Moviprep®

Moviprep Appelsin
A06AD
 
 
Osmotisk virkende laksans med macrogol 3350 og elektrolytter.

Anvendelsesområder

Tarmtømning før 

 • koloskopi
 • røntgenundersøgelse.

Dispenseringsform

Pulver til oral opløsning pakket i 2 breve.  

 • Brev A indeholder 1,015 g kaliumchlorid, 100 g macrogol 3350, 2,691 g natriumchlorid og 7,500 g natriumsulfat.
 • Brev B indeholder 4,7 g ascorbinsyre og 5,9 g natriumascorbat.

 

Moviprep® Appelsin, pulver til oral opløsning pakket i 2 breve.  

 • Brev A indeholder 1,015 g kaliumchlorid, 100 g macrogol 3350, 2,691 g natriumchlorid og 7,500 g natriumsulfat.
 • Brev B indeholder 4,7 g ascorbinsyre og 5,9 g natriumascorbat.

Doseringsforslag

Voksne 

 • Der bør indtages i alt 2 liter opløsning (~ 2 breve A og 2 breve B) over 1-2 timer.
 • Indtagelsen kan fordeles med:
  • 1 liter aftenen før og 1 liter tidligt om morgenen på undersøgelsesdagen
   eller
  • 2 liter aftenen før undersøgelse
   eller
  • 2 liter om morgenen på undersøgelsesdagen.
 • Indtagelse skal være afsluttet mindst 2 timer før undersøgelsens start.

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 18 år. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Elektrolyt- og væskebalancen bør overvåges. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Ileus og mistanke om ileus
 • Gastro-intestinal obstruktion eller perforation
 • Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Toksisk megacolon
 • Ventrikeltømningsforstyrrelser
 • Glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel
 • Indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed ved
  • hjertesvigt (grad III og IV)
  • svær dehydrering.
  • refluksøsofagitis
  • tidligere hjertearytmi.
 • Midler med indhold af macrogol bør anvendes med forsigtighed ved risikofaktorer for iskæmisk colitis eller ved samtidig behandling med peristaltikfremmende laksantia, da der har været alvorlige tilfælde af iskæmiske colitis ved behandling med macrogol til tømning af tarmen. Pludselige abdominalsmerter, rektal blødning eller andre symptomer på iskæmisk colitis bør straks undersøges.
 • Ved symptomer som alvorlig udspilethed, abdominal distension, som gør det vanskeligt at forsætte udtømningen, skal anvendelse nedtrappes eller midlertidig stoppes.
 • Elektrolyt- og væskebalancen bør overvåges hos risikopatienter, fx ældre og svage.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Anal irritation, Kvalme, Meteorisme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning, Utilpashed
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Opkastning
Metabolisme og ernæring Tørst, Øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelstivhed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Synkebesvær
Metabolisme og ernæring Hypofosfatæmi
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Arytmier Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Flatulens
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner

Se det spefikke præparats produktresumé mht. bivirkninger. 

Interaktioner

Orale lægemidler (fx p-piller), der tages inden for 1 time før eller efter indtagelse af en dosis, kan blive mangelfuldt absorberet. 

 

Kan muligvis medføre interaktiv effekt, hvis det bruges sammen med stivelsesbaserede fortykningsmidler beregnet til mad. Macrogol modvirker stivelsens fortykkende effekt. Dette bevirker at opløsninger, der skal forblive tyktflydende til personer med synkebesvær, bliver tyndtflydende. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Inducerer osmotisk væskeretention, hvorved tarmperistaltikken fremmes. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Elektrolytindhold i brugsfærdig opløsning 

Elektrolyt 

mmol/l

Chlorid 

60 

Kalium 

14 

Natrium 

182 

Sulfat 

53 

 

*Svarende til totalt indhold ved brug af pose A og B. 

 

 

Tilberedning af oral opløsning 

 • Indholdet af både brev A og B opløses tilsammen i 1 liter postevand under omrøring.
 • Opløsningen kan vare op til 5 minutter.

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig opløsning er holdbar i højst 24 timer tildækket i køleskab (2-8°C). 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA) pulver til oral opløsning 075187
2 sæt
254,75 132,38
(HA) pulver til oral opløsning  (Appelsin)  133615
2 sæt
238,00 124,00
(HA) pulver til oral opløsning 080201
2 sæt
246,90 128,45
(HA) pulver til oral opløsning  (Paranova Danmark) 026779
2 sæt
248,70 129,35

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

21.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...