Ringerfundin®

B05BB01
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi associeret med manifest eller truende acidose.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 370 mg calciumchlorid, 300 mg kaliumchlorid, 200 mg magnesiumchlorid, 3,27 g natriumacetat, 6,8 g natriumchlorid og 670 mg æblesyre. 

Doseringsforslag

 • Individuelt efter behov.
 • Sædvanligvis 0,5-3 l i.v. i døgnet.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
  Risiko for hyperkaliæmi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forhøjede plasmaværdier af: 

 • Acetat
 • Calcium
 • Chlorid
 • Kalium
 • Magnesium
 • Malat
 • Natrium.

Forsigtighedsregler

 • Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af arytmier, lungestase og lungeødem, også hos patienter uden kendt hjertesygdom.
 • Forsigtighed ved tilstande med ødem og natriumretention.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Paralytisk ileus.
Ikke kendt Hypersensitivitetsreaktioner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Man skal være opmærksom på hyponatriæmi ved anvendelse under graviditet, specielt ved samtidig anvendelse af oxytocin. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Infusionsvæskens elektrolytkoncentrationer er tilpasset koncentrationerne i plasma.
 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.

Farmakokinetik

Acetat metaboliseres til hydrogencarbonat primært i muskler og perifere væv.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l:
Acetat 24 mmol
Calcium 2,5 mmol
Chlorid 127 mmol
Kalium 4 mmol
Magnesium 1 mmol
Malat 5 mmol
Natrium 145 mmol
Øvrige oplysninger:
Osmolaritet 309 mosmol/l
Isotoni Isotonisk
pH 5,1-5,9

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler.
 • Må ikke blandes med blodprodukter inden indløb.

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 041854
10 x 500 ml
136,55
(B) infusionsvæske, opløsning 120524
10 x 1000 ml
171,50

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

21.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...