Relistor®

A06AH01
 
 
Perifert virkende opioidantagonist til behandling af opioidinduceret obstipation.

Anvendelsesområder

Opioidinduceret obstipation hos voksne, når andre laksantia ikke har haft tilstrækkelig effekt. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas (0,6 ml) indeholder 12 mg methylnaltrexonbromid. 

Doseringsforslag

Voksne med fremskreden sygdom i palliativ behandling: 

Legemsvægt  

Dosis s.c. hver 2. dag  

> 114 kg 

0,15 mg/kg legemsvægt s.c. 

62-114 kg 

12 mg s.c. 

38-61 kg 

8 mg s.c. 

< 38 kg 

0,15 mg/kg legemsvægt s.c. 

 • Der fortsættes med sædvanling laksantia.

Voksne med kroniske smerter 

(undtagen ved fremskreden sygdom i palliativ behandling) 

 • 12 mg s.c. efter behov:
  • mindst 4 gange ugentlig
  • højst 1 gang dgl. svarende til højst 7 gange ugentlig.
 • Evt. behandling med sædvanlige laksantia seponeres.

 

Bemærk: 

 • Gives som subkutan injektion i lår, mave eller overarm.
 • Erfaring savnes vedr. behandling i > 4 mdr.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Patienter med fremskreden sygdom i palliativ behandling 

  Legemsvægt 

  Dosis s.c. hver 2. dag 

  Voksne 

  > 114 kg 

  0,075 mg/kg legemsvægt s.c. 

  62-114 kg 

  8 mg s.c. 

  38-61 kg 

  4 mg s.c. 

  < 38 kg 

  0,075 mg/kg legemsvægt s.c. 

   

  Patienter med kroniske smerter, undtagen ved fremskreden sygdom i palliativ behandling 

  • Voksne
   • 8 mg s.c. efter behov:
   • mindst 4 gange ugentlig
   • højst 1 gang dgl. svarende til højst 7 gange ugentlig.

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Gastro-intestinal perforation
 • Kendt eller mistænkt gastro-intestinal obstruktion
 • Toksisk megacolon
 • Akut abdomen.

Forsigtighedsregler

 • Gastro-intestinal obstruktion.
 • Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom.
 • Bør ikke anvendes til patienter med obstipation, der ikke er relateret til brug af opioider.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Flatulens, Kvalme
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Opioid-seponeringslignende symptomer*
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Nervesystemet Svimmelhed
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal perforation

* Opioid-seponeringssymptomer omfatter fx kulderystelser, tremor, rinoré, piloarrektion, hedeture, palpitationer, øget svedtendens, opkastning og abdominalsmerter. 

Graviditet

Ingen restriktioner.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (2 ugers karantæne). Obs. Indikation.

Farmakodynamik

Selektiv opioidantagonist med binding til perifere µ-receptorer i gastro-intestinalkanalen uden hæmning af den opioidmedierede analgetiske effekt i CNS. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 82 % (s.c.).
 • Plasmahalveringstid ca. 8 timer.
 • Ca. 50 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

  

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 12 mg /0,6 ml 503645
1 stk.
364,95 364,95 182,48
(B) injektionsvæske, opl. 12 mg /0,6 ml 445952
7 stk. (Orifarm)
2.453,50 350,50 175,25
(B) injektionsvæske, opl. 12 mg /0,6 ml 453862
7 stk.
2.453,55 350,51 175,25
 
 

Revisionsdato

04.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...