Moviprep®

Moviprep Appelsin
A06AD
 
 
Osmotisk virkende laksans med macrogol 3350 og elektrolytter.

Anvendelsesområder

Tarmtømning før 

 • koloskopi
 • røntgenundersøgelse.

Dispenseringsform

Pulver til oral opløsning pakket i 2 breve.  

 • Brev A indeholder 1,015 g kaliumchlorid, 100 g macrogol 3350, 2,691 g natriumchlorid og 7,500 g natriumsulfat.
 • Brev B indeholder 4,7 g ascorbinsyre og 5,9 g natriumascorbat.

 

Moviprep® Appelsin, pulver til oral opløsning pakket i 2 breve.  

 • Brev A indeholder 1,015 g kaliumchlorid, 100 g macrogol 3350, 2,691 g natriumchlorid og 7,500 g natriumsulfat.
 • Brev B indeholder 4,7 g ascorbinsyre og 5,9 g natriumascorbat.

Doseringsforslag

Voksne 

 • Der bør indtages i alt 2 liter opløsning (~ 2 breve A og 2 breve B) over 1-2 timer.
 • Indtagelsen kan fordeles med:
  • 1 liter aftenen før og 1 liter tidligt om morgenen på undersøgelsesdagen
   eller
  • 2 liter aftenen før undersøgelse
   eller
  • 2 liter om morgenen på undersøgelsesdagen.
 • Indtagelse skal være afsluttet mindst 2 timer før undersøgelsens start.

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 18 år. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Elektrolyt- og væskebalancen bør overvåges. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Ileus og mistanke om ileus
 • Gastro-intestinal perforation
 • Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Toksisk megacolon
 • Ventrikeltømningsforstyrrelser
 • Glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel
 • Indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed ved
  • hjertesvigt (grad III og IV)
  • svær dehydrering.
  • refluksøsofagitis
  • tidligere hjertearytmi
  • gastro-intestinal obstruktion eller svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom.
 • Midler med indhold af macrogol bør anvendes med forsigtighed ved risikofaktorer for iskæmisk colitis eller ved samtidig behandling med peristaltikfremmende laksantia, da der har været alvorlige tilfælde af iskæmiske colitis ved behandling med macrogol til tømning af tarmen. Pludselige abdominalsmerter, rektal blødning eller andre symptomer på iskæmisk colitis bør straks undersøges.
 • Elektrolyt- og væskebalancen bør overvåges hos risikopatienter, fx ældre og svage.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Anal irritation, Kvalme, Meteorisme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning, Utilpashed
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Svimmelhed
Metabolisme og ernæring Tørst, Øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelstivhed
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Synkebesvær
Metabolisme og ernæring Hypofosfatæmi
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Arytmier Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Flatulens
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner

Se det spefikke præparats produktresumé mht. bivirkninger. 

Interaktioner

Orale lægemidler, der tages inden for 1 time før eller efter indtagelse af en dosis, kan blive mangelfuldt absorberet. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Inducerer osmotisk væskeretention, hvorved tarmperistaltikken fremmes. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Elektrolytindhold i brugsfærdig opløsning 

Elektrolyt 

mmol/l

Chlorid 

60 

Kalium 

14 

Natrium 

182 

Sulfat 

53 

 

*Svarende til totalt indhold ved brug af pose A og B. 

 

 

Tilberedning af oral opløsning 

 • Indholdet af både brev A og B opløses tilsammen i 1 liter postevand under omrøring.
 • Opløsningen kan vare op til 5 minutter.

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig opløsning er holdbar i højst 24 timer tildækket i køleskab (2-8°C). 

Indholdsstoffer

Ascorbinsyre (vitamin C)pulver til oral opløsningpulver til oral opløsningpulver til oral opløsning  (2care4) pulver til oral opløsning  (Paranova Danmark)
Kaliumchloridpulver til oral opløsningpulver til oral opløsningpulver til oral opløsning  (2care4) pulver til oral opløsning  (Paranova Danmark)
Macrogol 3350pulver til oral opløsningpulver til oral opløsningpulver til oral opløsning  (2care4) pulver til oral opløsning  (Paranova Danmark)
Natriumascorbatpulver til oral opløsningpulver til oral opløsningpulver til oral opløsning  (2care4) pulver til oral opløsning  (Paranova Danmark)
Natriumchloridpulver til oral opløsningpulver til oral opløsningpulver til oral opløsning  (2care4) pulver til oral opløsning  (Paranova Danmark)
Natriumsulfatpulver til oral opløsningpulver til oral opløsningpulver til oral opløsning  (2care4) pulver til oral opløsning  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Smag:
Appelsin : pulver til oral opløsning  (appelsin)
Citron : pulver til oral opløsning , pulver til oral opløsning   (2care4) , pulver til oral opløsning   (Paranova Danmark)
Andre:
Aspartam : pulver til oral opløsning , pulver til oral opløsning  (appelsin) , pulver til oral opløsning   (2care4) , pulver til oral opløsning   (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA) pulver til oral opløsning 075187
2 sæt
189,25 99,63
(HA) pulver til oral opløsning  (Appelsin)  133615
2 sæt
189,25 99,63
(HA) pulver til oral opløsning  (2care4) 080201
2 sæt
188,55 99,28
(HA) pulver til oral opløsning  (Paranova Danmark) 026779
2 sæt
189,25 99,63

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

13.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...