Depo-Provera®

G03AC06
 
 

Langtidsvirkende kontraceptivum med 2. generations gestagen. 

Anvendelsesområder

Kontraception, når anden form for prævention ikke skønnes at kunne anvendes. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension. 1 ml indeholder 50 mg medroxyprogesteronacetat. 

Doseringsforslag

 • 150 mg (3 ml) dybt i.m. i gluteal- eller deltoideusmusklen hver 3. måned. 
 • For at udelukke at kvinden er gravid ved 1. injektion, bør denne gives mellem 1. og 5. cyklusdag i en normal menstruationscyklus eller i perioden efter en fødsel.

  

Bemærk: 

Injektionsvæsken (suspensionen) skal omrystes grundigt før brug. 

Kontraindikationer

 • Kønshormonafhængige maligne tilstande.
 • Graviditet eller mistanke om graviditet.
 • Udiagnosticeret vaginalblødning.
 • Alvorligt nedsat leverfunktion.
 • Aktiv venøs trombose.
 • Osteoporose.
 • Porfyri.

Forsigtighedsregler

 • Brug af Depo-Provera-injektion sænker serum-østrogen-værdier og er over tid forbundet med en signifikant reduceret knoglemineraltæthed (BMD). Knogletabet øges med stigende behandlingstid og er ikke med sikkerhed fuldstændigt reversibelt efter seponering. Om dette har nogen betydning i praksis er uvist.
 • Andre former for antikonception bør overvejes til teenagere og kvinder med udtalte livsstils- og/eller medicinske risikofaktorer for osteoporose.
 • Ved behandling i mere end 2 år bør der foretages en omhyggelig revurdering af fordele og ulemper ved behandlingen.
 • Behandlingen bør seponeres ved mistanke om eller verificeret dyb venetrombose eller lungeemboli, cerebrovaskulær sygdom eller retinal trombose.
 • Seponering bør overvejes ved pludseligt opstået migræne, akutte synsforstyrrelser eller patologiske ændringer i leverfunktionen.
 • Forsigtighed ved diabetes og tidligere depressive lidelser.
 • Kvinder skal rådgives om, at Depo-Provera-injektionen ikke beskytter mod seksuelt overførte sygdomme (herunder HIV-infektion).

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter.
Fald i knoglemineraltætheden  (BMD), Vægtændring.
Hovedpine.
Nervøsitet.
Amenoré, Blødningsforstyrrelser.
Væskeretention.
Almindelige (1-10 %) Kvalme, Meteorisme.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Rygsmerter.
Depression, Søvnløshed.
Anorgasme, Brystspænding, Mastalgi, Nedsat libido, Udflåd.
Acne, Alopeci, Hududslæt.
Varicer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Leverpåvirkning.
Kramper.
Mammaneoplasi.
Somnolens.
Dyspnø.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anæmi, Bloddyskrasi.
Rektal blødning.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Artralgi, Muskelkramper, Osteoporose.
Endometriehyperplasi, Vaginitis.
Dysfoni.
Dyb venetrombose, Synkope, Tromboemboli, Tromboflebitis.
Meget sjældne (< 0,01 %) Nedsat glucosetolerans.

Interaktioner

 • Ritonavir, nevirapin, bosentan samt potente CYP3A4-inducerende lægemidler som fx phenytoin, carbamazepin, rifampicin, rifabutin og naturlægemidler indeholdende perikon kan øge metaboliseringshastigheden af hormonale kontraceptiva. Dette kan medføre gennembrudsblødning eller nedsat antikonceptionel virkning. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Gestagener hæmmer den hypoglykæmiske virkning af orale antidiabetika.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er data for 720 børn, hvor moderen fik en injektion op til 6 mdr. forud for graviditeten eller under graviditeten uden tegn på overhyppighed af misdannelser. I et metodologisk diskutabelt studie fandtes en let øget risiko for lav fødselsvægt og neonatal død ved injektion 1-2 mdr. forud for graviditeten. Konstateres graviditet, må der ikke gives yderligere indsprøjtninger. 

Referencer: 4106, 4107, 4108

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertilitet hos kvinder

Efter behandlingen er afsluttet kan der gå adskillige måneder, før fertiliteten vender tilbage. Tiden er individuel og uafhængig af behandlingsvarighed og er i gennemsnit 10 måneder fra seneste injektion med medroxyprogesteronacetat (4-31 måneder). 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%, hvilket er betryggende lavt. Der er ingen udviklings- og adfærdsmæssige påvirkninger hos børn, der blev undersøgt frem til puberteten.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Nedsætter sekretionen af gonadotropin, hvilket hæmmer ovulationen.  

Reducerer proliferationen af endometriet og forårsager en fortykkelse af slimen i cervix, så den bliver uigennemtrængelig for sædceller. 

Farmakokinetik

 • Absorberes over 3 måneder efter dyb intragluteal injektion.
 • Metaboliseres i leveren ved hydroxylering.
 • Eliminationen er bifasisk med terminal plasmahalveringstid på ca. 30 timer.
 • Udskilles primært med fæces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,5-7. 

Indholdsstoffer

Medroxyprogesteronacetatinjektionsvæske, susp.  50 mg/mlinjektionsvæske, susp.  50 mg/ml  (Orifarm) injektionsvæske, susp.  50 mg/ml  (2care4)

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : injektionsvæske, susp. 50 mg/ml
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : injektionsvæske, susp. 50 mg/ml
Andre:
Macrogoler : injektionsvæske, susp. 50 mg/ml
Natriumchlorid : injektionsvæske, susp. 50 mg/ml
Polysorbat 80 : injektionsvæske, susp. 50 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, susp. 50 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. 50 mg/ml 017020
3 ml
95,55 1,06
(B) injektionsvæske, susp. 50 mg/ml  (Orifarm) 565857
3 ml
100,00 1,11
(B) injektionsvæske, susp. 50 mg/ml  (2care4) 041297
3 ml
90,65 1,01

Referencer

4107. Pardthaisong T, Gray RH. In utero exposure to steroid contraceptives and outcome of pregnancy. Am J Epidemiol. 1991; 134(8):795-803, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1835282 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4108. Gray RH, Pardthaisong T. In utero exposure to steroid contraceptives and survival during infancy. Am J Epidemiol. 1991; 134(8):804-11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1835283 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4106. Pardthaisong T, Gray RH, McDaniel EB et al. Steroid contraceptive use and pregnancy outcome. Teratology. 1988; 38(1):51-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2845595 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

22.01.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...