Relistor®

A06AH01
 
 
Perifert virkende opioidantagonist til behandling af opioidinduceret obstipation.

Anvendelsesområder

Opioidinduceret obstipation hos patienter med fremskreden sygdom i palliativ behandling, når andre laksantia ikke har haft tilstrækkelig effekt. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas (0,6 ml) indeholder 12 mg methylnaltrexonbromid. 

Doseringsforslag

Voksne: 

Legemsvægt  

Dosis s.c. hver 2. dag  

62-114 kg 

12 mg 

38-61 kg 

8 mg 

< 38 kg 

0,15 mg/kg legemsvægt 

> 114 kg 

0,15 mg/kg legemsvægt 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. behandling i > 4 mdr.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Legemsvægt  

  Dosis s.c. hver 2. dag  

  Voksne 

  > 114 kg 

  0,075 mg/kg legemsvægt 

  62-114 kg 

  8 mg 

  38-61 kg 

  4 mg 

  < 38 kg 

  0,075 mg/kg legemsvægt 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Gastro-intestinal perforation
 • Kendt eller mistænkt gastro-intestinal obstruktion
 • Toksisk megacolon
 • Akut abdomen.

Forsigtighedsregler

 • Gastro-intestinal obstruktion.
 • Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom.
 • Bør ikke anvendes til patienter med obstipation, der ikke er relateret til brug af opioider.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Kvalme.
Almindelige (1-10%) Opkastning.
Opioid-seponeringslignende symptomer*, Svimmelhed.
Reaktioner på indstiksstedet.
Øget svedtendens.
Ikke kendt Gastro-intestinal perforation.

* Opioid-seponeringssymptomer omfatter fx kulderystelser, tremor, rinoré, piloarrektion, hedeture, palpitationer, øget svedtendens, opkastning og abdominalsmerter. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne). Obs. Indikation.

Farmakodynamik

Selektiv opioidantagonist med binding til perifere µ-receptorer i gastro-intestinalkanalen uden hæmning af den opioidmedierede analgetiske effekt i CNS. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 82% (s.c.).
 • Plasmahalveringstid ca. 8 timer.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

  

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 12 mg /0,6 ml 503645
1 stk.
367,55 183,78
(B) injektionsvæske, opl. 12 mg /0,6 ml 453862
7 stk.
2.471,80 176,56
 
 

Revisionsdato

23.12.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...