Ecalta

J02AX06
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg anidulafungin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 200 mg i.v. 1. dag
 • Derefter 100 mg i.v. dgl.

 

Børn ≥ 1 måned 

 • 3 mg/kg legemsvægt i.v. 1. dag. Maksimalt 200 mg.
 • Derefter 1,5 mg/kg legemsvægt i.v. dgl. Maksimalt 100 mg dgl.

 

Infusionshastighed 

 • Maksimal infusionshastighed 1,1 mg/min. (svarende til 1,4 ml/min.).

 

Behandlingsvarighed 

 • Behandlingen bør fortsætte i mindst 14 dage efter sidste positive bloddyrkning og resolution af symptomerne.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 1 måned. 

Kontraindikationer

Der er krydsallergi med echinocandiner. 

Forsigtighedsregler

 • Erfaring savnes vedr. patienter med Candida endocarditis, osteomyelitis eller meningitis.
 • Begrænset erfaring vedr. neutropene patienter.
 • Nyrefunktion, leverfunktion og serumelektrolytter bør kontrolleres regelmæssigt, specielt ses hypokaliæmi ofte.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Lever og galdeveje Kolestase
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Koagulationsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Immunsystemet Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet
Vaskulære sygdomme Ansigtsrødme, Hedeture
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner)

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne). Obs. Indikation.

Farmakodynamik

 • Hæmmer enzymet (1,3)-β-D-glucansyntetase, som indgår i svampecellers cellevægssyntese, men ikke findes i humane celler. Konsekvensen er osmotisk instabilitet.
 • Har virkning over for Candida-arter
 • Har i mindre grad virkning over for C. parapsilosis
 • Hæmmer aktivt voksende Aspergillus-arter.

Farmakokinetik

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 4-6. 

 

Håndtering 

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i 30 ml sterilt vand.
 • Opløsningen kan vare op til 5 minutter.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Koncentrat til infusionsvæske opblandes i 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske (dvs. til en slutkoncentration på 0,77 mg anidulafungin/ml).
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Kan opbevares i højst 96 timer ved højst 25°C. Pulveret kan efter de højst 96 timer genplaceres i køleskab.
 • Koncentrat til infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 24 timer ved højst 25°C, men bør anvendes umiddelbart.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 48 timer ved højst 25°C, men bør anvendes umiddelbart. Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg 059644
1 stk.
3.957,75 3.957,75 3.957,75
 
 

Revisionsdato

24.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...