke er klarlagt. Nyfødte børn med ophthalmia neonatorum skal have en hensigtsmæssig behandling for deres tilstand.
 • Ved kombinationsbehandling skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. Øjensalve skal administreres sidst.
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Sådan bruger du øjensalve

 
  
 
 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne.
 • Allergi over for fluorquinoloner.

Forsigtighedsregler

 • Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres.
 • Øjendråber, opløsning indeholder benzalkoniumchlorid, der kan medføre øjenirritation.
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Korneal uklarhed**, Okulær hyperæmi Øjenirritation, Øjenkløe
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Corneal abrasio, Keratitis, Korneale infiltrater, Sløret syn, Synsforstyrrelser  (bl.a. nedsat syn, sløret syn), Øjensmerter Konjunktivalt ødem, Tåreflåd, Øjenlågserytem, Øjenlågspåvirkning, Øjenlågsødem, Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øre og labyrint Øresmerter
Øjne Conjunctivitis, Corneaerosion*, Nedsat corneasensibilitet, Okulær hypæstesi, Uveitis Astenopi, Blefaritis  (inkl. bygkorn), Konjunktival hyperæmi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Hypersensitivitet
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Nervesystemet Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal irritation, Rhinitis
Hud og subkutane væv Dermatitis

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. 

** Der er observeret hvide, topikale aflejringer (overskydende medicin) hos patienter med sår på cornea. Der kan gå op til 2 måneder efter første dosis, før aflejringerne forsvinder. Behandling kan fortsættes trods aflejringerne, da disse ikke har negativ indvirkning på behandlingsforløbet. Hos patienter med korneale epiteldefekter er der dog observeret forlænget tid til re-epitelisering. 

 

 • Alvorlige hud- og slimhindereaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom, er i meget sjældne tilfælde beskrevet ved lokal anvendelse af fluorquinoloner.
 • Alvorlige og enkelte tilfælde af fatale allergiske reaktioner (anafylaktisk shock) er observeret hos patienter i systemisk behandling med quinoloner. Den systemiske absorption er dog ringe efter topikal administration.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Virkemåde, virkningsspektrum og resistensforhold se Fluorquinoloner (antibiotika til systemisk brug).

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Øjendråber. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. Må ikke opbevares over 25 C.  

Flasken skal forblive i den ydre karton for at beskytte lægemidlet mod lys. 

 

Holdbarhed 

Øjendråber. Højst 1 måned efter anbrud. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 3 mg/ml 443671
5 ml
69,10 13,82
(B) øjensalve 3 mg/g 004458
3,5 g
83,85 23,96

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

14.05.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...