Mixamin Glucos 200 mg/ml

B05BA10
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs tilførsel af aminosyrer, elektrolytter og energi som en del af parenteral ernæring ved tilstande, hvor tilstrækkelig oral eller enteral ernæring er umulig, fx efter komplicerede mave-tarmoperationer.

Dispenseringsform

Infusionsvæske i tokammerpose. 1 l færdigblandet opløsning indeholder 7 g alanin, 6 g arginin, 220 g glucosemonohydrat svarende til 200 g glucose, 5,5 g glycin, 1,5 g histidin, 2,5 g isoleucin, 3,7 g leucin, 4,125 g lysinhydrochlorid svarende til 3,3 g lysin, 2,15 g methionin, 2,55 g phenylalanin, 5,6 g prolin, 3,25 g serin, 0,5 g taurin, 2,2 g threonin, 1 g tryptophan, 0,2 g tyrosin, 3,1 g valin. 

Doseringsforslag

Individuelt afhængigt af aminosyrebehovet.

Voksne og børn > 14 år 

 • Normalt anbefales 20 ml/kg legemsvægt/døgn.
 • Højst 30 ml/kg legemsvægt/døgn.
 • Maksimal infusionshastighed er 1,25 ml/kg legemsvægt/time.

Børn 5-14 år 

 • Sædvanligvis 20 ml/kg legemsvægt/døgn.
 • Maksimal infusionshastighed er 1,25 ml/kg legemsvægt/time.

 

Børn 2-4 år 

 • Sædvanligvis 25 ml/kg legemsvægt/døgn.
 • Maksimal infusionshastighed er 1,25 ml/kg legemsvægt/time.

 

Bemærk: 

Opløsninger med osmolaritet > 800 mosmol/l gives normalt i.v. i central vene. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.
  • Dosistilpasning under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens.
  • Tæt monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
  • Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering).

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Der startes med lav dosis (0,5 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn), derefter gradvis øgning under kontrol af den cerebrale funktion.
 • Kontraindiceret ved akut svær eller progredierende leverinsufficiens.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Hyperkaliæmi.
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.
 • Forhøjede plasmaværdier af:
  • Acetat
  • Calcium
  • Chlorid
  • Fosfat
  • Kalium
  • Magnesium
  • Natrium
  • Zink.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forkert indstillet infusionshastighed. Ernæringen skulle indgives over 10-12 timer, men løb ind på kortere tid (over 4 timer). Indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kulderystelser

Feber, kulderystelser, kvalme og opkastning ses især ved for hurtig infusion. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner. Dog er indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer forbudt, undtaget ved lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Tilfører essentielle aminosyrer, som er nødvendige for proteinsyntesen.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.

Farmakokinetik

 • Kun små mængder aminosyrer udskilles uforandret gennem nyrerne.
 • Glucose metaboliseres primært ved glukoneogenese (energilagring) og ved glykogenolyse (energifrigivelse).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

Indhold/l: 

 

Acetat 

75 mmol 

Calcium 

2 mmol 

Chlorid 

64 mmol 

Glycerolphosphat 

15 mmol 

Kalium 

30 mmol 

Magnesium 

3 mmol 

Natrium 

50 mmol 

Zink 

0,04 mmol 

Aminosyreindhold 

50 g 

Totalt kvælstofindhold 

8 g 

Energiindhold total 

4.200 kJ (1.000 kcal) 

Energi fra glucose 

3.300 kJ (800 kcal) 

Øvrige oplysninger: 

Osmolaritet 

1.779 mosmol/l 

Isotoni 

Hypertonisk 

pH 

ca. 5,5-6 

Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination pr. 1.000 ml: 

Tracel® 

10 ml 

Vitalipid® Adult 

10 ml 

Soluvit® 

1 htgl. 

Dipeptiven® 

100 ml 

Intralipid® eller SMOFlipid 

250 ml 

Natrium 

100 mmol 

Kalium 

120 mmol 

Calcium* 

3 mmol 

Magnesium 

2 mmol 

Zink 

0,06 mmol 

Chlorid 

236 mmol 

Acetat 

75 mmol 

* Som glubinat eller gluconsalt. Øvrige elektrolytter tilsættes som salte (chlorid, acetat eller sulfat). 

 

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Aminosyreopløsningen og glucose-/elektrolytopløsningen blandes ved at bryde forseglingen i tokammerposen.
 • Se medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Vitaminer, sporstoffer og evt. yderligere elektrolytter tilsættes aseptisk umiddelbart før infusionen.
 • Må ikke blandes med andre lægemidler end de anførte ernæringspræparater.

Holdbarhed

 • Må ikke fryses.
 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Efter blanding af opløsningerne i de to kamre er infusionsvæsken fysisk og kemisk holdbar i højst 24 timer ved stuetemperatur (højst 25°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
infusionsvæske, opløsning
Alanin (7 g/l)
Arginin (6 g/l)
Glucose (132 g/l)
Glycin (5,500 g/l)
Histidin (1,500 g/l)
Isoleucin (2,500 g/l)
Leucin (2,500 g/l)
Lysin (4,125 g/l)
Methionin (2,150 g/l)
Phenylalanin (2,550 g/l)
Prolin (5,600 g/l)
Serin (3,250 g/l)
Taurin (0,500 g/l)
Threonin (2,200 g/l)
Tryptophan (1 g/l)
Tyrosin (0,200 g/l)
Valin (3,100 g/l)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) infusionsvæske, opløsning 071804
6 x 1000 ml
1.218,35 0,20
(B) infusionsvæske, opløsning 071816
4 x 2000 ml
1.074,25 0,13

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

29.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...