Osmohale®

V04CX04
 
 
Diagnostikum til påvisning af bronkial hyperreaktivitet.

Anvendelsesområder

Påvisning af bronkial hyperreaktivitet hos personer med FEV1 på mindst 70 % af forventet værdi.  

Dispenseringsform

Inhalationspulvere i kapsler, hårde. 1 sæt indeholder 5 kapsler, som indeholder hhv. 0 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg mannitol. 

Doseringsforslag

Der anvendes ved fuld provokationstest 1 sæt kapsler bestående af 9 doser (0-160 mg pr. dosis), som administreres ved hjælp af medfølgende inhalator. Se i øvrigt produktvejledning.
Bør kun anvendes af læger med særlig erfaring i provokationstest og behandling af akut bronkospasme.

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat lungefunktion (FEV1 < 50 % af forventet værdi eller < 1,0 l).
 • Tilstande, som kan forværres af inducerede bronkospasmer eller gentagne målinger af forceret ekspiration, fx:
  • Nylig abdominal operation
  • Aortaaneurisme eller cerebral aneurisme
  • Utilstrækkeligt behandlet hypertension
  • Myokardieinfarkt eller hjerneblødning inden for de seneste 6 måneder.

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal være under opsyn under testen, og udstyr til behandling af akut bronkospasme skal være ved hånden.
 • Energisk motion skal undgås før testen på hele testdagen.
 • Rygning skal undlades i mindst 6 timer inden testen.
 • Bør ikke anvendes til børn under 6 år, da der ikke kan opnås reproducerbare målinger.
 • Der er begrænset erfaring hos patienter i aldersgruppen 6-18 år.
 • En del lægemidler skal pauseres, inden testen udføres, da de ellers vil påvirke resultatet:
  • Inhalerede korttidsvirkende β2-agonister pauseres 8 timer før testen.
  • Inhalerede kortikosteroider og ipratropiumbromid pauseres 12 timer før testen.
  • Langtidsvirkende β2-agonister, inhalerede kortikosteroider kombineret med langtidsvirkende β2-agonister samt theophyllin pauseres 24 timer før testen.
  • Tiotropiumbromid og antihistaminer pauseres 72 timer før testen.
  • Leukotrienreceptorantagonister pauseres 4 døgn før testen.
 • Indtagelse af store mængder fødevarer, som indeholder koffein, kan reducere den bronkiale responsivitet og bør undgås på testdagen.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Øjne Øjenkløe
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning, Smerter i svælg og strube
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Nervesystemet Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Forværret astma Halsirritation, Hoste, Nasal irritation, Stramning om brystkassen

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Farmakodynamik

Øger ved inhalation osmolariteten i luftvejene. Dette fører til frigivelse af bronkokonstriktoriske mediatorer, som forårsager sammentrækning af den glatte muskulatur og dermed bronkokonstriktion.  

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Lungesygd.) inhalationspulver, kapsler 107083
1 sæt
509,60 509,60

Foto og identifikation

Foto

Inhalationspulver, kapsler  0 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gennemsigtig
inhalationspulver, kapsler 0 mg
 
 
 

Inhalationspulver, kapsler  10 mg

Præg:
10 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gennemsigtig, Gul
inhalationspulver, kapsler 10 mg
 
 
 

Inhalationspulver, kapsler  20 mg

Præg:
20 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød, Hvid
inhalationspulver, kapsler 20 mg
 
 
 

Inhalationspulver, kapsler  40 mg

Præg:
40 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gennemsigtig, Rød
inhalationspulver, kapsler 40 mg
 
 
 

Inhalationspulver, kapsler  5 mg

Præg:
5 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gennemsigtig, Hvid
inhalationspulver, kapsler 5 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

22.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...