Flumazenil "Hameln"

V03AB25
 
 
Specifikt virkende antidot til benzodiazepiner. Flumazenil virker direkte antagonistisk ved kompetitiv binding til centrale benzodiazepinreceptorer.

Anvendelsesområder

Benzodiazepinantagonist til revertering af benzodiazepininduceret anæstesi/analgesi samt benzodiazepinforgiftning

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektions-/infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,1 mg flumazenil. 

Doseringsforslag

Revertering af anæstesi 

Voksne 

 • 0,2 mg (2 ml) i.v. over 15 sek.
 • Ved manglende effekt inden for 1 min. gives yderligere 0,1 mg (1 ml).
 • Denne dosering kan ved behov gentages med 1 min. mellemrum, indtil en samlet dosis på maksimalt 1 mg (10 ml) er nået.

 

Børn > 1 år 

 • 0,01 mg/kg legemsvægt (maksimalt 0,2 mg) i.v. over 15 sek.
 • Ved manglende effekt inden for 45 sek. gives yderligere 0,01 mg/kg legemsvægt (maksimalt 0,2 mg).
 • Denne dosering kan ved behov gentages med 1 min. mellemrum, maksimalt 4 gange.
 • Samlet dosis må ikke overstige 0,05 mg/kg legemsvægt eller 1 mg (10 ml).


Forgiftning med benzodiazepiner (primært ved respirationsinsufficiens) 

Voksne 

Initialt  

 • 0,3 mg (3 ml) i.v.
 • Ved utilstrækkelig effekt gentages injektionen med 1 min. mellemrum, indtil en samlet dosis på maksimalt 2 mg (20 ml) er nået.
 • Indgiften kan også foretages som i.v. infusion. Infusionshastigheden er individuel, afhængig af respons på såvel infusionen som på en evt. forudgående bolusindgift.


Vedligeholdelsesbehandling 

Ved behov gives 0,1-0,4 mg/time som i.v. infusion, idet infusionshastigheden reguleres individuelt til opnåelse af en passende effekt. 

 

Bemærk 

 • Forsigtighed ved ældre, som generelt er mere følsomme over for virkning af lægemidler.

 

Se endvidere Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (forgiftninger)

Kontraindikationer

Samtidig forgiftning med tricykliske antidepressiva (TCA), idet benzodiazepin virker beskyttende mod den kardiovaskulære toksicitet af TCA-forgiftningen. 

Forsigtighedsregler

 • Forgiftning med benzodiazepiner med lang halveringstid: Flumazenil har kort halveringstid (50 min.). Hos patienter, der er overdoseret med benzodiazepiner med lang halveringstid, fx chlordiazepoxid, kan virkningen af flumazenil derfor være aftaget inden plasmakoncentrationen af benzodiazepinet er faldet tilstrækkeligt, og forgiftningssymptomer (inkl. respirationsstop) kan recidivere inden for få timer. Disse patienter skal derfor overvåges efter indgift af flumazenil.
 • Forsigtighed ved blandingsforgiftninger, specielt med kardiotoksiske stoffer, og efter længere tids indtagelse af benzodiazepiner, da kramper og abstinenssymptomer kan udløses, især efter hurtig i.v. injektion af doser > 1 mg.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer
Øjne Dobbeltsyn Tåreflåd
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed, Opkastning
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Somnolens, Talebesvær Søvnløshed
Hud og subkutane væv Rødme
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ortostatisk hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi Takykardi
Øre og labyrint Høreforstyrrelser
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper*
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

* Ved epilepsi eller svært nedsat leverfunktion, hovedsagligt efter langvarig behandling med benzodiazepiner eller misbrug af flere lægemidler. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. I praksis vil behandlingsindikationen oftest være absolut.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Overdosering med flumazenil kan medføre benzodiazepin-abstinenser (hos en langvarig bruger af benzodiazepin) eller udløsning af kramper (hos en patient med en blandingsforgiftning) - se 'Forsigtighedsregler'.  

Farmakodynamik

Benzodiazepinantagonist, der ved kompetitiv interaktion blokerer virkningen af benzodiazepinagonister. 

Ved i.v. indgift indtræder virkning inden for få minutter. Virkningsvarighed fra få minutter til flere timer, afhængig af de indgivne doser af hhv. benzodiazepin og flumazenil. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 50 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,9-4,5 


Tilberedning af infusionsvæske 

2 mg (20 ml) fortyndes med 500 ml isotonisk natriumchlorid-, glucose- eller natriumchlorid-glucose-infusionsvæske (4 mikrogram/ml). 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 0,1 mg/ml 036259
5 x 5 ml
494,10 19,76

Substitution

injektions- og infusionsvæske, opl. 0,1 mg/ml
Flumazenil "Fresenius Kabi" Fresenius Kabi, Flumazenil, injektionsvæske, opl. 0,1 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

25.05.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...