Rectogesic®

C05AE01
 
 
Rektalsalve med analgetisk effekt.

Anvendelsesområder

Smertelindring ved kronisk analfissur

Dispenseringsform

Rektalsalve. 1 g indeholder 4 mg glyceryltrinitrat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 2,5 cm salve sv. t. 375 mg salve (1,5 mg glyceryltrinitrat) trykkes ud på en tildækket finger, som indføres forsigtigt i endetarmen til det distale interfalangealled på fingeren.
 • Salven påføres hele vejen rundt i endetarmen.

 

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • Der er ingen oplysninger vedr. ældre > 65 år.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aorta- eller mitralstenose
 • Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati
 • Konstriktiv pericarditis og perikardial tamponade
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Vinkelblokglaukom
 • Markant anæmi
 • Allergi over for glyceryltrinitrat
 • Samtidig behandling med sildenafil, tadalafil, vardenafil samt langtidsvirkende nitratpræparater og andre præparater, der kan give hypotension.

Forsigtighedsregler

 • Hypotension
 • Ortostatisk hypotension
 • Migræne
 • Recidiverende hovedpine
 • Ukorrigeret hypovolæmi.

Bivirkninger

Hovedpine forekommer hos ca. halvdelen af patienterne. Hypotension optræder sjældent, men kan være så svær, at behandlingen bør seponeres.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Nervesystemet Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Rektal blødning Diarré, Opkastning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på applikationsstedet
Hud og subkutane væv Hudkløe
Sjældne (0,01-0,1 %)
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Angina pectoris
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Hud og subkutane væv Kontaktdermatitis Rødme
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension, Synkope

Interaktioner

Anden medicin sammen med Rectogesic®
 • Sildenafil, tadalafil og vardenafil og nitrogenoxiddonorer, fx isosorbiddinitrat, forstærker den hypotensive virkning af nitrater. Må ikke anvendes samtidig.
 • Alkohol kan forstærke den hypotensive virkning af glyceryltrinitrat.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Rectogesic®. Risikoen for hypotension øges.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Rectogesic®.  

Risikoen for hypotension øges. 

Farmakodynamik

Glyceryltrinitrats vigtigste farmakologiske virkning medieres via frigørelse af nitrogenoxid. Ved intraanal indgift, afslappes den indvendige analsfinkter. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fra rektalslimhinden.
 • Biotilgængelighed ca. 50 %.
 • Nedbrydes bl.a. i leveren til mindre aktive og inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 minutter.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) rektalsalve 4 mg/g 054896
30 g
484,10 16,14

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

20.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...